» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 343 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

MIT Media Lab är en forskningsinstitution inom Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Labbet grundades 1985 och fokuserar på att kombinera teknik, design, konst och vetenskap för att skapa innovativa lösningar och produkter. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar områden som artificiell intelligens, robotik, bioteknik, neurovetenskap och medieteknik. Media Lab är känt för att vara en kreativ miljö där forskare, studenter och företag samarbetar för att utforska och utveckla nya teknologier och idéer. Dess arbete har lett till många banbrytande uppfinningar och framsteg inom olika branscher.

Senaste nytt kring MIT Media Lab

AI i undervisningen: Ett etiskt perspektiv

Jo Rea, en lärare i digital teknik vid Scotch College i Adelaide, har utvecklat en AI-etisk undersökningsenhet för elever i årskurs 5 under de senaste tre åren. Enheten syftar till att hjälpa eleverna att förstå etiken kring olika AI-verktyg och teknologier. Rea tar läsarna genom de olika faserna av enheten och delar några av klassrumsaktiviteterna och elevernas respons. Hon betonar vikten av att närma sig teknikboomen med försiktighet och etisk förståelse.

Direktlänk Dela Teacher Magazine fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Mänskligheten och teknologin: Utbildningens dilemma i den digitala tidsåldern

Dr. Azly Rahman diskuterar utbildningens roll i den digitala tidsåldern och de utmaningar som teknologisk determinism skapar för mänskligheten. Han beklagar hur teknologiska framsteg krymper definitionen av vad det innebär att vara människa och hur utbildning och skolgång riskerar att drunkna i samspelet mellan att vara människa och digital. Han föreslår att vi behöver en ny förståelse där att vara digital och att vara människa inte är en motsättning utan en samexistens av villkoret att ´vara och bli´. Han diskuterar också hur teknologismens förespråkare, som MIT Media Lab´s ´teknogurus´, hyllar teknologin som en befriare från vardagens trivialiteter, medan kritiker varnar för de alieniserande potentialerna i teknologismen.

Direktlänk Dela Eurasia Review fördjupade 29 januari

Lyssna på kvinnorna inom AI, uppmanar Paulina Modlitba

Paulina Modlitba, civilingenjör och tidigare forskarassistent på MIT Media Lab, uppmanar i en debattartikel till att lyssna mer på kvinnor inom AI. Hon svarar på Katrin Ludvigssons oro att män dominerar AI-debatten och att detta kan leda till skev utveckling. Modlitba argumenterar för att strukturer som hindrar kvinnors röster från att höras behöver förändras, och att både män och kvinnor bör diskutera och utforska AI på lika villkor. Hon lyfter fram exempel på framstående kvinnliga AI-forskare och experter, inklusive Sara Mazur, Amy Lutfi och Virginia Dignum.

Direktlänk Dela Resumé fördjupade 1 december

AI-text-till-bildgeneratorer som DALL-E, Midjourney och Stable Diffusion har ökat spridningen av falskt innehåll på internet, vilket gör det svårt att skilja sanning från fiktion. AI-modellerna blir allt kraftfullare och producerar innehåll som ofta är svårt att skilja från äkta foton, tal eller skrift. AI-genererat innehåll har använts för att sprida tvivel och desinformation i Gaza, påverka global politik och skapa icke-samtyckta nakenbilder av verkliga människor. Detta har lett till oro bland lagstiftare och inflytelserika personer. Det finns dock verktyg och metoder för att identifiera AI-genererat innehåll och deepfakes.

Dazed Media fördjupade 3 november

Forskaren testade hur AI-system identifierade kända mörkhyade kvinnor, inklusive skådespelarna från Black Panther och historiska figurer som Sojourner Truth. Forskaren upptäckte att systemen ofta misslyckades med att korrekt identifiera dessa kvinnor, och i vissa fall märkte de fel kön eller ålder. Forskaren påpekade att dessa fel kan ha allvarliga konsekvenser eftersom AI-teknik används allt mer i beslutsfattande processer, till exempel av regeringar och polisavdelningar. Forskaren föreslog att mer måste göras för att mänskliggöra skadorna och fördomarna i AI-system och att teknikföretag bör ta mer ansvar för att avslöja bristerna i sina system.

Literary Hub fördjupade 1 november

AI-modeller har brist på transparens, enligt global rapport

Artificiella intelligens (AI) baserade stiftelsemodeller som Meta´s Llama 2 och OpenAI’s GPT-4 har låg transparens, enligt en global rapport. Rapporten skapades av en grupp av åtta AI-forskare från Stanford University, MIT Media Lab och Princeton University. Rapporten visade att ”ingen större stiftelsemodellsutvecklare är nära att tillhandahålla tillräcklig transparens, vilket avslöjar en grundläggande brist på transparens inom AI-industrin”. Bland de testade modellerna fick Meta´s Llama 2 högst poäng (54 %), tätt följt av BloomZ (53 %) och sedan OpenAI’s GPT-4 (48 %).

Direktlänk Dela Daijiworld Media fördjupade 21 oktober

AI-modeller som Metas Llama 2 och OpenAIs GPT-4 har låg transparens, enligt global rapport

Artificiell intelligens (AI) baserade grundmodeller som Metas Llama 2 och OpenAIs GPT-4 har brist på transparens, enligt en global rapport. Rapporten, skapad av åtta AI-forskare från Stanford University, MIT Media Lab och Princeton University, visade att ingen större utvecklare av grundmodeller kommer nära tillräcklig transparens. Meta’s Llama 2 (54 procent) fick högst poäng, tätt följt av BloomZ (53 procent) och sedan OpenAIs GPT-4 (48 procent). Forskarna definierade transparens baserat på 100 indikatorer för information om hur modellerna är byggda, hur de fungerar och hur människor använder dem.

Direktlänk Dela The Hans India fördjupade 19 oktober

Användarens förväntningar påverkar AI-interaktioner, visar studie

Tror du att artificiell intelligens (AI) kommer att förändra våra liv till det bättre eller hota mänsklighetens existens? Din ståndpunkt på detta kan påverka hur generativa AI-program som ChatGPT svarar dig, och levererar resultat som överensstämmer med dina förväntningar. Forskare har upptäckt att användarbias driver AI-interaktioner. Experimentdeltagare som förväntade sig en ´omtänksam´ AI rapporterade en mer positiv interaktion, medan de som antog att boten hade dåliga avsikter upplevde negativitet, trots att alla deltagare använde samma program. Forskarna testade detta genom att dela in 300 deltagare i tre grupper och bad varje person att interagera med ett AI-program och bedöma dess förmåga att ge psykiskt stöd. Alla tre grupper stötte på ett identiskt program, men hade olika förväntningar på dess beteende. Resultaten tyder på att deltagarnas förutfattade meningar påverkade chatbotens utdata. Denna effekt var emellertid frånvarande i en enkel regelbaserad chatbot, till skillnad från en mer komplex som använde generativ AI. Studien antyder att AI syftar till att ge människor vad de vill ha. Forskarna oroar sig för hur mänskliga förutfattade meningar om AI kommer att forma våra framtida interaktioner med den.

Direktlänk Dela Scientific American fördjupade 2 oktober

Avancerad version av ChatGPT, kallad GPT-4, nu tillgänglig

En avancerad version av AI-verktyget ChatGPT, kallad GPT-4, är nu tillgänglig. Verktyget, som utvecklats av OpenAI i San Francisco, kan svara på frågor, berätta historier, skapa uppsatser och till och med skriva kod. En gratisversion av ChatGPT (GPT-3.5) finns tillgänglig för alla på ChatGPT:s webbplats. En mer avancerad version, ChatGPT-4, är tillgänglig för betalande prenumeranter. Trots verktygets möjligheter har det också väckt kontroverser. Många skolor har förbjudit användning av ChatGPT eftersom elever kan använda det för att fuska och vissa länder har blockerat sina medborgares tillgång till webbplatsen.

Direktlänk Dela BBC Science Focus fördjupade 3 september

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare