» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 332 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Navigering genom AI-revolutionen: Jämförelse mellan ChatGPT 3.5 och ChatGPT 4

I AI-landskapet är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste framstegen. Denna analys jämför ChatGPT 3.5 och ChatGPT 4, två kraftfulla språkmodeller. ChatGPT 3.5 har imponerande förmågor och utmärker sig i att generera mänsklika texter, vilket underlättar interaktioner mellan maskiner och användare. ChatGPT 4 bygger på grunden som dess föregångare lade och visar överlägsna prestandamått jämfört med ChatGPT 3.5, med högre noggrannhet och effektivitet i textgenereringsuppgifter. Dess förbättrade kontextuella förståelse och utökade ordförråd och kunskapsbas gör det möjligt att generera mer omfattande och insiktsfulla svar.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 12 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare