» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 339 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

New Hampshire är en delstat i nordöstra USA, belägen i regionen New England. Den gränsar till delstaterna Vermont, Massachusetts och Maine samt Kanada. New Hampshire är känd för sina vackra landskap, inklusive berg, sjöar och skogar. Huvudstaden är Concord, men den största staden är Manchester. Delstaten har en stark tradition av politiskt oberoende och är känd för sitt motto ´Live Free or Die´. New Hampshire är också viktig i amerikansk politik eftersom det är den första delstaten som håller primärval inför presidentval.

Senaste nytt kring New Hampshire

Taylor Swift och Joe Biden offer för ´deepfakes´, lagförslag för att bekämpa missbruk av AI-teknik

Taylor Swift och Joe Biden har båda varit offer för farliga och skadliga ´deepfakes´, teknik som använder artificiell intelligens för att skapa falskt ljud- och bildmaterial utan samtycke från de personer som framställs. Swift blev nyligen offer för deepfake-genererad pornografi på en sociala medieplattform, medan Biden blev föremål för en AI-genererad röst som uppmanade väljare att stanna hemma under det amerikanska presidentvalet. I USA har ett lagförslag, kallat No AI FRAUD Act, lagts fram för att skydda rättigheterna för levande och avlidna personer genom att förbjuda icke-samtyckande användning av teknologiska verktyg för att skapa digitala repliker.

Direktlänk Dela U.S. News & World Report fördjupar idag
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

OpenAI utvecklar text-till-video-generatorn Sora

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, har meddelat att de utvecklar en ny text-till-video-generator kallad Sora. Verktyget skapar korta videor baserade på skriftliga kommandon, eller prompts. Andra företag som Google, Meta och Runway ML har utvecklat liknande teknologi, men OpenAI:s högkvalitativa videor har överraskat observatörer. Det har också väckt frågor om möjliga etiska och samhälleliga effekter. OpenAI har ännu inte gjort Sora tillgänglig för allmänheten och har inte delat mycket information om hur verktyget byggdes. Företaget har stämts för användning av upphovsrättsskyddat material för att träna ChatGPT.

Direktlänk Dela Voice of America fördjupade i förrgår

USA:s representanthus bildar tvärpolitisk arbetsgrupp för att undersöka potentiell AI-lagstiftning

Ledarna för USA:s representanthus meddelade på tisdag att de bildar en tvärpolitisk arbetsgrupp för att utforska potentiell lagstiftning för att hantera bekymmer kring artificiell intelligens (AI). Trots flera högnivåforum och lagstiftningsförslag under det senaste året har försöken att få igenom lagstiftning om AI stannat upp. Arbetsgruppens uppgift blir att producera en omfattande rapport och överväga ´skyddsräcken som kan vara lämpliga för att skydda nationen mot nuvarande och framväxande hot´.

Direktlänk Dela Channel NewsAsia fördjupade i förrgår

OpenAI avslöjar videogenereringsverktyget Sora, väcker oro för desinformation

OpenAI har offentliggjort sitt videogenereringsverktyg Sora, som kan skapa videor upp till en minut långa baserat på användarprompts. Verktyget är för närvarande i bruk av en grupp produkttestare, men är ännu inte tillgängligt för allmänheten. Experter har uttryckt oro för att Sora kan förstärka internet-desinformation och sudda ut linjen mellan verkligt och falskt innehåll online. OpenAI har dock påpekat att de vidtar åtgärder för att förhindra missbruk av Sora, inklusive användning av säkerhetsfunktioner som redan finns för deras bildgenerator Dall-E.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 20 februari

Brist på tillräckliga skyddsåtgärder kan leda till spridning av desinformation

Trots Google och OpenAI:s löften om att förhindra bedräglig användning av AI i val, kan Gemini och ChatGPT enkelt luras att generera politiskt kampanjmaterial, rapporterar Gizmodo. Dessa teknikjättar, tillsammans med andra, undertecknade nyligen ´A Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections´ för att minska riskerna med vilseledande AI-valinnehåll. Ändå kastar resultaten tvivel över effektiviteten av dessa skyddsåtgärder. Gemini kan skapa tal, slogans och e-post för politiska kampanjer, förutsatt att de är sanna. Å andra sidan genererade ChatGPT politiskt kampanjmaterial bara på begäran, utan någon promptmanipulation.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 19 februari

Teknikföretag lovar att bekämpa bedräglig användning av AI i globala val

Tjugo ledande teknikföretag, inklusive Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok, X, Amazon och Adobe, lovade på fredag att hjälpa till att förhindra att bedräglig användning av artificiell intelligens stör globala val. År 2024 förväntas 4 miljarder människor i över 40 länder runt om i världen rösta. Experter varnar för att skadliga aktörer kan använda generativa AI-verktyg för att påverka dessa val och påverka röster. Vid München säkerhetskonferens tillkännagav dessa företag ´Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections´, som är ett frivilligt avtal med åtta specifika åtaganden för att motverka skadligt AI-innehåll.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 17 februari

Möte på Vita huset för att bekämpa AI-drivna röstkloneringsbedrägerier

AARP:s främsta bedrägeriexpert deltog nyligen i ett möte med Vita husets tjänstemän och industriledare för att hjälpa den federala regeringen att bekämpa användningen av AI-drivna röstkloner för att begå bedrägerier. Kathy Stokes, AARP:s direktör för bedrägeriförebyggande program, varnade för att bedrägerier mot konsumenter redan är på en krisnivå och att generativ AI riskerar att förvärra situationen. Federal Communications Commission har gjort det olagligt att använda AI-röstklonering i robocalls som riktar sig till konsumenter.

Direktlänk Dela American Association of Retired Persons fördjupade 17 februari

AI-verktygens säkerhetsåtgärder kan lätt kringgås för att skapa politiskt innehåll

Trots påstådda säkerhetsåtgärder från Gemini och ChatGPT, har det visat sig vara lätt att manipulera dessa AI-verktyg till att skapa politiskt innehåll. Genom att använda enkla prompts och lite gaslighting kunde politiska slogans, kampanjtal och e-postmeddelanden skapas på bara några minuter. Google och OpenAI har nyligen undertecknat ´A Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections´ tillsammans med över ett dussin andra AI-företag. Men trots detta har det visat sig vara enkelt att kringgå dessa ´säkerhetsåtgärder´. Detta visar att mycket av Googles och OpenAIs offentliga uttalanden om AI-säkerhet vid val är bara posering. Dessa företag behöver göra mycket mer för att bekämpa AI-missbruk i det kommande presidentvalet 2024.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupade 17 februari

Tjugo teknikföretag undertecknar löfte för att förhindra AI-störningar i val

Tjugo teknikföretag som arbetar med artificiell intelligens (AI) har undertecknat ett ´löfte´ om att försöka förhindra att deras mjukvara stör val, inklusive i USA. Undertecknarna varierar från teknikjättar som Microsoft och Google till små startups som låter människor skapa falska röster. Överenskommelsen är i huvudsak ett erkännande av att företagens egna produkter skapar mycket risk i ett år då 4 miljarder människor över hela världen förväntas rösta i val. Företagen som skrivit under löftet är: Adobe, Amazon, Anthropic, Arm, ElevenLabs, Google, IBM, Inflection AI, LinkedIn, McAfee, Meta, Microsoft, Nota, OpenAI, Snap, Stability AI, TikTok, TrendMicro, Truepic och X. Överenskommelsen är frivillig och faller kort för ett totalförbud mot AI-innehåll i val, som vissa människor har krävt.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 16 februari

Teknikjättar lovar att bekämpa vilseledande AI i val

Teknikjättar som Microsoft, Meta, Google, Amazon, X, OpenAI och TikTok presenterade på fredagen en överenskommelse för att minska risken för att artificiell intelligens (AI) stör valen 2024. Överenskommelsen riktar in sig på AI-genererade bilder, videor och ljud som kan vilseleda väljare om kandidater, valfunktionärer och röstprocessen. Medan avtalet är en enighetstecken för plattformar med miljarder kollektiva användare, skisserar det i stort sett initiativ som redan pågår, såsom ansträngningar att upptäcka och märka AI-genererat innehåll.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 16 februari

OpenAI utvecklar verktyget Sora för att skapa högkvalitativa videor från skriftliga kommandon

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, har avslöjat sitt senaste verktyg inom generativ AI, ett text-till-video-generator som heter Sora. Sora kan snabbt skapa korta videor baserade på skriftliga kommandon, vilket har imponerat på observatörer. Trots att liknande teknik tidigare har demonstrerats av Google, Meta och start-up-företaget Runway ML, har OpenAI:s högkvalitativa videos gett upphov till både beundran och oro över de etiska och samhälleliga implikationerna. Sora är ännu inte tillgängligt för allmänheten och OpenAI har inte avslöjat mycket information om hur verktyget skapades.

Direktlänk Dela Euronews fördjupade 16 februari

Wisconsin lagstiftare reglerar artificiell intelligens inför kommande val

Wisconsin lagstiftare har godkänt lagförslag för att reglera användningen av artificiell intelligens (AI), i linje med flera andra amerikanska delstater som brottas med hur man ska kontrollera tekniken inför valet i november. En av lagarna kräver att politiska kandidater och grupper inkluderar friskrivningar i annonser som använder AI-teknik, med böter på $1 000 för överträdelser. Dessutom antogs ett förslag som gör tillverkning och innehav av bilder på barnsexuella övergrepp producerade med AI-teknik till ett brott straffbart med upp till 25 års fängelse. Slutligen godkändes en lag som kräver att revisorer granskar hur statliga myndigheter använder AI.

Direktlänk Dela KTLA fördjupade 15 februari

Wisconsin lagstiftare att rösta om reglering av artificiell intelligens

Lagstiftare i Wisconsin planerar att rösta om förslag för att reglera artificiell intelligens (AI), med en växande oro inför novembers val. En tvärpolitisk åtgärd skulle kräva att politiska kandidater och grupper inkluderar ansvarsfriskrivningar i annonser som använder AI-teknik. Överträdelser skulle resultera i böter på 1 000 dollar. Ett annat förslag skulle göra tillverkning och innehav av bilder på barnsexuellt utnyttjande producerade med AI-teknik till ett brott straffbart med upp till 25 års fängelse. En tredje proposition kallar på revisorer att granska hur statliga myndigheter använder AI.

Direktlänk Dela CBS News fördjupade 15 februari

Stora teknikföretag planerar att bekämpa AI-störningar i val

Minst sex stora teknikföretag planerar att skriva under en överenskommelse denna vecka som skulle vägleda hur de försöker stoppa användningen av artificiell intelligens (AI) för att störa demokratiska val. Det kommande evenemanget på München säkerhetskonferens i Tyskland kommer när mer än 50 länder ska hålla nationella val 2024. Försök till AI-genererad valstörning har redan börjat. Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok och andra arbetar gemensamt för att göra framsteg mot detta gemensamma mål och vi hoppas kunna slutföra och presentera detaljer på fredag vid München säkerhetskonferens.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 13 februari

FCC förbjuder AI-genererade röster i robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) har förbjudit robosamtal som innehåller röster genererade av artificiell intelligens (AI), i ett beslut som sänder ett tydligt budskap att utnyttjande av tekniken för att lura människor och vilseleda väljare inte kommer att tolereras. Den enhälliga regleringen riktar sig mot robosamtal gjorda med AI röstkloningverktyg enligt Telephone Consumer Protection Act, en lag från 1991 som begränsar skräpsamtal som använder artificiella och förinspelade röstmeddelanden. FCC kan nu bötfälla företag som använder AI-röster i sina samtal eller blockera tjänsteleverantörer som bär dem.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 13 februari

AI-företag planerar att bekämpa bedrägligt innehåll inför val

Framstående artificiella intelligensföretag planerar att skriva under en överenskommelse som åtar sig att utveckla teknik för att identifiera, märka och kontrollera AI-genererade bilder, videor och ljudinspelningar som syftar till att lura väljare inför avgörande val i flera länder i år. Avtalet, utvecklat av Google, Microsoft och Meta, samt OpenAI, Adobe och TikTok, förbjuder dock inte bedrägligt politiskt AI-innehåll. Avtalet är ett manifest som anger att AI-genererat innehåll, mycket av vilket skapas av företagens verktyg och publiceras på deras plattformar, utgör risker för rättvisa val.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 13 februari

USA förbjuder AI-genererade robocalls

USA har förbjudit AI-genererade robocalls på grund av en ökning av röstkloningsincidenter som har lurat tusentals medborgare i landet. ´Dåliga aktörer´ använder AI-genererade röster i oönskade robocalls för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och vilseleda väljare, enligt Federal Communications Commission (FCC). FCC tillade att ´röstkloning´ kan övertyga en uppringd part att en betrodd person, eller någon de bryr sig om, vill att de ska agera på ett sätt de annars inte skulle göra. Regeln, som träder i kraft omedelbart, tillåter regulatorn att bötfälla företag som använder AI-genererade röster i sina samtal eller begränsa tjänsteleverantörer som bär dem.

Direktlänk Dela New Delhi Television fördjupade 12 februari

AI-företaget Midjourney överväger förbud mot politiska bilder

AI-bildgenereringsföretaget Midjourney överväger att förbjuda användare från att skapa politiska bilder av Joe Biden och Donald Trump. Detta är en del av företagets ansträngningar att undvika att bli använda för att distrahera från eller desinformera om USA:s presidentval 2024. Midjourneys VD, David Holz, meddelade förra veckan att företaget är nära att ´hamra´ - eller förbjuda - politiska bilder, inklusive de av de ledande presidentkandidaterna, ´för de närmaste 12 månaderna´.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 10 februari

Sociala medier kanske inte är redo för desinformation under kommande val

USA:s splittrade politiska system förbereder sig för spända val, och sociala medieföretag kanske inte är redo för en våg av virala rykten och lögner som kan störa röstningsprocessen. Flera stora problem möter dessa teknikföretag vid en tidpunkt då förtroendet för val och information på sociala medier är lågt. Trots att över en tredjedel av amerikanerna inte tror att Joe Biden legitimt vann presidentvalet, har desinformationskampanjen, i stor utsträckning spridd på sociala medieplattformar, förstärkt misstron mot valen. Företag som Meta och YouTube har ändrat sina riktlinjer för att tillåta felaktig information om valet 2020, medan andra fortfarande utformar sina riktlinjer för politiskt innehåll.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 10 februari

Deepfakes ökar globalt, regeringar söker lösningar

Världen svämmar över av deepfakes - video, ljud eller bilder där människor verkar göra eller säga saker de inte gjorde, eller vara någonstans de inte var. De flesta deepfakes är explicita videor och bilder som skapas genom att karta ansiktet av en kändis på kroppen av någon annan. Vissa används för att lura konsumenter, eller för att skada ryktet hos politiker och andra offentliga personer. Den 8 februari gjorde den amerikanska Federal Communications Commission det olagligt för företag att använda AI-genererade röster i robocalls. För närvarande finns det ingen amerikansk federal lag som förbjuder deepfakes. Vissa stater har infört lagar om deepfake-porr, men deras tillämpning är inkonsekvent över hela landet. Ett föreslaget europeiskt AI-lagförslag skulle kräva att plattformar märker deepfakes som sådana.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 9 februari

AI-genererade robocalls förklaras olagliga av FCC

Efter att USA:s president Joe Biden tycks ha uppmanat invånarna i New Hampshire att inte rösta i delstatens primärval för president, meddelade Federal Communications Commission (FCC) den 8 februari att det omedelbart är olagligt att göra robocalls med AI-genererade röster. FCC utfärdade ett upphör-och-avstå-brev till Lingo Telecom, ett företag i Texas som skickade ut robocalls på sitt telefonnätverk, och till ett annat Texasföretag, Life Corporation, som påstås ha gjort robocalls. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel sade att ´onda aktörer´ använder AI-genererade röster i oönskade robocalls för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och vilseleda väljare.

Direktlänk Dela New Atlas fördjupade 9 februari

Florida lagstiftare riktar in sig på AI i politiska annonser

En kommitté i Floridas senat har godkänt ett förslag som skulle informera väljare om annonser eller utskick skapats med artificiell intelligens (AI). Förslaget, som sponsras av republikanen Nick DiCeglie, skulle kräva en ansvarsfriskrivning i alla politiska kommunikationer som skapats helt eller delvis med generativ AI. Detta skulle inkludera annonser på TV, radio, internet och i utskick. Överträdare kan ställas inför straffrättsliga och civilrättsliga påföljder. Konsumentorganisationen Common Cause motsätter sig åtgärden, eftersom den inte tvingar kampanjer att ta bort annonser som inte innehåller ansvarsfriskrivningar.

Direktlänk Dela WESH 2 News fördjupade 9 februari

AI-genererade röstsamtal blir olagliga efter FCC:s enhälliga beslut

Telefonsamtal som görs med hjälp av AI-genererade röster är olagliga efter en enhällig omröstning på torsdagen av Federal Communications Commission (FCC). Detta kommer att förbjuda ett växande antal samtal, inklusive ett i januari som använde president Joe Bidens röst för att uppmuntra väljare i New Hampshire att hoppa över primärvalet. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel sade att dåliga aktörer använder AI-genererade röster i oönskade robocalls för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och desinformera väljare. FCC:s beslut gör det olagligt att använda AI för att generera rösten i robocalls, ´utökar de lagliga vägarna genom vilka statliga brottsbekämpande myndigheter kan hålla dessa gärningsmän ansvariga enligt lagen´, sade myndigheten.

Direktlänk Dela USA Today fördjupade 9 februari

FCC förbjuder AI-genererade robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) förbjöd på torsdagen robosamtal som innehåller röster genererade av artificiell intelligens (AI), ett beslut som sänder ett tydligt budskap att utnyttjande av tekniken för att lura människor och vilseleda väljare inte kommer att tolereras. Den enhälliga regeln riktar sig mot robosamtal som görs med AI-röstkloningverktyg enligt Telephone Consumer Protection Act, en lag från 1991 som begränsar skräpsamtal som använder artificiella och förinspelade röstmeddelanden. Annonseringen kommer när myndigheterna i New Hampshire går vidare med sin utredning om AI-genererade robosamtal som efterliknade president Joe Bidens röst för att avskräcka människor från att rösta i delstatens första primärval förra månaden. Regleringen ger FCC rätt att bötfälla företag som använder AI-röster i deras samtal eller blockera tjänsteleverantörer som bär dem. Det öppnar också dörren för att mottagare av samtal kan stämma och ger delstatens justitiekansler en ny mekanism att slå ner på överträdare, enligt FCC.

Direktlänk Dela Bostonherald.com fördjupade 9 februari

FCC gör det olagligt att använda AI-genererade röster i robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) meddelade på torsdagen ett beslut som gör det olagligt att använda artificiellt intelligensgenererade röster i robosamtal, bara veckor efter att väljare i New Hampshire fick samtal från en uppenbart digitalt genererad röst som imiterade president Biden. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel sa i ett uttalande att ´oärliga aktörer använder AI-genererade röster i oönskade robosamtal för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och desinformera väljare´. Beslutet ger delstatsåklagare ´nya verktyg´ för att bekämpa de som använder röstkloningsteknik för att begå robosamtalsbedrägerier.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 8 februari

FCC förklarar AI-röster i robosamtal olagliga

Federal Communications Commission (FCC) har bestämt att robosamtal som använder röster genererade av artificiell intelligens (AI) är olagliga, på grund av oro över hur denna avancerade teknik används för att lura människor och vilseleda väljare. ´Oärliga aktörer använder AI-genererade röster i oönskade robosamtal för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och desinformera väljare´, sa FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel. FCC:s beslut gör att de kan bötfälla överträdare och blockera telefonsamtalsföretag som förmedlar samtalen.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 8 februari

USA förbjuder AI-genererade röster i robocalls

I USA har Federal Communications Commission (FCC) beslutat att det är olagligt för robocalls att använda AI-genererade röster. Beslutet, som utvidgar Telephone Consumer Protection Act (TCPA), gäller omedelbart och ger FCC möjlighet att bötfälla företag och blockera leverantörer som gör dessa typer av samtal. Beslutet kommer efter att FCC och John Formella, åklagare i New Hampshire, identifierade Life Corporation som företaget bakom robocalls som imiterade president Joe Biden förra månaden. FCC har tidigare använt lagen för att straffa skräppostare, inklusive de konservativa aktivisterna och skämtarna Jacob Wohl och Jack Burkman.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 8 februari

FCC förbjuder bedrägliga robosamtal med AI-genererade röster

Federal Communications Commission (FCC) förbjuder omedelbart bedrägliga robosamtal som använder falska, AI-genererade röster, i ett försök att bekämpa så kallad ´deepfake´-teknologi. FCC:s enhälliga beslut utvidgar reglerna mot robosamtal för att täcka oönskade AI-deepfake-samtal genom att erkänna dessa röster som ´artificiella´ enligt en federal lag som reglerar telemarknadsföring och robosamtal. FCC:s åtgärd ger statsåklagare fler juridiska verktyg för att förfölja olagliga robosamtalsoperatörer som använder AI-genererade röster för att lura amerikaner.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 8 februari

FCC förbjuder bedrägliga robosamtal som använder AI-genererade röster

Federal Communications Commission (FCC) meddelade på torsdagen att de omedelbart förbjuder bedrägliga robosamtal som använder falska, artificiellt intelligensskapade röster, för att bekämpa så kallad ´deepfake´-teknologi. Det enhälliga beslutet från FCC utvidgar anti-robosamtalsreglerna för att omfatta AI-deepfake-samtal. FCC:s åtgärd ger delstatsåklagare fler rättsliga verktyg för att förfölja olagliga robosamtal som använder AI-genererade röster för att imitera kändisar, politiker och nära familjemedlemmar, sa FCC. Beslutet att tolka Telephone Consumer Protection Act mer brett för att inkludera AI-genererade röster kommer veckor efter ett falskt robosamtal som imiterade president Joe Biden.

Direktlänk Dela ABC 7 Chicago fördjupade 8 februari

USA:s Federala Kommunikationskommission förbjuder AI-genererade robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) i USA har förbjudit robosamtal som innehåller röster genererade av artificiell intelligens (AI). Detta är ett beslut som tydligt signalerar att utnyttjande av tekniken för att lura människor och vilseleda väljare inte kommer att tolereras. Den enhälliga regeln riktar sig mot robosamtal gjorda med AI-röstkloning under Telephone Consumer Protection Act, en lag från 1991 som begränsar skräpsamtal som använder artificiella och förinspelade röstmeddelanden. Regleringen ger FCC möjlighet att bötfälla företag som använder AI-röster i sina samtal eller blockera tjänsteleverantörer som förmedlar dem. Den öppnar också dörren för att mottagare av samtal kan stämma och ger delstaternas justitiekansler en ny mekanism för att slå ner på överträdare.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 8 februari

AI-fakes ökar valrisker medan lagstiftare och teknikföretag kämpar för att hänga med

AI-fakes ökar riskerna för valmanipulation, vilket får lagstiftare och teknikföretag att kämpa för att hänga med. Ett exempel är när väljare i New Hampshire fick ett robocallsamtal som påstods komma från president Biden, vilket senare visade sig vara ett AI-genererat röstmeddelande. Företaget ElevenLabs, som tillverkar den AI-röstkloningsteknik som tros ha skapat den digitala rösten, bannlyste det inblandade kontot. Teknikföretag som Meta, YouTube och TikTok har börjat kräva att människor uppger när de publicerar AI-innehåll. Lagstiftare i 27 delstater har introducerat lagförslag för att reglera deepfakes i val.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 8 februari

AI-Genererad Robosamtal Imiterar President Biden Spåras till Företag i Texas

En AI-genererad robosamtal som imiterar president Joe Bidens röst har spårats tillbaka till ett företag i Dallas förorter. New Hampshire´s justitieminister identifierade Walter Monk och hans företag Life Corporation som ansvariga för det falska samtalet, som uppskattas ha nått över 20 000 människor och uppmanade demokrater att inte rösta i statens primärval. Monk är en serieentreprenör vars företag har arbetat inom den politiska robosamtalsindustrin i nästan två decennier. Enligt Federal Election Commission har cirka 140 federala kampanjer och politiska aktionskommittéer rapporterat att de betalat företag kopplade till Monk mellan 2004 och 2022, totalt cirka 770 000 dollar.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 8 februari

Deepfake-röst lurade väljare i New Hampshire att inte rösta

Förra veckan uppmanades ett antal väljare i New Hampshire att inte rösta i delstatens presidentprimär. Samtalet, som lät som om det kom från president Biden, var faktiskt en deepfake skapad med verktyg från ElevenLabs. Pindrop Security Inc, ett företag som upptäcker röstbedrägeri, identifierade ElevenLabs teknik som skaparen av deepfaken. ElevenLabs spårade deepfaken till en specifik användare och stängde av deras konto. Företaget tillåter användare att skapa röstkloner av offentliga personer som president Biden, men säger att det bara kan göras för att uttrycka humor eller hån.

Direktlänk Dela PC Magazine UK fördjupade 7 februari

AI-startupen ElevenLabs bannlyser användare som skapade deepfake av Joe Biden

AI-startupen ElevenLabs, som erbjuder röstkloningstjänster, har bannlyst den användare som skapade en ljud-deepfake av Joe Biden i ett försök att störa valet. Ljudet som imiterade presidenten användes i ett automatiskt telefonsamtal till några väljare i New Hampshire förra veckan, där de uppmanades att inte rösta i sin stats primärval. Säkerhetsföretaget Pindrop kunde efter analys fastställa att gärningsmännen använde ElevenLabs verktyg. ElevenLabs har identifierat och stängt av kontot som skapade det falska ljudet.

Direktlänk Dela Yahoo Finance Canada fördjupade 6 februari

Meta utvecklar teknik för att identifiera AI-genererade bilder

Meta utvecklar teknik för att bättre upptäcka och identifiera bilder genererade av AI på Facebook, Instagram och Threads inför valet 2024. Tekniken kommer att informera användare när en bild de ser i sitt flöde har genererats med AI. Meta samarbetar med Partnership on AI för att skapa standarder som kan användas för att identifiera AI-bilder på webben. Experter varnar för att generativa AI-bilder kan skapa en flodvåg av desinformation inför valet. Metas nya funktioner kommer att hjälpa till att identifiera AI-genererade bilder, men kommer inte att kunna känna igen AI-genererade videor eller ljud. Metas Oversight Board kritiserade företaget för hur det hanterar manipulerat videoinnehåll.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 6 februari

Australiensk politiker utsatt för Photoshop-skandal

Det har varit fem år sedan Australiens senaste Photoshop-skandal, när dåvarande premiärminister Scott Morrisons vita skor redigerades. Denna vecka redigerades ett foto av Georgie Purcell, parlamentsledamot för Animal Justice Party, för att förstora hennes bröst och infoga en gröda i hennes topp som inte hade varit där. Nine News skyllde på ett ´automatiserings´-verktyg i Photoshop, den nyligen lanserade ´generative fill´, som fyller i luckorna i en bild när den ändras i storlek med hjälp av AI. Nine sa att företaget arbetade från en redan beskuren version av originalbilden och använde verktyget för att expandera bortom bildens befintliga gränser. Händelsen avslöjar att Nine använder AI på bilder den sänder utan att avslöja AI-manipulationen. Adobe sa i ett uttalande att det hade tränat sin modell med ´diverse bilduppsättningar´ och kontinuerligt testar modellen för att motverka ´fortsättning av skadliga stereotyper´.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 6 februari

AI-drivna robosamtal hotar 2024 års presidentval i USA

Det amerikanska presidentvalet 2024 hotas av AI-drivna desinformationskampanjer. Ett robosamtal som imiterade president Joe Bidens röst orsakade särskilt oro kring ljud-deepfakes. Samtalet uppmanade invånare i New Hampshire att inte rösta i demokraternas primärval förra månaden, vilket ledde till att delstatsmyndigheterna inledde en undersökning av eventuell röstningsundertryckelse. Detta ledde även till krav på striktare regler kring AI-verktyg eller ett totalförbud mot robosamtal. En analys publicerad av säkerhetsföretaget Pindrop antyder att ett text-till-tal-system utvecklat av AI-röstkloningsstarten ElevenLabs användes för att skapa Biden-robosamtalet.

Direktlänk Dela Borneo Bulletin fördjupade 6 februari

AI-skapat falskt innehåll skapar kaos, detektionsverktyg begränsade

Falskt och vilseledande innehåll skapat av artificiell intelligens (AI) har snabbt gått från att vara ett teoretiskt hot till en skrämmande verklighet. Teknik för att producera övertygande ljudinspelningar av en person som talar blir ständigt bättre och har blivit allmänt tillgänglig med en enkel online-sökning. Detta har redan orsakat kaos, med falska telefonsamtal och inspelningar. Företag som Reality Defender använder AI för att upptäcka AI, men det finns fortfarande ingen helt säker metod för att snabbt och tillförlitligt bestämma om ljudet kommer från en riktig person. De flesta detektionsprogrammen är utbildade för att identifiera befintliga deepfake-algoritmer, vilket gör dem ett steg efter nya innovationer. Det är även svårt att få finansiering för detektionsverktyg jämfört med att skapa deepfakes.

Direktlänk Dela America Online fördjupade 4 februari

AI-genererad falsk inspelning av Joe Biden varnar för risker inför supervalåret 2024

En fejkad inspelning av USA:s president Joe Biden, skapad med artificiell intelligens (AI), uppmanar människor att inte rösta i primärvalet i New Hampshire. Nobelpristagaren Maria Ressa uttrycker oro över riskerna med AI-genererat material inför supervalåret 2024. Videon är ett exempel på hur AI-bilder, ljud och videor redan har använts i politiska syften.

Direktlänk Dela Sveriges Television fördjupade 4 februari

AI:s framtid och påverkan på affärer och politik

AI har dominerat rubrikerna under 2023 och 2024. I november blev Sam Altman, VD för OpenAI, sparkad från sin roll för att sedan återanställas mindre än en vecka senare. Mer än 5 000 arbetare inom tekniksektorn har förlorat sina jobb, med teknikjättar som Google som delvis tillskriver nedskärningarna AI, vilket redan tillåter företag att automatisera jobb som tidigare utfördes av människor. Policymakare har också satt örat mot marken när det gäller AI. I oktober utfärdade president Biden en exekutiv order som fastställer standarder för AI:s säkerhet och skydd samt för att skydda individuell digital integritet, och i december undertecknade guvernör Tina Kotek en exekutiv order för att skapa en rådgivande råd som ska vägleda statens användning av AI. En grupp av experter samlades för att diskutera AI:s framtid, dess påverkan på affärer och politik samt dess etiska implikationer.

Direktlänk Dela Oregon Business fördjupade 2 februari

Dataanalys av NCAA D1 herrfotboll: Identifiering av fyra distinkta spelsätt

En dataanalys av NCAA D1 herrfotboll har identifierat fyra distinkta spelsätt, från det estetiskt tilltalande till det mer defensivt inriktade. Analysen, utförd av Sathish Prasad V.T och hans kollega, använde maskininlärning för att gruppera lag baserat på statistik som representerar spelsätt. Genom att klustra och använda maskininlärning har de identifierat statistiska kategorier som har större betydelse inom varje spelsätt, vilket hjälper tränare att bättre fördela sin tid för att bestämma deras programs nyckelprestationsindikatorer. Analysen har också identifierat de mest framgångsrika lagen inom varje spelsätt.

Direktlänk Dela Total Football Analysis fördjupade 1 februari

Andrew Yang varnar för farorna med artificiell intelligens

Före detta demokratiska presidentkandidaten Andrew Yang har talat om farorna med artificiell intelligens (AI) och uttryckt att regeringen inte gör tillräckligt för att förbereda sig för de eventuellt skadliga effekterna. Yang menar att AI är en mycket kraftfull teknologi och verktyg, men det finns inget intrinsiskt positivt eller negativt om verktygen, men det finns något positivt och negativt om hur verktygen kan användas. Han nämnde att deepfake-videor redan används för politiska ändamål och falska bilder av terrorattacker används för att manipulera aktiemarknaden. Han varnar också för att AI kommer att resultera i betydande jobbförluster i USA och att 27% av jobben löper hög risk för automatisering som ett resultat av AI-boomen. Yang tror att det kommer att bli dramatiska förändringar som följer med AI och att våra institutioner inte alls är förberedda för det.

Direktlänk Dela Fox News Network fördjupade 1 februari

FCC föreslår att göra AI-genererade robosamtal olagliga

Federal Communications Commission (FCC) föreslår att göra AI-genererade robosamtal olagliga. Detta kommer efter ett nyligen robosamtal med en AI-röst liknande president Joe Biden som riktades mot tusentals väljare i New Hampshire. FCC föreslår att göra AI-genererade samtal olagliga enligt Telephone Consumer Protection Act (TCPA), vilket skulle göra röstkloningsteknik som används i vanliga robosamtalssvindlar olagliga. Antalet robosamtal i USA toppade på cirka 58,5 miljarder 2019, enligt uppskattningar av YouMail, en tjänst för blockering av robosamtal. Förra året var siffran närmare 55 miljarder.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 1 februari

ElevenLabs teknologi används för att skapa deepfake-röstsamtal

Förra veckan uppmanade ett samtal till ett antal väljare i New Hampshire att inte rösta i statens presidentprimär. Samtalet, som lät som om det kom från president Biden, var faktiskt en deepfake skapad med verktyg av ElevenLabs. Röstbedrägeridetekteringsföretaget Pindrop Security Inc, som analyserade ljudet, namngav ElevenLabs teknologi som skaparen av deepfaken. ElevenLabs spårade deepfaken till en specifik användare och stängde av deras konto. Justitieministern i New Hampshire undersöker för närvarande samtalet.

Direktlänk Dela PC Magazine Middle East fördjupade 1 februari

Trycket ökar på reglerare att agera mot deepfakes inför valet

Robotsamtal i New Hampshire som imiterade president Joe Biden, troligen med hjälp av AI-röstkloningsteknik, har skapat oro och press på reglerare att agera mot deepfakes inför valet. Det är fortfarande osäkert vem som låg bakom samtalet, vilken programvara som användes och hur många väljare som mottog ett. Innan Biden-robotsamtalet användes AI-deepfakes i försök att störa valen i Slovakien och Taiwan. Det finns för närvarande inga federala lagar som förbjuder delning eller skapande av deepfakes, men flera lagförslag har föreslagits i kongressen och vissa delstater har antagit lagar för att motverka manipulerade medier. Federala valkommissionen överväger också regeländringar för att reglera användningen av AI-deepfakes i kampanjmaterial.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 29 januari

ElevenLabs anklagas för deepfake-telefonsamtal i New Hampshire

Verktyg från AI-startupen ElevenLabs anklagas för att ha använts för att skapa deepfake-telefonsamtal till väljare i New Hampshire där Joe Biden uppmanade dem att inte rösta i primärvalet. Två team av ljudexperter har sagt till WIRED att det troligen skapades med teknologi från Eleven Labs. Säkerhetsföretaget Pindrop, som specialiserar sig på verktyg som identifierar syntetiskt ljud, sa i ett blogginlägg förra veckan att bevis pekade mot ElevenLabs teknologi. ElevenLabs AI-verktyg marknadsförs för ljudböcker och videospel, men allmänheten kan registrera sig för företagets betaltjänst och använda ett ljudprov för att kopiera någons röst. Företagets VD, Mati Staniszewski, sa i ett uttalande på fredag att ElevenLabs är ´dedikerade till att förhindra missbruk av ljud AI-verktyg.´

Direktlänk Dela ReadWrite fördjupade 29 januari

Risk för AI-störd valprocess 2024

Inför valet i november 2024 har den generativa artificiella intelligensen (AI) potential att störa valen genom massiv desinformation och berövande av väljares rättigheter. Trots faran har vi inga meningsfulla lagar för att skydda demokratin. Istället verkar vi förlita oss på företag som gör AI för att självpolicera sig. Dålig aktörer leder ofta samordnade desinformationskampanjer för att så tvivel och misstro mot vår regering och val. Vita huset utfärdade en exekutiv order 2023, men den saknar verkställighet. Federala valkommissionen och kongressen försöker begränsa användningen av deep fakes i kampanjannonser, men det finns för närvarande inga federala lagar eller förordningar.

Direktlänk Dela Union of Concerned Scientists fördjupade 29 januari

OpenAI avslöjar plan för att förhindra AI-genererad desinformation i val

Sam Altman, homosexuell VD för det inflytelserika AI-företaget OpenAI, har nyligen presenterat en plan för att förhindra att AI-genererad desinformation påverkar valresultatet. Företagets tredelade plan syftar till att förhindra missbruk, göra det lättare för människor att upptäcka AI-genererat innehåll och säkerställa att användare har tillgång till korrekt valinformation. OpenAI kommer inte att tillåta att människor bygger applikationer baserade på dess teknologi för politiska kampanjer och lobbying. Användare kommer att kunna rapportera sådana chatbots till OpenAI för avaktivering.

Direktlänk Dela LGBTQ Nation fördjupade 29 januari

AI-genererad desinformation i amerikanska valet: falskt Biden-samtal upptäckt

Inför det amerikanska presidentvalet 2024 ökar användningen av artificiell intelligens (AI), och AI-genererad desinformation är redan en realitet. Den 22 januari meddelade New Hampshire Department of Justice att människor hade mottagit ett AI-genererat falskt ljudmeddelande av Joe Biden, som uppmanade dem att inte rösta i primärvalet i delstaten. AI-startupen ElevenLabs, som genererade det falska ljudmeddelandet, stängde av skaparen. Företaget Pindrop Security Inc. upptäckte att det falska Biden-samtal var gjort med hjälp av ElevenLabs.

Direktlänk Dela MI Tech News fördjupade 28 januari

AI-startup ElevenLabs suspenderar användare för skapande av skadlig deepfake

En deepfake-ljudklipp med USA:s president Joe Biden som uppmanar folk att inte rösta i primärvalet i New Hampshire har lett till snabba reaktioner från både privat sektor och rättshållande myndigheter. Skaparen av denna djärva deepfake har blivit avstängd av ElevenLabs, ett startup som specialiserar sig på artificiell intelligens (AI) mjukvara för röstreplikering. ElevenLabs, teknikleverantören bakom skapandet av deepfake-ljudet, har vidtagit omedelbara åtgärder genom att stänga av användaren ansvarig för att generera det skadliga innehållet.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 28 januari

ByteDance och Northwestern Polytechnical University i Kina introducerar StreamVoice, ett verktyg för att skapa ´deepfakes´

StreamVoice är för närvarande otillgängligt för allmänheten, men dess introduktion understryker framstegen inom AI-utveckling. Verktyget underlättar skapandet av ljud- och visuella imitationer av offentliga personer, vanligtvis kallade ´deepfakes´. Noterbara exempel inkluderar användning av AI för att efterlikna rösterna hos president Joe Biden och Taylor Swift. Forskare från ByteDance och Northwestern Polytechnical University i Kina har samarbetat på detta banbrytande initiativ. I en nyligen publicerad artikel betonar forskarna StreamVoices förmåga att ´real-time conversion´ av en användares röst till valfritt alternativ. Trots framgången varnar forskarna för potentiella risker, såsom spridning av desinformation eller telefonbedrägeri.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupade 28 januari

ElevenLabs stänger av användare för att ha skapat djupfalsk ljud av president Biden

Skaparen av en ljud-deepfake av USA:s president Joe Biden som uppmanar människor att inte rösta i New Hampshires primärval har stängts av av ElevenLabs, enligt en person bekant med ärendet. ElevenLabs teknologi användes för att skapa deepfake-ljudet, enligt Pindrop Security Inc., ett företag som upptäcker röstbedrägerier. ElevenLabs undersöker för närvarande händelsen. Företaget, som använder AI för att replikera röster på över två dussin språk, kommenterade inte specifika händelser men uttryckte en stark avsikt att förhindra missbruk av sina verktyg.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 27 januari

AI: Från 1956 till nu, en resa genom historien

År 1956 samlades forskare vid Dartmouth College för en workshop om artificiell intelligens (AI), vilket markerade starten för AI-fältet. Trots tidiga framgångar stötte forskarna snart på svårigheter och framsteg stannade upp, en period känd som den första ´AI-vintern´. Men idag, 66 år senare, har AI utvecklats bortom alla förväntningar tack vare data och datorkraft. Från Googles AlphaGo som besegrade världsmästaren i Go-spelet till självkörande bilar, visar dagens AI-system en överraskande likhet med mänsklig intelligens. Dock återstår grundläggande frågor om AI:s inverkan på samhället, säkerhet och etiska principer.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 27 januari

AI-genererade robocallsamtal imiterade president Biden i New Hampshire

Förra veckan fick några väljare i New Hampshire ett AI-genererat robocallsamtal som imiterade president Biden och uppmanade dem att inte rösta i delstatens primärval. Det är oklart vem som var ansvarig för samtalet, men två separata ljudexpertteam säger till WIRED att det troligen skapades med teknik från röstkloning-startupen ElevenLabs. ElevenLabs marknadsför sina AI-verktyg för användning som ljudböcker och videospel. Företaget har nyligen uppnått ´unicorn´-status genom att samla in 80 miljoner dollar till en värdering på 1,1 miljarder dollar i en ny finansieringsrunda som lett av riskkapitalföretaget Andreessen Horowitz.

Direktlänk Dela Madras Tribune fördjupade 27 januari

AI-teknik förändrar amerikansk politik och riskerar att sprida desinformation

Artificiell intelligens (AI) förändrar den amerikanska politiken och riskerar att sprida desinformation. Detta blev tydligt när New Hampshire-bor fick ett falskt telefonsamtal med en imitation av Joe Bidens röst som uppmanade demokrater att hoppa över primärvalet. AI har avancerat snabbt under de senaste åren, vilket ökar rädslan för effektiva, omfattande desinformationskampanjer. Tekniken kan användas för att skapa helt AI-genererade podcasts och i framtiden kan falsk information produceras i stor skala. Detta kan användas i lokala val eller på andra språk än engelska, vilket gör det ännu svårare att hitta sanningen.

Direktlänk Dela HuffPost fördjupade 26 januari

AI-missbruk i politiska kampanjer ökar kraven på större reglering

Inför valet 2024 har artificiell intelligens (AI) utnyttjats i stor utsträckning, och tekniker varnar för att illvilliga aktörer kan utnyttja AI för att skapa kaos i en redan hyperpolariserad politisk miljö i länder som USA och Indien. Det senaste fallet som involverar USA:s president Joe Biden har ökat kraven på större reglering inom AI. Biden blev måltavla för AI-desinformation i valet när ett ljudmeddelande digitalt ändrats för att låta som Biden uppmanade invånarna i New Hampshire att inte rösta i primärvalet. Donald Trump och Indiens premiärminister Narendra Modi har också blivit måltavlor för AI-desinformation.

Direktlänk Dela Times Now News fördjupade 26 januari

New Hampshire utreder falska AI-genererade robosamtal som försöker påverka primärval

Mindre än 48 timmar före omröstningen i New Hampshires primärval började rapporter dyka upp om robosamtal gjorda med president Joe Bidens röst, där han uppmanade invånarna i delstaten att hoppa över omröstningen i landets första presidentval för 2024. Det visade sig dock att det falska meddelandet genererades av ett AI-verktyg och New Hampshires justitieminister har inlett en utredning om källan till samtalen. Justitieminister John Formella bekräftade att hans kontor hade mottagit klagomål om samtalen. Biden finns inte på primärvalsedeln i New Hampshire och han har inte kampanjat i delstaten, men vissa demokratiska grupper har förespråkat honom som skriv-in-kandidat.

Direktlänk Dela Deseret Digital Media fördjupade 24 januari

AI-drivna ´deepfake´-samtal försöker störa New Hampshire-primär

Väljare över hela New Hampshire mottog tydligen telefonsamtal från president Joe Biden inför statens primärval på tisdagen. Samtalet, som kom från en tidigare ordförande för New Hampshire Democratic Party, uppmanade människor att inte rösta i det kommande primärvalet och ´spara sin röst´ till novembers allmänna val. Det visade sig dock att samtalet och dess budskap aldrig kom från Biden, utan snarare en deepfake drivs av artificiell intelligens för att efterlikna presidentens röst. Den före detta ordförande för New Hampshire Democratic Party, Kathy Sullivan, vars nummer var kopplat till robosamtalen, sade att hon inte visste vem som låg bakom de deepfakede Biden-samtalen, men hoppades att de skulle åtalas till fullo. Statens justitiekanslerskontor meddelade senare att de skulle utreda ärendet.

Direktlänk Dela The Daily Beast fördjupade 23 januari

Robocall med falsk Joe Biden skapad med AI i syfte att påverka val

En nyligen upptäckt robocall som innehåller en falsk röst av president Joe Biden, uppmanar invånarna i New Hampshire att inte rösta. Denna tros ha skapats med hjälp av artificiell intelligens (AI), enligt experter. Samtalet, som beskrivits som ett olagligt försök att hindra väljare från att skriva in Bidens namn i delstatens demokratiska primärval, kommer från okänt ursprung. Experter tror att det är en deepfake - falskt ljud eller video skapat med AI för att efterlikna verkliga personer. Ben Colman, VD för Reality Defender, säger att det är högst troligt att det är manipulerat.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 23 januari

USA:s delstater inför lagar för att bekämpa deepfakes i politiska kampanjer

Under 2023 införde endast några få amerikanska delstater lagar för att hantera utmaningar som artificiell intelligens (AI) och deepfakes utgör för politiska kampanjer. Men nu när valcykeln 2024 är i full gång har delstatslagstiftare över hela landet börjat agera för att hantera denna snabbt föränderliga fråga. Under de första tre veckorna av 2024 har lagstiftare från båda stora partierna introducerat lagstiftning i minst 13 delstater för att bekämpa den typ av miss- och desinformation som AI och deepfakes kan skapa i val. Dessa lagförslag tenderar att falla in i två kategorier: krav på offentliggörande och förbud.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 23 januari

AI-används för att skapa ´deepfakes´ av kändisar i bedrägerisyften

President Joe Biden har varnat för hur generativ AI kan användas för att manipulera ljud och video för att skapa deepfakes. Nyligen har tre sådana deepfakes involverat musikern Taylor Swift, Elon Musk och Biden själva. Swifts ansikte och röst användes i bedrägliga annonser för Le Creuset-köksredskap, medan en falsk version av Musk marknadsförde en bluffaktiehandelsplan kallad Quantum AI. Dessutom skickades det ut en robosamtal som låtsades vara Biden som uppmuntrade väljare att inte rösta i New Hampshire´s primärval. Federal Trade Commission rapporterar att människor förlorade nästan 8,8 miljarder dollar till bedrägeri 2022.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 23 januari

Robotsamtal i New Hampshire försöker manipulera väljare att inte rösta

Väljare i New Hampshire mottog robotsamtal under helgen med en röst som mycket troligt var artificiellt genererad för att imitera president Bidens, uppmanande dem att inte rösta i tisdagens primärval, enligt delstatens justitiekanslers kontor. De falska inspelningarna, som berättade för lyssnarna att ´din röst gör skillnad i november, inte denna tisdag´, manipulerades för att verka som om de hade skickats av en tjänsteman från en demokratisk kommitté. Justitiekanslerskontoret underströk att röstning i primärvalet inte skulle utesluta väljare från att också rösta i det allmänna valet i november.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 22 januari

OpenAI förbjuder bot som härmar presidentkandidat

Den amerikanska artificiella intelligensforskningsorganisationen OpenAI har förbjudit skaparen av en bot som härmar den demokratiska presidentkandidaten Dean Phillips. Detta är en av de första gångerna AI har spelat en roll i ett val. Botten skapades av Matt Krisiloff och Jed Somers, två entreprenörer från Silicon Valley som skapade en super PAC som stödjer kandidaten. PAC mottog 1 miljon dollar från miljardär hedgefondförvaltaren och aktivisten Bill Ackman. Enligt en nyligen genomförd undersökning är de flesta amerikanska vuxna oroliga över uppkomsten av AI och dess potential att sprida desinformation under val.

Direktlänk Dela Nation fördjupade 22 januari

OpenAI förbjuder bot som imiterar presidentkandidat Dean Phillips

AI-forskningsorganisationen OpenAI, baserad i USA, har förbjudit skaparen av en bot som imiterar den demokratiska presidentkandidaten Dean Phillips, enligt The Washington Post. Botten skapades av Matt Krisiloff och Jed Somers, två entreprenörer från Silicon Valley, som skapade en super PAC som stöder kandidaten. PAC:en fick en miljon dollar från miljardären och hedgefondförvaltaren Bill Ackman. En nyligen genomförd undersökning visar att de flesta amerikanska vuxna är oroliga över AI:s framväxt och dess potential att sprida desinformation under valen.

Direktlänk Dela NewsNation fördjupade 21 januari

AI-startup avstängd för att ha använt ChatGPT i politisk kampanj

En botutvecklare för presidentkandidaten Dean Phillips har blivit avstängd för att ha använt ChatGPT-programvaran i en politisk kampanj. Silicon Valley-entreprenörerna Matt Krisiloff och Jed Somers skapade Dean.Bot som ett interaktivt verktyg för väljare som letar information om Phillips. De startade en SuperPac, Vi förtjänar bättre, inför primärvalet i New Hampshire nästa tisdag. SuperPAC:en hade kontrakterat AI-startupen Delphi för att bygga boten. OpenAI stängde av Delphis konto sent på fredagen efter att en historia i Washington Post avslöjat botens existens.

Direktlänk Dela PJ Media fördjupade 21 januari

OpenAI förbjuder utvecklaren av politisk bot

OpenAI har förbjudit utvecklaren av en bot som imiterar den demokratiska presidentkandidaten och representanten från Minnesota, Dean Phillips. Detta markerar det första steget som skaparen av ChatGPT har tagit mot vad den ser som missbruk av sina artificiella intelligensverktyg i en politisk kampanj. Dean.Bot, som drivs av OpenAIs ChatGPT, skapades av Silicon Valley-entreprenörerna Matt Krisiloff och Jed Somers. De startade We Deserve Better, en super PAC som stöder Phillips, inför New Hampshires primärval på tisdag. PAC:en har fått 1 miljon dollar från miljardär hedgefondförvaltaren Bill Ackman.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 21 januari

OpenAI förbjuder bot som efterliknar kongressledamot Dean Phillips

OpenAI, organisationen som stöds av Microsoft och är känd för att ha skapat språkmodellen ChatGPT, har agerat mot en utvecklare kopplad till en politisk kampanj. Detta är första gången OpenAI ingriper som svar på vad de anser vara missbruk av sina AI-verktyg i en politisk kontext. Botten, kallad Dean.Bot, var designad för att efterlikna kongressledamoten Dean Phillips, en demokratisk presidentkandidat. OpenAI beslutade att avstänga utvecklarkontot som skapade Dean.Bot, då de ansåg att utvecklaren medvetet brutit mot API-användningspolicyn, specifikt de som förbjuder politisk kampanjande eller imitation utan samtycke.

Direktlänk Dela BOL News fördjupade 21 januari

OpenAI agerar mot utvecklare för missbruk av AI-verktyg i politiskt sammanhang

OpenAI har tagit sin första åtgärd mot utvecklaren av en bot som efterliknar den amerikanska demokratiska presidentkandidaten kongressledamoten Dean Phillips, vilket markerar det första svaret på uppfattat missbruk av dess artificiella intelligens (AI) verktyg i ett politiskt sammanhang. En taleskvinna för OpenAI, Lindsey Held, uttalade att de nyligen hade tagit bort ett utvecklarkonto som medvetet bröt mot deras API-användningspolicy, vilket förbjuder politisk kampanjande eller att efterlikna en individ utan samtycke. Botten, kallad Dean.Bot, skapades av Matt Krisiloff och Jed Somers i Silicon Valley. De hade etablerat en strategisk super PAC, ´We Deserve Better´, för att samla stöd för Phillips inför det kommande primärvalet i New Hampshire. Super PAC:en hade fått en miljon dollar från miljardären och hedgefondförvaltaren Bill Ackman. AI-startupen Delphi hade kontrakterats för att bygga botten, men deras konto suspenderades av OpenAI på grund av regler mot användning av tekniken i politiska kampanjer. Dean.Bot togs ner efter kontots suspension.

Direktlänk Dela Voice of Nigeria fördjupade 21 januari

OpenAI förbjuder utvecklare av bot som imiterar presidentkandidaten Dean Phillips

OpenAI, som stöds av Microsoft, har förbjudit utvecklaren av en bot som imiterar den demokratiska presidentkandidaten Dean Phillips. Detta är det första steget som tillverkaren av ChatGPT har tagit till följd av det de ser som missbruk av deras AI-verktyg i en politisk kampanj. Botten, Dean.Bot, skapades av Silicon Valley-entreprenörerna Matt Krisiloff och Jed Somers, som startade en super PAC som stödjer Phillips. Super PAC:en har fått 1 miljon dollar från hedgefondförvaltaren Bill Ackman. AI-startupen Delphi kontrakterades för att bygga botten, men OpenAI avstängde Delphis konto på fredagen.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 21 januari

OpenAI förbjuder utvecklaren av politisk bot

Microsoft-stödda OpenAI har förbjudit utvecklaren av en bot som efterliknar den demokratiska presidentkandidaten kongressledamoten Dean Phillips. Detta är första gången OpenAI agerar mot vad de ser som missbruk av sina AI-verktyg i en politisk kampanj. Boten, Dean.Bot, skapades av Silicon Valley-entreprenörerna Matt Krisiloff och Jed Somers, som startade en super PAC vid namn We Deserve Better för att stödja Phillips. Super PAC:en fick en miljon dollar från miljardären och hedgefondförvaltaren Bill Ackman. AI-startupen Delphi anlitades för att bygga botten, men fick sitt konto avstängt av OpenAI.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 21 januari

OpenAI förbjuder utvecklaren av en bot som efterliknar presidentkandidat

Artificiell intelligensföretaget OpenAI har förbjudit utvecklaren av en bot som efterliknar den demokratiska presidentkandidaten Dean Phillips. Detta är första gången som skaparen av ChatGPT har agerat mot vad den ser som ett missbruk av sina AI-verktyg i en politisk kampanj. Botten, känd som Dean.Bot, var ett initiativ av Silicon Valley-entreprenörerna Matt Krisiloff och Jed Somers, som startade en super PAC som stödde Phillips inför primärvalet i New Hampshire. Botten drevs av OpenAI:s konversationsmjukvara ChatGPT, som företaget har gjort tillgänglig för externa utvecklare.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 21 januari

SNHU:s president Paul LeBlanc lämnar för att fokusera på AI i högre utbildning

Paul LeBlanc, president för Southern New Hampshire University (SNHU) sedan 2003, kommer att lämna sitt befattning efter att ha skapat ett av de största universiteten i USA. Han planerar nu att fokusera på det brådskande behovet att integrera artificiell intelligens (AI) i högre utbildning. LeBlanc har uttryckt besvikelse över att högre utbildning i USA inte har tagit AI på allvar. Han har börjat sätta ihop ett litet AI-studieteam på SNHU, lett av onlineutbildningsinnovatören George Siemens. Siemens, professor vid University of Texas och University of South Australia, ser också ett behov av att agera snabbt när det gäller AI inom utbildning.

Direktlänk Dela Inside Higher Ed fördjupade 4 januari

Artificiell intelligens: Från akademisk diskussion till vardaglig integration

Från måndagen den 18 juni till fredagen den 17 augusti 1956 samlades en grupp akademiker och forskare på Dartmouth College i Hanover, New Hampshire, på inbjudan av en 29-årig matematikprofessor vid Dartmouth som heter John McCarthy. De diskuterade och satte ner forskningsparametrar för ett nytt studiefält: artificiell intelligens, eller AI. Nu integreras artificiell intelligens i människors vardagliga liv över hela vår planet. President Dwight D. Eisenhower skapade Advanced Research Projects Agency, nu kallad Defense Advanced Research Projects Agency, eller DARPA, som hjälpte till att utveckla internet, röstgränssnitt, persondatorer, GPS och drönare. DARPA finansierade forskning i artificiell intelligens av de flesta av de akademiker som deltog i Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.

Direktlänk Dela Duluthnewstribune.com fördjupade 20 december

Forskare upptäcker geografiska snedvridningar i AI-verktyget ChatGPT

Forskare vid Virginia Tech University har upptäckt begränsningar i AI-verktyget ChatGPTs förmåga att ge platspecifik information om miljörättvisefrågor. De fann att verktyget, som utvecklats av OpenAI, kunde identifiera platspecifika miljörättviseproblem i stora, högt befolkade områden, men hade svårigheter med lokala miljörättvisefrågor. AI-modellen kunde endast ge platspecifik information för cirka 17 procent av de totalt 3 018 län den tillfrågades om. Forskarna menar att det är nödvändigt att undersöka teknikens begränsningar för att framtida utvecklare ska kunna känna igen möjligheten till snedvridningar.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 18 december

Studie avslöjar geografiska bias i OpenAIs ChatGPT

Forskare vid Virginia Tech University i USA har upptäckt begränsningar i OpenAIs AI-verktyg ChatGPTs förmåga att ge plats-specifik information om miljörättvisa. Verktyget kunde endast ge specifik information för cirka 17 procent av de totalt 3,018 län det frågades om. Forskarna fann att ChatGPT kunde identifiera miljörättviseproblem i stora, högdensitetsområden, men hade begränsningar när det gällde lokala frågor. Deras resultat publicerades i tidskriften Telematics and Informatics.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 16 december

ChatGPT:s geografiska snedvridning i miljörättvisefrågor - studie

Forskare vid Virginia Tech University i USA har upptäckt att ChatGPT, en AI-verktyg utvecklat av OpenAI, har begränsningar när det gäller att ge plats-specifik information om miljörättviseproblem. I studien svarade ChatGPT på frågor om miljörättviseproblem i var och en av landets 3 108 län. Forskarna upptäckte att verktyget hade svårigheter med lokala miljörättvisefrågor och kunde endast leverera plats-specifik information för cirka 17 %, eller 515, av de totalt 3 018 län som undersöktes. Forskarna menar att mer forskning behövs för att undersöka teknikens begränsningar och eventuella snedvridning.

Direktlänk Dela Business Outreach fördjupade 16 december

Boken ´The Centaur´s Edge´ släpps med en unik AI-funktion

Boken ´The Centaur´s Edge´, skriven av Mathias Sundin och WALL-Y, släpps med en unik AI-verktyg som låter läsare interagera med boken om boken. Detta är första gången en bok publiceras med denna funktion. Alla som köper boken får tillgång till en specialgjord GPT, baserad på GPT-4, som kan svara på frågor och utföra uppgifter från bokens perspektiv. Författarna ser detta som ett sätt att förbättra och förstärka mänsklig kreativitet och effektivitet.

Direktlänk Dela Warp News fördjupade 5 december

AI skapar unika beskrivningar av amerikanska stater

David Gewirtz har använt generativ AI för att skapa unika bilder och beskrivningar av varje amerikansk stat. Han använde ChatGPT och DALL-E 3 för att skapa utbildningsinnehåll om de 50 individuella staterna i USA. Projektet gav honom möjlighet att utforska ny AI-teknik, testa ChatGPT:s förmåga att skapa exakta och koncisa statsbeskrivningar och experimentera med hur en AI kan syntetisera och förmedla komplex information på ett koncist och effektivt sätt. Resultaten var blandade, men efter flera försök kunde han få fram intressanta resultat.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 4 december

GE HealthCare lanserar MyBreastAI för tidig upptäckt av bröstcancer

GE HealthCare lanserade en ny AI-svit vid namn MyBreastAI under RSNA 2023, den årliga radiologi- och medicinska bildkonferensen i Chicago. Sviten är avsedd att förenkla radiologers arbetsflöden och hjälpa dem att upptäcka bröstcancer hos patienter tidigare. MyBreastAI inkluderar tre AI-verktyg skapade av iCAD, ett företag baserat i New Hampshire som fokuserar på teknik för tidig upptäckt av cancer. Dessa verktyg är avsedda att förbättra radiologers läsningar och säkerställa att patienters bröstcancer upptäcks tidigt. MyBreastAI kommer först att säljas till leverantörer i USA.

Direktlänk Dela MedCity News fördjupade 30 november

Tio ikoniska skidbackar i USA

ChatGPT har detaljerat tio ikoniska skidbackar i USA, och belyst deras unika utmaningar. Dessa backar, som sträcker sig från Corbet’s Couloir i Jackson Hole till Tuckerman Ravine i New Hampshire, representerar några av de bästa skidbackarna i USA. Varje backe har sin egen historia och lockar skidåkare och snowboardåkare från hela landet och världen. Bland dessa kan nämnas Corbet’s Couloir, The Cirque i Snowbird, Highline i Telluride, Outer Limits i Killington, Big Couloir i Big Sky, Wild West i Crested Butte, The Fingers i Squaw Valley, Goat i Stowe, Tuckerman Ravine på Mount Washington och Paradise i Taos Ski Valley.

Direktlänk Dela Unofficial Networks fördjupade 24 oktober

Guild lanserar AI-utbildningsprogram för förstalinjearbetare

AI kommer att störa jobb i de flesta branscher, och det är främst förstalinjearbetare som kommer att ställas inför stora utmaningar när det gäller att överbrygga kompetensgapet som AI skapar. Enligt en undersökning från McKinsey är arbetare i de två lägsta lönekvintilerna upp till 10 till 14 gånger mer sannolika än de högsta inkomsttagarna att tvingas byta yrken till 2030. Utbildningsstartföretaget Guild presenterade på tisdagen ett nytt AI-kunskapsprogram riktat mot förstalinjearbetare. Programmet omfattar över 35 program som erbjuds genom eCornell, Louisiana State University och Southern New Hampshire University. Trots att förstalinjearbetare utgör över 70% av den amerikanska arbetskraften säger endast 14% att de har fått utbildning om hur AI kommer att påverka deras jobb.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 17 oktober

Kunstig intelligens revolutionerar universitetsklassrummet

Kunstig intelligens (AI) revolutionerar universitetsklassrummet och vid University of New Hampshire (UNH) integreras AI-verktyg över flera avdelningar. AI använder maskiner för att simulera mänskliga intelligensprocesser som resonemang och problemlösning. Stora språkmodeller (LLMs) som ChatGPT, Google Bard och LLaMA av Meta används flitigt inom högre utbildning. Alex LaBrecque, biträdande professor i marknadsföring vid UNH, uppmuntrar sina studenter att använda AI-verktyg som ChatGPT för att komplettera deras tänkande. Sam Carton, biträdande professor i datavetenskap vid UNH, forskar om hur samarbetet mellan människa och AI-modeller kan göras mindre farligt och mer etiskt.

Direktlänk Dela The New Hampshire Digital fördjupade 6 oktober

New Hampshire lanserar cybersäkerhetsprogram och AI-etikkod

New Hampshire har lanserat sin State and Local Cybersecurity Grant Program (SLCGP) ansökan, vilket gör lokala regeringsenheter, inklusive K-12-skolor, berättigade att få tjänster för att förbättra sin cybersäkerhetsställning. New Hampshire är också en av de första delstaterna i USA att utveckla och godkänna en etikkod för användning av Artificiell Intelligens av statliga myndigheter för att förbättra interaktionen med regeringsorgan och öka effektiviteten. Guvernör Chris Sununu och informationschef Denis Goulet uttryckte stolthet över delstatens åtgärder för att förbättra cybersäkerheten.

Direktlänk Dela Manchester Ink Link fördjupade 3 oktober

AI:s roll i försäkringssektorn enligt Envelop Risk´s Paul Guthrie

AI:s historia parallellt med datorhistorien, med Alan Turings banbrytande arbete 1950 som diskuterade hur man bygger och testar ´intelligenta´ maskiner. AI har blivit allt viktigare under detta århundrade och används flitigt inom regeringar och industrier. 2021 rapporterade New Vantage Partners att 99 procent av Fortune 1000-företagen använde AI, med 65 procent som investerade över 50 miljoner dollar årligen. AI har visat en ny aspekt av sig själv med lanseringen av stora språkmodeller som ChatGPT 4.0, med många tillämpningar som fortfarande framträder. AI är inte en fluga, det är en kärnelement i den allmänna utvecklingen av datorkraft och i många fall är AI helt enkelt hur matematik görs. AI i försäkringar handlar om förmågan att utforma mycket mer komplexa, datadrivna, subtila och i slutändan mer tillförlitliga modeller av verklig världsaktivitet. Envelop Risk, ett ledande cyber (re) försäkringsföretag, bearbetar företagsekonomiska och tekniska data om företag från hela världen, kombinerat med omfattande kravdata. AI gör skapandet av dessa sex miljarder rader både möjligt och den resulterande insikten användbar.

Direktlänk Dela The Insurer fördjupade 28 september

Benjamin Cariens, ordförande för konst- och konsthistorikavdelningen vid University of New Hampshire (UNH), och Otto Luna, digital resurskurator vid UNH:s Collaboration, Arts and Technology Lab (CAT Lab), ser den nya artificiella intelligens (AI) teknologin Midjourney som ett potentiellt verktyg. Midjourney är ett generativt AI-program som använder bilder från en online-algoritm för att skapa sitt arbete. Programmet har väckt mycket diskussion om upphovsrätt och konstnärlig integritet. Trots detta ser Cariens potentialen för AI-verktyg att vara en startpunkt för kreativa personer.

The New Hampshire Digital fördjupade 8 september

NH-skoldistrikt undersöker AI som verktyg

Ett skoldistrikt i New Hampshire, USA, undersöker användningen av generativ artificiell intelligens (AI) som ett verktyg för studenter. Skoldistriktet anser att AI kan vara ett verkligt verktyg för studenter utanför klassrummet, särskilt om de behöver svar på frågor när de gör läxor. Men det kan också vara en nackdel om eleverna låter AI göra arbetet åt dem. En tredjedel av de studenter som svarade på en undersökning sa att de redan hade använt AI sedan förra läsåret. Distriktet planerar därför att lägga till lämplig användning av AI i läroplanerna.

Direktlänk Dela WMUR-TV fördjupade 1 september

Southern New Hampshire University införlivar AI i journalistik

Southern New Hampshire University (SNHU) planerar att införliva artificiell intelligens (AI) i sin studentdrivna mediekanal, The Penmen Press, för att förbättra journalistiken. AI kommer att användas för att automatisera repetitiva uppgifter som dataanalys, faktakontroll och skapande av preliminära utkast, vilket ger journalister möjlighet att fokusera på mer komplexa aspekter av rapportering. AI kommer dock inte att ersätta studenternas roll i rapportering och berättande. AI kommer också att bidra till att förbättra effektiviteten och produktiviteten samt bidra till personalisering av innehåll baserat på läsarnas preferenser.

Direktlänk Dela Penmen Press fördjupade 8 augusti

AI identifierar potentiell Raphael-målning, utmanar traditionella konstexperter

En galleri i den norra engelska staden Bradford har ställt ut en målning som artificiell intelligens (AI) identifierat som ett verk av den italienska renässansmålaren Raphael. Forskare hoppas att deras experimentella användning av AI kommer att lägga en årtionden lång diskussion om målningens ursprung till vila. Forskare vid universiteten i Nottingham och Bradford sade i januari att en AI-driven ansiktsigenkänningsmodell visade en 97 procent likhet mellan Jungfru Maria avbildad i den ifrågasatta de Brécy Tondo-målningen och Raphaels bekräftade Sistine Madonna. Hassan Ugail, professor i visuell databehandling vid University of Bradford, menar att det är dags för konstexperter att modernisera sina verktyg.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 28 juli

USA:s utbildningsdepartement försenar AI-riktlinjer, enligt nationell översikt

En nationell genomgång utförd av Center on Reinventing Public Education (CRPE) har funnit att de flesta amerikanska utbildningsdepartement inte offentligt har erkänt konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) i undervisning och lärande. Förutom Hawaii, som har efterlyst en arbetsgrupp för att rekommendera AI-användning, har ingen av de andra 58 avdelningarna behandlat AI i ett policy-sammanhang. Endast fyra delstater - Georgia, Florida, South Carolina och Arkansas - har publicerat läroplaner eller kurser relaterade till AI. CRPE:s forskning har funnit att delstater ofta fördröjer att ge viktig vägledning under kriser eller osäkerhet.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 27 juli

AI-verktyg som ChatGPT klarar Harvard-kurser, väcker frågor om framtiden för utbildning

Maya Bodnicks första år på Harvard University väckte oro över den utbredda användningen av generativa artificiella intelligensverktyg, särskilt ChatGPT, bland studenter. Bodnick inledde ett experiment där åtta professorer och lärarassistenter betygssatte uppsatser skrivna av ChatGPT. Resultatet var överraskande: ChatGPT klarade Harvard-kurserna med betyget 3,34, mestadels A och B. Detta lyfter fram en utmaning för utbildare som kämpar med den snabba antagningen av AI-verktyg som kan producera högskrivenivåskrivning. Professorer omvärderar nu kursuppgifter och utvecklar riktlinjer för etisk användning av ChatGPT för att förhindra fusk. AI:s framväxt väcker också oro för inverkan på ingångsnivåjobb i olika branscher. Max Tegmark, en AI-forskare vid MIT, förklarar att den största utmaningen ligger i att bestämma vilka färdigheter man ska undervisa studenterna som kommer att vara ekonomiskt värdefulla när de tar examen. Paul LeBlanc, president för Southern New Hampshire University, betonar att AI tvingar oss att omvärdera utbildningskonceptet. Harvard tar steg för att hantera användningen av AI-verktyg i klassrummet. Amanda Claybaugh, Harvards dekan för grundutbildning, gav vägledning till fakulteten om att skapa policyer kring AI-användning. Adriana Gutiérrez, en senior preceptor vid Harvard, planerar att klargöra sin policy för studentanvändning av AI i sina spanska klasser. Några professorer, som ekonomiprofessor Jason Furman, reviderar kursuppgifter på grund av framväxten av ChatGPT. Harvard avser att hålla informationsmöten för att hjälpa professorer att anpassa sina uppgifter till att vara ´AI-säkra´.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 26 juli

Senator Joe Manchin överväger att utmana president Biden i nästa presidentval

Senator Joe Manchin III har under de senaste två åren lyckats få stora eftergifter från president Biden, från politiska debatter till personalutnämningar. Men på måndagen gjorde Manchin det klart att han inte är klar med att skapa politiska problem för Biden. Han talade på ett evenemang i New Hampshire som sponsrades av No Labels, en tvåpartigrupp som rekryterar en demokrat och en republikan för att eventuellt ställa upp på en tredje partibiljett i nästa års presidentval. Manchin överväger att utmana Biden som en oberoende och utmanar också Bidens återvalsbudskap.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 18 juli

Valledare oroar sig för ´skrämmande´ AI som kan lura väljare

Användningen av innehållsgenererande artificiell intelligens och deepfake-videor för att påverka eller lura väljare är en växande oro för valledare över hela USA. Denna oro uttrycktes under en halvårsvis sammankomst för valledare denna vecka. Några stater börjar vidta lagstiftande åtgärder, som i Washington där lagstiftning som kräver offentliggörande av manipulerade videor i politiska annonser har införts. Samtidigt har nio stater, alla med republikanska valledare, lämnat eller håller på att lämna den valfuskförebyggande alliansen Electronic Registration Information Center (ERIC).

Direktlänk Dela KHBS/KHOG-TV fördjupade 14 juli

Joe Lieberman varnar för No Labels kritiker

Joe Lieberman, tidigare demokratisk senator och nuvarande medordförande för den centrala gruppen No Labels, varnar för kritik mot gruppens arbete att säkra rösträtten för en potentiell tredje parts ”enhetsbiljett” i nästa presidentval. Gruppen beskriver ansträngningen som en ”försäkring” för att förhindra att president Biden, tidigare president Donald Trump eller någon annan kandidat som inte omfamnar deras agenda väljs om gruppen ser en väg till seger. Lieberman kommer att dyka upp i New Hampshire på måndag med senator Joe Manchin III (D-W.Va.), som har övervägt att kandidera till president nästa år som oberoende.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 14 juli

Nikki Haley gör sin pitch i New Hampshire

Den tidigare guvernören i South Carolina och FN-ambassadören Nikki Haley fokuserar intensivt på delstaten New Hampshire i sin första presidentkampanj. Trots att hon var den första republikanen att utmana den tidigare presidenten Donald J. Trump, ligger hon långt efter i opinionsmätningarna. Haley har inte spenderat några pengar på TV-reklam och har ibland kämpat för att argumentera för sin kampanj. Haley säger att det är tidigt i loppet och att många väljare ännu inte har börjat följa kampanjerna. Haley har gjort 39 stopp i New Hampshire, mer än de flesta andra republikanska kandidater.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 9 juli

Donald Trump favorit att bli Republikanernas kandidat i presidentvalet 2024

USA:s sittande president, Joe Biden, har meddelat att han ställer upp för omval, vilket riktar fokus mot Republikanernas interna strid om vem som blir hans motståndare. I nuläget är expresident Donald Trump favorit med över 50% stöd i opinionsmätningarna. Trots juridiska hot verkar hans popularitet inte påverkas. Om han vinner vill han bland annat bygga upp till tio ´frihetsstäder´ på federal mark. Andra kandidater inkluderar Floridas guvernör Ron DeSantis, Nikki Hailey, tidigare FN-ambassadör under Trump, och Mike Pence, Trumps tidigare vicepresident.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 9 juli

Framstående universitet i USA saknar ekonomisk mångfald bland studenter

University of Virginia och andra framstående universitet i USA har en övervägande rik studentpopulation, med mindre än 15% av nyligen inskrivna studenter som kommer från familjer med tillräckligt låga inkomster för att kvalificera sig för Pell Grants, det största federala ekonomiska stödprogrammet. Trots att dessa universitet historiskt har använt rasbaserade antagningspolicys, har deras studentpopulationer ofta saknat ekonomisk mångfald. Efter att Högsta domstolen nyligen förbjöd rasbaserad positiv särbehandling, är det viktigt att fråga hur universiteten kommer att använda ekonomiska data för att säkerställa fortsatt raslig mångfald, och om de kan göra ett bättre jobb med att skriva in studenter med lägre inkomst.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 5 juli

Google kan tvingas sälja del av sin annonsverksamhet efter EU:s antitrustanklagelser

Google kan tvingas sälja en del av sin annonsverksamhet efter att ha anklagats för att bryta mot Europeiska Unionens konkurrenslagar. Europeiska Kommissionen rekommenderar en ´obligatorisk avyttring´ efter en omfattande undersökning av Googles annonser. Om Google säljer delar av sin annonsverksamhet kan det leda till en mer konkurrenskraftig marknad, rättvisare prissättning och ökad innovation. Europeiska Kommissionen fann att Google tenderar att favorisera sina egna annonser, vilket skapar problem för konkurrerande leverantörer. Google kritiserar kommissionens resultat och hävdar att deras annonsteknik hjälper handlare att nå kunder och växa sina verksamheter samtidigt som det sänker kostnader och ökar valmöjligheter för konsumenter.

Direktlänk Dela Search Engine Land fördjupade 15 juni

Insamlingstaktik för att nå debattscen

Insamlingsstrategier där kampanjer erbjuder gratis tröjor, böcker eller andra föremål i utbyte mot även de minsta donationerna kan vara dyra på kort sikt, eftersom kampanjer spenderar mycket på varor och digital annonsering. De minimala donationerna täcker knappt deras kostnader. Men bidragen ger långsökta kandidater chansen att dyka upp på debattscenen tillsammans med ledande kandidater som tidigare president Donald Trump och Floridas guvernör Ron DeSantis senare i sommar - en möjlighet de inte kan sätta en prislapp på.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 9 juni

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare