» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 205 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

New Jersey inför ny policy för statliga anställdas användning av generativ AI

New Jerseys guvernör, Phil Murphy, har tillkännagivit en ny policy för att vägleda statliga anställdas användning av generativ AI. Policyn bygger på tidigare arbete, inklusive inrättandet av en arbetsgrupp för artificiell intelligens i oktober 2023. Staten Office of Innovation har i samarbete med InnovateUS släppt en förklarande video för att vägleda offentliga sektorns professionella i deras användning av AI. Ytterligare utbildning förväntas lanseras nästa år för att stödja statliga anställda. Policyn syftar till att generativa AI-verktyg används på ett lämpligt sätt av statliga anställda och med transparens.

Direktlänk Dela Government Technology fördjupade 20 november
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare