» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 146 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Nvidia i samtal med teknikjättar för att bygga specialanpassade AI-chip

Nvidia förhandlar med teknikjättar som OpenAI och Google för att bygga specialanpassade AI-chip, vilket kan utgöra ett hot mot konkurrenter som Broadcom. Nvidia, som dominerar marknaden för AI-chip, har sett sitt aktiepris öka med mer än 200% under det senaste året. Företaget, som hade ett marknadsvärde på nästan 1,8 biljoner dollar den 9 februari, planerar nu att etablera sig på marknaden för specialanpassade AI-chip. Nvidia har haft samtal med ledare från Meta, Microsoft, Google och OpenAI för att bygga specialanpassade chip för datacenter. Samtalen kommer när Nvidia planerar att bygga en ny affärsdivision som är dedikerad till att designa sådana chip för molnberäkningsföretag.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 9 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare