» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 333 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Nya stora språkmodeller introducerade av Anthropic och Databricks

Anthropic har lanserat sin egen stora språkmodell (LLM), Claude 3, som sätter rekord i språkförståelse, matematiskt resonemang och visuell analys. Databricks har publicerat sin öppna modell DBRX, som är särskilt effektiv inom programmering. Båda modellerna har överträffat OpenAI:s GPT-4 och Googles Gemini 1.0 Ultra i flera uppgifter. Claude 3-modellerna är ännu inte tillgängliga i Europa eller Schweiz. Elon Musks startup, xAI, har också uppdaterat sin Grok-modell, som har visat imponerande prestanda inom programmering och matematik.

Direktlänk Dela ICT Journal fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare