» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 146 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI accelererar intresset för Gen AI med lanseringen av ChatGPT

OpenAI, som grundades av Elon Musk, Sam Altman och andra investerare 2015, har snabbt ökat intresset för Gen AI med lanseringen av ChatGPT 2022. ChatGPT kan interagera konversationellt och svara på uppföljningsfrågor. Företaget meddelade också lanseringen av GPT-4, den senaste iterationen av dess djupinlärningsmodell, i mars 2023. Microsoft annonserade en flerbiljon-dollar-investering i OpenAI i januari 2023 för att påskynda AI-genombrott. På grund av den snabba ökningen av efterfrågan överväger OpenAI att bygga sina egna AI-chip.

Direktlänk Dela Technology Magazine fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare