» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 327 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI revolutionerar finanssektorn med AI-teknik

OpenAI, en ledande aktör inom artificiell intelligens som medgrundades av Elon Musk och Sam Altman, revolutionerar finanssektorn. OpenAI:s avancerade algoritmer bearbetar stora mängder komplex data i otrolig hastighet. Genom att använda djupinlärningsmodeller kan OpenAI identifiera bedrägerier i finansiella transaktioner, skapa finansiella rapporter med hög noggrannhet och förutspå marknadstrender. Företag kan tack vare OpenAI effektivisera sina processer, förbättra kundservice och göra snabbare analyser. OpenAI är även ett viktigt verktyg för finansiella rådgivare, som kan ge rekommendationer och riskbedömningar baserade på maskininlärning och automatiserad resonemang.

Direktlänk Dela YTech News fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare