» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 167 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI:s ChatGPT förutspår att Solana (SOL) kommer att handlas till $500 år 2024

ChatGPT, det stora språkmodellen (LLM) från OpenAI, har förutspått en massiv ökning av priset på Solana (SOL), och förväntar sig att kryptovalutan ska handlas till en anmärkningsvärd $500 per token år 2024. ChatGPT:s optimistiska stämning kommer från gynnsamma marknadstrender och den utbredda användningen av Solanas blockkedjeteknik. ChatGPT har blivit framstående för sin förmåga att generera text av mänsklig kvalitet och ge insiktsfulla svar. Det har också blivit populärt bland kryptovalutahandlare för sin förmåga att analysera stora mängder data och ge insiktsfulla förutsägelser om kryptovalutans beteende.

Direktlänk Dela Times Tabloid fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare