» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 127 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI:s unika styrstruktur leder till abrupt avsättning av VD

OpenAI, en ledande aktör inom generativ AI, har en unik styrstruktur som nyligen ledde till att VD Sam Altman blev avsatt. Trots att företaget övergick från en ideell organisation till ett företag med begränsad vinst 2019, behöll OpenAI en ovanlig struktur som tydligt definierade vad investerare kunde och inte kunde förvänta sig från företagets ledning. Exempelvis är OpenAI-investerarnas avkastning begränsad till 100 gånger den första investeringen. OpenAI-investerare godkänner också - åtminstone i teorin - att följa uppdraget från den ideella organisation som styr OpenAIs kommersiella strävanden.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare