» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 343 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Ortopediska kirurger förblir mest tillförlitliga informationskällan, trots framsteg inom AI-chatbots

Trots den växande populariteten av storskaliga språkmodell (LLM) chatbots, såsom ChatGPT, Google Bard och BingAI, visar tre nya studier presenterade vid den årliga mötet för American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2024 att dessa chatbots har begränsad noggrannhet när det gäller att ge hälsoinformation om muskuloskeletala tillstånd. Forskarna är överens om att ortopediska kirurger förblir den mest tillförlitliga informationskällan. Studierna hjälper de inom området att förstå effektiviteten av dessa AI-verktyg, om användningen av patienter eller icke-specialistkollegor kan introducera bias eller missuppfattningar och hur framtida förbättringar kan göra chatbots till ett potentiellt värdefullt verktyg för patienter och läkare i framtiden.

Direktlänk Dela PR Newswire fördjupade 12 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare