» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 343 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Osloskolan inför AI-verktyget GPT 3.5-Turbo för elever och personal

Osloskolan har infört GPT 3.5-Turbo i sitt utbildningssystem, vilket påverkar över 110 000 elever och lärare. Denna AI-teknologi förändrar undervisning och lärande, och är ett svar på den ökade digitaliseringen och tillgängligheten till avancerade verktyg via mobiltelefoner. Trond Ingebretsen, divisionsdirektör i Utdanningsetaten, jämför införandet av denna teknologi med introduktionen av läroboken. Osloskolan har även utvecklat riktlinjer för etisk användning av AI i skolor.

Direktlänk Dela Warp News fördjupade 12 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare