» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 357 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Över en fjärdedel av advokaterna använder AI-verktyg trots säkerhetsfaran

Antalet advokater som använder generativa AI-verktyg minst en gång i månaden har mer än fördubblats på ett halvår, enligt en undersökning. Tjugosex procent av juridiska yrkesverksamma säger nu att de använder verktyg som Chat GPT, eller interna motsvarigheter, varje månad, upp från 11 procent i juli 2023. Undersökningen av 1 200 brittiska juridiska yrkesverksamma, som beställdes av juridisk analysleverantör LexisNexis, fann också att nästan två tredjedelar av advokatbyråerna redan har gjort operativa förändringar som svar på AI. Stuart Greenhill, direktör på LexisNexis, sa: ´Efterfrågan på generativa AI-verktyg inom juridiksektorn är oöverträffad...´.

Direktlänk Dela City A.M. fördjupade 12 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare