» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Planering för 2023 års utdelning i aktiebolag

Företagare med aktiebolag som förväntar sig vinst under 2023 behöver börja planera för sin lågbeskattade utdelning nästa år. Utdelningsbeloppet beror på årets resultat och planeringen av löneuttag innan årets slut. Den automatiserade bokföringstjänsten Wint ger tips om hur man kan maximera sin utdelning genom att agera innan årsskiftet. Skatteexperten Anders Nilsson från Wint betonar vikten av inkomstplanering och tar upp två regler, förenklingsregeln och huvudregeln, som styr hur hög utdelning man kan få.

Direktlänk Dela Dagens Industri fördjupade 20 november
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare