» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 342 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Potentialen för Gen AI realiseras i mänsklig-maskinsynergi

Generativ AI påverkar en mängd olika branscher och användningsområden, men dess verkliga potential kommer fram när människor interagerar med den. Tekniken är särskilt värdefull inom juridiska och kreativa tjänster, inklusive innehållsgenerering, analys, sammanfattning, informationsutvinning och kunskapshantering. Generativ AI är dock fortfarande i sin linda och står inför utmaningar som att säkerställa opartiska data, hantera integritetsfrågor och hantera komplexiteten hos dessa utvecklande algoritmer och modeller. Dessa frågor hindrar för närvarande en bredare implementering av generativ AI, men förväntas lösas till slutet av året, med produktionsskala generativa AI-applikationer som framträder 2025.

Direktlänk Dela Zinnov fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare