» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

PwC lanserar AI-bot, Apple lanserar generativ AI och Google Bard ersätts av Google Gemini

PwC har lanserat sin egen generativa AI-bot, ChatPwC, som ska hjälpa till att öka produktiviteten och förbättra klientarbetet. Apple har släppt en öppen källkods AI-modell, MGIE, som kan redigera bilder via textinstruktioner. Dessutom har OpenAI skapat en ChatGPT-app för VisionOS, operativsystemet för Apple Vision Pro. Google har slutligen ersatt sin första generativa AI, Google Bard, med en ny familj av AI-modeller under namnet Google Gemini. Slutligen läggs Microsoft Copilot till i Notepad.

Direktlänk Dela SmartCompany fördjupade 9 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare