» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 146 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Regeringens förslag till nytt mediestöd riskerar lokal journalistik

Regeringen kommer snart att presentera ett förslag till nytt mediestöd för åren 2024-2029, men det finns oro för att förslaget kan försvåra möjligheterna till journalistik i hela landet. Redan Svegfors-utredningens förslag för ett år sedan var underfinansierat, och tidningsekonomierna är nu mer pressade av högre pappers-, drivmedels- och energipriser. Om mer pengar allokeras till andra medieslag blir det mindre kvar till lokaltidningar, vilket kan få konsekvenser för demokratin och nyhetsförmedlingen i mindre orter och regioner.

Direktlänk Dela Dagens Media fördjupade 9 juni
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare