» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 231 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Sam Altman diskuterar möjlig återkomst till OpenAI och överväger nytt AI-företag

Sam Altman, den nyligen avsatta VD:n för OpenAI, diskuterar en möjlig återkomst till företaget bakom ChatGPT-bot samtidigt som han överväger att starta ett nytt företag inom artificiell intelligens (AI). Efter att ha blivit sparkad av styrelsen diskuterar han med OpenAI-exekutiva om att förbättra företagets styrstruktur. Investerare i OpenAI, inklusive dess största backer Microsoft Corp, diskuterar skadekontroll, inklusive möjligheten att återinsätta Altman som VD. Känslorna var höga bland nuvarande och tidigare anställda efter Altmans avsked.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade 19 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare