» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 230 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

SAS Institute är ett amerikanskt multinationellt företag som grundades 1976 av Anthony J. Barr, James Goodnight, John Sall och Jane Helwig. Företaget är känt för att utveckla och sälja avancerad programvara för dataanalys och business intelligence. SAS Institute är världsledande inom analytisk programvara och har kunder i över 140 länder. De erbjuder en rad olika produkter och tjänster, inklusive statistisk analys, prediktiv modellering, datahantering och rapportering. SAS Institute är också engagerade i forskning och utveckling inom områden som maskininlärning, artificiell intelligens och storskalig datalagring.

Senaste nytt kring SAS Institute

Forskningsrapport om marknaden för Machine Learning Operations (MLOps) 2023-2030

En forskningsrapport om marknaden för Machine Learning Operations (MLOps) ger information relaterad till industrin. Studien tar hänsyn till marknadens nuvarande scenario och dess marknadsdynamik för perioden 2023-2030. Rapporten utvärderar MLOps-marknadens storlek och studerar strategimönstren som antagits av framstående internationella spelare. Rapporten utvärderar också marknadens storlek i form av intäkter för prognosperioden. Rapporten erbjuder både efterfrågan och tillgångsaspekter av marknaden. Den profilerar och undersöker ledande och framstående företag som verkar på marknaden.

Direktlänk Dela Artrocker fördjupar idag

Förklarbar AI-marknad förväntas växa från 6,2 miljarder USD till 16,2 miljarder USD fram till 2028

Storleken på marknaden för förklarbar AI (XAI) förväntas växa från 6,2 miljarder USD 2023 till 16,2 miljarder USD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 20,9% under prognosperioden. Ökade regler och krav på transparens och ansvar i AI-system driver efterfrågan på XAI-lösningar för att säkerställa överensstämmelse med lagar som GDPR och HIPAA. Inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntas XAI växa mest under prognosperioden. XAI-teknologier används för att göra AI-modellernas förutsägelser och rekommendationer mer transparenta och tolkningsbara.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 november

SAS Institute Inc. inför styrmodell för etiska frågor kring AI

Generativ artificiell intelligens (AI) är ett hett ämne inom teknik just nu, med etiska frågor som en stor del av diskussionen. SAS Institute Inc. har infört en styrmodell för att hantera dessa frågor, med fokus på AI-övervakning. Reggie Townsend, vice VD för dataetik på SAS, diskuterade vikten av styrning och etisk granskning i AI-utveckling, samt de rättsliga och tekniska utmaningar som är förknippade med gen AI. Han betonade att det är viktigt att människor är involverade i processen tidigt, långt innan den första koden skrivs. Townsend påpekade också att olika länder närmar sig AI på olika sätt, med USA och EU som har sina egna metoder.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 1 november

Molnbaserad automatiserad maskininlärning (AutoML) marknad växer globalt

Enligt en rapport från Absolute Markets Insights växer marknaden för molnbaserad automatiserad maskininlärning (AutoML) globalt. Rapporten analyserar marknadens nuvarande tillstånd och innehåller information om marknadsstrategi, orientering, expertutlåtanden och kunnig information. Nyckelspelare som täcks i rapporten inkluderar Amazon Web Services Inc., Auger, DataRobot Inc., EdgeVerve Systems Limited, Google, H20.ai Inc., IBM, JADBio - Gnosis DA S.A., Microsoft, QlikTech International AB och SAS Institute Inc. Rapporten fokuserar på globala företag som verkar på marknaden för Cloud Automated Machine Learning (AutoML) och tillhandahåller data såsom företagsprofiler, produktbilder och beskrivningar, kapacitet, produktion, värde, intäkter och kontaktinformation.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 30 oktober

Träning av maskininlärningsmodeller för att tyda universum

Maskininlärning, en delmängd av artificiell intelligens, revolutionerar hur vi analyserar astronomiska data, vilket gör det möjligt för oss att känna igen mönster och göra upptäckter i en aldrig tidigare skådad takt. Genom att träna modeller att känna igen mönster i stora astronomiska datamängder kan astronomer identifiera himlakroppar och fenomen. Träningsprocessen involverar flera steg, inklusive justering av modellparametrar och validering av modellens förutsägelseprecision. Mönsterigenkänning i astronomiska datamängder kan hjälpa astronomer att identifiera himlakroppar, spåra deras rörelser och förutsäga deras beteende.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 23 oktober

Dekodning av AI och ML i den teknologiska sfären

Två termer som blivit allt mer framträdande inom teknik är Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning (ML). AI är ett brett koncept som hänvisar till maskiner eller datorer som efterliknar mänsklig intelligens. Målet med AI är att skapa system som kan fungera intelligent och självständigt. ML är en delmängd av AI och är en metod för dataanalys som automatiserar byggandet av analytiska modeller. ML är en typ av AI som låter programvaruapplikationer bli mer exakta i att förutsäga utfall utan att explicit programmeras för att göra det. AI och ML revolutionerar industrier och vårt dagliga liv.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 23 oktober

Jämförelse mellan Google och OpenAI: Skala och inverkan

I den snabbt utvecklande världen av artificiell intelligens (AI) står två jättar ut: Google, med sina enorma resurser och omfattande räckvidd, och OpenAI, en forskningsorganisation som är engagerad i att säkerställa att allmän artificiell intelligens (AGI) gagnar hela mänskligheten. Google´s AI-projekt är omfattande och varierade, med global räckvidd och inverkan. De används av miljarder människor över hela världen, påverkar hur vi söker information, interagerar med teknologi och till och med hur vi förstår världen. OpenAI, trots att det är mindre än Google, har gjort betydande bidrag till AI-fältet. Dess projekt har haft en betydande inverkan på AI-gemenskapen.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 23 oktober

Maskininlärning i tillverkningsmarknaden förväntas växa årligen i en imponerande takt mellan 2023 och 2031. Rapporten, som är 117 sidor lång, undersöker vilka maskininlärningsapplikationer som är mest relevanta och har högst sökvolym inom deras nisch. De största tillverkarna av maskininlärning i tillverkningsmarknaden globalt inkluderar SAS Institute Inc., TrademarkVision, Siemens, Bosch, Microsoft Corporation, Dataiku, NVIDIA och Hewlett Packard Enterprise Development LP. Maskininlärning kan användas i visuell kvalitetskontroll, vilket kan minska kostnaderna och öka effektiviteten. Marknaden förväntas stiga på grund av ökad användning av strategier av nyckelspelare.

Digital Journal fördjupade 23 oktober

Maskininlärning i tillverkningsmarknaden: En detaljerad analys

En ny rapport om maskininlärning i tillverkningsmarknaden har släppts, med detaljerade analyser av både befintliga aktörer och kommande konkurrenter. Rapporten undersöker företagens affärsstrategier, gör en SWOT-analys och delar intäktsandelar och kontaktinformation. Rapporten ger också marknadsinformation när det gäller utveckling och kapaciteter. Några av de företag som nämns i rapporten inkluderar Dataiku, Baidu, Inc., Angoss Software Corporation, SAS Institute Inc., Intel Corporation, TrademarkVision, Siemens, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAP SE, Bosch, Domino Data Lab, Inc., Microsoft Corporation, Fair Isaac Corporation, GE, BigML, Inc., KNIME.com AG, NVIDIA, Amazon Web Services Inc., Funac, Kuka, Google, Inc., Teradata, Dell Inc., Oracle Corporation, Fractal Analytics Inc., Luminoso Technologies, Inc., IBM Corporation, Alpine Data, RapidMiner, Inc., TIBCO Software Inc.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 17 oktober

Maskininlärning på verktygsmarknaden visar styrka

En forskningsrapport om maskininlärning inom verktygsmarknaden ger en översikt över industrin, inklusive definitioner, tillämpningar, produktlanseringar, utvecklingar och utmaningar. Rapporten spårar alla nyligen utvecklingar och innovationer på marknaden. Rapporten nämner också hinder för att etablera företaget och vägleder för att övervinna kommande utmaningar. Bland de företag som påverkar denna marknad inkluderar Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute Inc., IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML Inc., Fair Isaac Corporation.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 14 oktober

AI inom sport förväntas nå 16685,91 miljoner USD till 2030, enligt rapport

Vantage Market Research har nyligen publicerat en rapport om den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) inom sport. Enligt rapporten var marknadens storlek 2109,55 miljoner USD 2022 och förväntas nå 16685,91 miljoner USD till 2030, med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 29,5%. Rapporten omfattar marknadsdynamik, konkurrens, regional tillväxt, segmentanalys och viktiga tillväxtstrategier. Bland de ledande företagen inom AI inom sport nämns SAS Institute Inc., Opta Sports (Perform Group), Sportsradar AG, Catapult Group International Ltd, IBM Corporation, SAP SE, Trumedia Networks och Salesforce.com Inc. (Tableau Software Inc.).

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 27 september

Betydande tillväxt förväntas för den globala marknaden för Machine Learning-as-a-Service (MLaaS) 2023-2031

En ny rapport förutspår en betydande tillväxt för den globala marknaden för Machine Learning-as-a-Service (MLaaS) mellan 2023 och 2031. Rapporten antyder att införandet av nya teknologier och innovativa lösningar kommer att driva marknadens intäktsgenerering och öka dess marknadsandel fram till 2031. Rapporten inkluderar även statistik om intäktstillväxt i olika regionala och landsnivåmarknader, samt en bedömning av den konkurrenskraftiga landskapet och detaljerade organisationsanalyser för den projicerade perioden. Bland de största tillverkarna av MLaaS globalt nämns PurePredictive Inc., IBM Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Microsoft Corp., SAS Institute Inc., BigML Inc., Yottamine Analytics LLC, Sift Science Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Google LLC, Amazon Web Services Inc. och Iflowsoft Solutions Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 26 september

Maskininlärning som en tjänstmarknad förväntas nå 58798,08 miljoner dollar 2030

Enligt forskning från VMR registrerade den globala marknaden för maskininlärning som en tjänst 4123,45 miljoner dollar 2022 och förväntas uppgå till 58798,08 miljoner dollar vid utgången av 2030. Den förväntade årliga tillväxttakten (CAGR) för industrin för maskininlärning som en tjänst är 39,4%. Marknaden har upplevt stadig tillväxt under de senaste åren och förväntas visa en hög CAGR under prognosperioden 2023-2030. Några av de stora företagen på marknaden är IBM Corporation, Google LLC, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Hewlett Packard Enterprise Company, Yottamine Analytics LLC, Amazon Web Services Inc., BigML Inc., Iflowsoft Solutions Inc., Monkeylearn Inc., Sift Science Inc., H2O.ai Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 22 september

Maskininlärning-som-tjänst (MLaaS) marknaden växer snabbt

Maskininlärning-som-tjänst (MLaaS) marknaden är en av de snabbast växande sektorerna, och det är avgörande för aktörerna på marknaden att först göra en grundlig analys av sektorn. Enligt forskningen är PurePredictive Inc., IBM Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Microsoft Corp., SAS Institute Inc., BigML Inc., Yottamine Analytics LLC, Sift Science Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Google LLC, Amazon Web Services Inc., Iflowsoft Solutions Inc. några av de främsta marknadskonkurrenterna. MLaaS-marknaden har vuxit från USD miljoner till USD miljoner från 2017 till 2022. Med en CAGR beräknas denna marknad nå USD miljoner år 2029.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 19 september

Marknadsundersökning av maskininlärning visar på tillväxt och nya möjligheter

En marknadsundersökning av maskininlärning visar på värdefull information om befintliga aktörer och kommande konkurrenter. Rapporten analyserar företagsstrategier, SWOT-analyser, intäktsandelar och kontaktinformation. Maskininlärning är en disciplin inom artificiell intelligens som ger maskiner förmågan att automatiskt lära sig från data och tidigare erfarenheter. Företag som påverkar denna marknad inkluderar IBM, Dell, HPE, Oracle, Google, SAP, SAS Institute, Fair Isaac Corporation (FICO), Baidu, Intel, Amazon Web Services, Microsoft, Yottamine Analytics, H2O.ai, Databricks, BigML, Dataiku och Veritone. Rapporten ger insikter om marknadspenetrering, produktutveckling, konkurrensbedömning, marknadsutveckling och marknadsdiversifiering.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 16 september

Automatiserad maskininlärning (AutoML) marknad förväntas växa betydligt fram till 2030

360 Research Reports har publicerat en ny rapport om den globala marknaden för automatiserad maskininlärning (AutoML) fram till 2030. Rapporten fokuserar på användning inom sektorerna bank, finansiella tjänster och försäkring (BFSI), informationsteknik (IT) och telekom, hälso- och sjukvård, regering, detaljhandel och tillverkning. Marknaden väntas växa betydligt mellan 2023 och 2030, särskilt i Nordamerika och Europa. De största tillverkarna av AutoML inkluderar SAS Institute Inc, dotData Inc, Determined AI, DataRobot Inc, EdgeVerve Systems Limited, Squark, Aible Inc, Big Squid Inc, H2O.ai Inc, Google LLC, Microsoft Corporation och Amazon Web Services Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 15 september

Datalys tillkännager studie om automatiserad maskininlärning (AutoML)

Datalys har nyligen tillkännagivit en studie om automatiserad maskininlärning (AutoML) med över 250 marknadsdata tabeller och figurer. Rapporten ger möjlighet att utforska olika metoder för att maximera vinsten och ger prognoser för AutoML fram till 2031. Några av de ledande företagen som omfattas av denna forskning inkluderar DataRobot Inc, H2Oai Inc, dotData Inc, Amazon Web Services Inc, SAS Institute Inc, Microsoft Corporation, Google LLC, Determined AI, Aible Inc. Rapporten kommer att revideras för att ta hänsyn till effekterna av COVID-19 på AutoML-industrin.

Direktlänk Dela IVF News Direct fördjupade 15 september

Artificiell intelligens (AI) blir snabbt en drivande kraft inom många branscher. SAS Institute Inc. har under de senaste 25 åren aktivt implementerat neuronnät i praktiska tillämpningar med sina kunder. Bolagets fokus har nu skiftat mot att förbättra produktivitet och effektivitet. Bryan Harris, verkställande vicepresident och teknisk direktör på SAS, betonar att molnbaserad databehandling har varit en stor del av detta. SAS har nyligen introducerat AppFactory, som syftar till att tillhandahålla en databas med tillförlitliga data-appar, vilket underlättar för utvecklare att bygga modeller.

SiliconANGLE fördjupade 13 september

Maskininlärning som tjänst (MLaaS) marknadsanalys och insikter

En nyligen genomförd forskning om ´Maskininlärning som tjänst (MLaaS) marknaden´ erbjuder en grundlig analys av marknadens tillväxtmöjligheter samt nuvarande trender och applikationer på global skala. Rapporten tar upp ämnen som SWOT-analys, CAGR-status och intäktsprognos för intressenter. Forskningen ger också en detaljerad analys av marknadssegmenteringar, industriell ny utveckling och expansionsplaner över stora geografiska regioner. Huvudaktörerna på MLaaS-marknaden är SAS Institute Inc., Google LLC, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Artificial Solutions, Microsoft Corp., IBM Corp. och Proconsi Delta AI.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 11 september

Maskininlärning-som-en-tjänst (MLaaS) Marknadens storlek, tillväxt och prognos 2023-2030

En ny rapport har släppts som undersöker marknaden för maskininlärning-som-en-tjänst (MLaaS). Rapporten behandlar en rad tillämpningar, inklusive IT och telekom, fordon, hälso- och sjukvård, flyg- och försvarsindustrin, detaljhandel, regering, BFSI och andra slutanvändare. Rapporten förutspår att marknaden kommer att växa årligen fram till 2030. De största företagen på MLaaS-marknaden inkluderar Sift Science Inc., Yottamine Analytics LLC, Microsoft Corp., Amazon Web Services Inc., Google LLC, PurePredictive Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Fair Isaac Corporation (FICO), IBM Corp., BigML Inc., Iflowsoft Solutions Inc. och SAS Institute Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 10 september

Maskininlärning inom tillverkningsmarknaden 2023-2031: Analyserar aktuella trender och framtida prognoser

En nyligen släppt rapport om Maskininlärning inom tillverkningsmarknaden 2023-2031 ger analytisk information om aktuella trender, problem, marknadsrisker och marknadsbegränsningar för de största leverantörerna. Rapporten täcker möjligheter för företagstillväxt, utmaningar att övervinna och framväxande trender. De ledande tillverkarna inom Maskininlärning inom tillverkningsindustrin inkluderar BigML, Inc., Funac, TIBCO Software Inc., Angoss Software Corporation, Baidu, Inc., Siemens, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Fractal Analytics Inc., Bosch, GE, Teradata, Dell Inc., NVIDIA, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Intel Corporation, SAP SE, Alpine Data, Google, Inc., Dataiku, Domino Data Lab, Inc., Luminoso Technologies, Inc., Amazon Web Services Inc., TrademarkVision, RapidMiner, Inc., SAS Institute Inc., IBM Corporation, KNIME.com AG, Kuka, Fair Isaac Corporation.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Framtidsutsikter för marknaden för utgifter på maskininlärningssystem fram till 2030

En ny forskningsstudie från Worldwide Market Reports förutspår framtiden för marknaden för utgifter på maskininlärningssystem fram till 2030. Studien ger en djupgående konkurrensanalys av marknaden och omfattande profilering av ledande marknadsaktörer, inklusive IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services, SAS Institute, Oracle, SAP, Hewlett Packard Enterprise, NVIDIA Corporation och Intel Corporation. Rapporten belyser aktuella trender och kommande utvecklingar som bidrar till marknadens tillväxt. Den innehåller också en SWOT-analys av de mest framstående konkurrenterna.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 5 september

Ansvarsfull AI-utveckling krävs för framtidens innovationer

Artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av vår vardag och kräver ansvarstagande i dess fortsatta utveckling, enligt AI-experten Josefin Rosén vid SAS Institute. Utvecklingen av AI går snabbt framåt och generativa AI-modeller som ChatGPT har ökat tillgängligheten för en bredare grupp människor. Rosén menar att ansvarsfull och pålitlig AI främjar innovation och att användarnas förtroende för AI är en förutsättning för dess användning. Hon nämner också EU-kommissionens förslag till det första rättsliga ramverket för AI, AI Act, som ett viktigt steg framåt.

Direktlänk Dela Dagens Industri fördjupade 5 september

Ny rapport om globala trender och insikter på marknaden för Cloud Automated Machine Learning tillgänglig på Orbisresearch.com

En ny rapport med titeln ´Global ´Cloud Automated Machine Learning´ Market Trends and Insights´ är nu tillgänglig på Orbisresearch.com. Rapporten syftar till att ge läsarna en djupgående bedömning av den konkurrensutsatta landskapet, stora trender, möjligheter och utmaningar på den globala marknaden för Cloud Automated Machine Learning. Rapporten visar att marknaden var värd XX miljoner dollar 2022 och förväntas växa med en CAGR på XX% från 2023 till 2030. Bland de ledande aktörerna på marknaden finns Amazon web Services Inc., Auger, DataRobot Inc., EdgeVerve Systems Limited, Google, H20.ai Inc., IBM, JADBio - Gnosis DA S.A., Microsoft, QlikTech International AB och SAS Institute Inc.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 1 september

Automatiserad maskininlärning (AutoML) Marknadsinsikter 2023: Fullständig analys av marknadsstorlek, aktier, intäkter, segment, drivkrafter, trender och tillväxt

Den Automatiserade Maskininlärningsmarknaden (AutoML) Insikter av 2023 är en omfattande rapport som ger en fullständig analys av marknadens storlek, aktier, intäkter, olika segment, drivkrafter, trender, tillväxt och utveckling. Rapporten belyser också de begränsande faktorer och regional industriell närvaro som kan påverka marknadens tillväxttrender bortom prognosperioden 2030. Rapporten syftar till att ge en fullständig förståelse för branschens potential och att ge insikter som hjälper företag att fatta välgrundade beslut. Rapporten erbjuder värdefulla insikter och strategier som kan hjälpa företag att navigera marknadens komplexa landskap och maximera sin avkastning på investeringar.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 1 september

En global forskningsrapport om maskininlärningsmarknaden 2023 ger en omfattande analys av regionala och stora spelarsegment. Rapporten ger insikter om nuvarande marknadsförhållanden och framtida marknadsmöjligheter, tillsammans med drivkrafter, trendande segment, konsumentbeteende, prissättningsfaktorer och marknadsprestanda. Rapporten innehåller också information om de dominerande globala leverantörerna. Nyckelspelare som studerats i rapporten inkluderar IBM, Microsoft Corporation, SAP SE, Intel Corporation, SAS Institute Inc., Amazon Web Services, Inc., Bigml, Inc., Google Inc., Fair Isaac Corporation, Baidu, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Benzinga fördjupade 1 september

Forskningsrapport: Marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning 2023-2030

En senaste forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning (2023-2030) segmenteras i olika typer [Deep Learning, Natural Language Processing, Machine Vision, Others] och applikationer [BFSI, Healthcare and Life Sciences, Retail, Telecommunication, Government and Defense, Manufacturing, Energy and Utilities, Others], vilket ger användarna värdefulla insikter i branschtrender och identifierar områden med potential för tillväxt. Rapporten fokuserar på en djupgående analys av nyckelspelarna [Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), SAP SE, IBM Corporation, BaiduInc., GoogleInc., BigMLInc., SAS Institute Inc., etc]. Rapporten presenterar viktig data och siffror som täcker prognosperioden till 2030. Dessutom ges en detaljerad studie av den globala konkurrenslandskapet för artificiell intelligens och maskininlärning, med insikter i företagsprofiler, ekonomisk status, senaste utveckling, fusioner och förvärv samt SWOT-analys.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 31 augusti

Marknaden för artificiell intelligensplattform väntas nå 31,51 miljarder dollar till 2029

Marknaden för artificiell intelligensplattform förväntas nå 31,51 miljarder dollar till 2029, med en årlig tillväxttakt på 35% under prognosperioden. Rapporten ger en uppskattning av marknadsstorleken för AI-plattformsmarknaden, inklusive en analys av nuvarande och framtida trender. Den omfattar en detaljerad granskning av nyckelutvecklingar, marknadsföringsstrategier, indikatorer för utbud och efterfrågan och företagsprofiler för marknadsägare, ledare, potentiella spelare och nya aktörer. Rapporten täcker lokala, regionala och globala nivåer för att förbättra förståelsen för marknadspenetration, konkurrenslandskap, efterfrågeanalys och regional analys.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Globala maskininlärningsmarknadens insikter och tillväxtprognoser

Adroit Market Research har presenterat en omfattande forskningsrapport om den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten tar hänsyn till viktiga marknadsfaktorer som kostnadsstrukturer, leveranskedjans dynamik och försäljnings- och marknadsföringsplaner. Studien inkluderar också en prognos för framtiden, vilket riktar all analytisk data mot tillväxtprognoser och marknadsprognoser. Nyckelaktörer på maskininlärningsmarknaden inkluderar Microsoft Corporation, IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Google, Inc., Amazon Web Services Inc., Baidu, Inc., BigML, Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, KNIME.com AG, RapidMiner, Inc., Angoss Software Corporation, H2O.ai, Alpine Data, Domino Data Lab, Inc., Dataiku, Luminoso Technologies, Inc., TrademarkVision, Fractal Analytics Inc., TIBCO Software Inc., Teradata, Dell Inc., och Oracle Corporation. Studien fokuserar också på effekterna av COVID-19 och hur pandemin har förändrat företagens affärsmodeller.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Forskning syftar till att bestämma storleken och framtida tillväxtpotentialen för AI-marknaden över olika segment, inklusive implementeringsmetoder, slutanvändare och geografiska platser. Basåret som används för att storleksbestämma AI-marknaden varierar från 2023 till 2029. Sekundärforskning användes för att samla in information om viktiga leverantörsintäkter. Marknaden delades in i ett antal segment och undersegment som validerades genom primärforskning. De viktigaste konkurrenterna på marknaden är bland annat Alphabet Inc., Microsoft Corporation, IBM Corporation, Baidu, Inc., Intel Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Amazon Web Services, Inc., SAS Institute Inc., Facebook, Inc., SAP SE, Salesforce.com, Inc., NVIDIA Corporation, Oracle, Cisco, Siemens, Huawei, Alibaba Cloud.

The Knox Student fördjupade 28 augusti

AI-podden diskuterar AI och regleringar

Programledarna för AI-podden, Ather Gattami, Josefin Rosén och Reggie Townsend, diskuterar AI och regleringar i veckans avsnitt. Gästerna Reggie Townsend, medlem av Biden AI Advisory Committee, och Josefin Rosén, Head of AI på SAS Institute, diskuterar hur AI ska regleras och hur tekniken kan utnyttjas till mänsklighetens bästa. Diskussionen rör allt från definitioner av olika begrepp till hur de ska användas och fördelningen av AI:s kraft i världen. De diskuterar också olika nivåer av reglering i USA, EU och resten av världen.

Direktlänk Dela Dagens Media fördjupade 24 augusti

Ny rapport analyserar AI som en tjänstemarknad

En ny rapport om AI som en tjänstemarknad analyserar marknadsstorlek, prognoser, marknadsandelar, konkurrensanalys och industritrender för Artificiell intelligens som en tjänst, med fokus på marknadstidsramar och teknologiska vägkartor. AI som en tjänst avser leverans av AI-verktyg och funktioner genom molnbaserade prenumerationer. Organisationer kan utnyttja molnbaserade AI-tjänster istället för att investera i utveckling och underhåll av egen AI-infrastruktur. Tjänsterna kommer ofta med färdiga maskininlärningsmodeller, verktyg för naturligt språkbehandling, datalagrings- och arkiveringsverktyg och andra AI-funktioner. Nyckelspelare inkluderar IBM, Microsoft, Google, AWS, FICO, SAS Institute, Baidu, SAP, Salesforce, Oracle, Iris.AI, Craft.AI, BigML, H2O.ai, Vital.ai, Fuzzy.ai, RainBird Technologies, SiftScience, DataBricks, CenturySoft, DataRobot, Alibaba, Tencent, Dataiku, Yottamine Analytics, Tecnotree, Cloudera och Meya.ai.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 23 augusti

Global maskinlärningsmarknad undersöks i ny marknadsundersökning

MarketQuest.biz har nyligen annonserat en marknadsundersökning om maskinlärningsmarknaden. Rapporten täcker all information om de globala och regionala marknaderna, inklusive gamla och framtida trender. Undersökningen baseras på en omfattande studie övervakad av skickliga analytiker. Rapporten avslöjar mycket användbara recensioner och strategiska bedömningar, inklusive generiska marknadstrender, kommande och innovativa teknologier, branschdrivare, utmaningar som driver denna universella marknad, och stora spelares profil och strategier. Marknaden lyfter fram detaljerade boosters och begränsningar, vilka kan påverka målmarknadens tillväxt under prognosperioden från 2023 till 2029.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 18 augusti

COVID-19 pandemin påverkar marknaden för prediktiv analys och maskininlärning

COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på marknaden för prediktiv analys och maskininlärning. Trots att den globala produktionskedjan och efterfrågan på varor och tjänster har påverkats, har ökningen av e-handel och ökad beroende av online-plattformar lett till stabil tillväxt på marknaden under pandemin. Marknaden beräknades vara värd USD XX miljarder 2023 och förväntas nå USD XX miljarder 2031, med en årlig tillväxt på XX% mellan 2023 och 2031. Rapporten identifierar nyckelspelare på marknaden, inklusive Schneider Electric, SAS Institute Inc., MakinaRocks Co., Ltd., Globe Telecom, Inc., Qlik, RapidMiner, IBM, Alteryx, Alibaba Group, Huawei, Baidu och 4Paradigm.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

Global marknad för AI som en tjänst förväntas växa till $68,79 miljarder 2028

En marknadsundersökningsrapport presenterar en detaljerad studie av den globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst, vilket hjälper aktörer att effektivt hantera framtida tillväxtutmaningar och garantera kontinuerlig affärsutvidgning. Rapporten erbjuder en felfri analys, djupgående forskning och exakta prognoser, vilket ger lättbegripliga och pålitliga insikter om den globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst, med stöd av statistik och beräkningar validerade genom en rigorös procedur. Marknaden för artificiell intelligens som en tjänst värderades till 3,35 miljarder dollar 2020 och förväntas nå 68,79 miljarder dollar 2028, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 45,90% från 2021 till 2028. De tio ledande företagen inom den globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst inkluderar Google Inc., Amazon Web Services, Microsoft, IBM, SAS Institute och SAP.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

Global marknadsundersökning av AI inom militären

En global marknadsundersökning av artificiell intelligens (AI) inom militären utforskar den nuvarande konkurrensutvecklingen på marknaden. Studien tillhandahåller en bättre förståelse för sektorns primära åsikter, tillväxtstrategier, produktutbud, utvecklingsmål och andra funktioner för över 100 multinationella marknader, konkurrenter och Fortune 500-företag. Nyckelspelare på marknaden inkluderar BAE Systems, Boeing, CACi International, Charles River Analytics, Leidos, DarKTrace, General Dynamics, L3Harris Technologies, IBM, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Company, SAIC, SAS Institute, Securonix, Soartech, SparkCognition, Thales Group och Xilinx. Studien undersöker också hur COVID-19-pandemin påverkar den globala AI inom militärmarknaden.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

Global forskning om Artificiell Intelligens inom sport

En global marknadsforskningsrapport undersöker den nuvarande konkurrensutvecklingen på marknaden för Artificiell Intelligens (AI) inom sport. Studien ger en bättre förståelse för sektorns primära åsikter, tillväxtstrategier, produktutbud, utvecklingsmål och andra funktioner. Den inkluderar de mest effektiva strategierna för nya aktörer inom den globala AI-inom-sport-sektorn, samt en noggrann undersökning av marknadsstorlek, marknadsdata och möjlighetsbedömningar. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Catapult Group International Ltd., Facebook Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Salesforce.com Inc., SAP SE, SAS Institute Inc., Sportradar AG, Stats Perform och Trumedia Networks.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 31 juli

Förutsägande analys: Verktyg, modeller och relationen till AI och maskininlärning

Förutsägande analys är ett standardverktyg som används för att göra framtida förutsägelser om okända händelser. Det skapar prognoser med hjälp av historiska data och används ofta av företag för att förbättra sina verksamheter och uppnå sina mål. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning används både inom förutsägande analys. AI samlar kunskap genom att förvärva den och applicerar den sedan på nya bedömningar. Djupinlärning, en gren av maskininlärning, kräver stora mängder data för att förstå komplexa operationer. Förutsägande analys använder metoder från maskininlärning, datautvinning, statistik, analys och modellering.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 17 juli

Ny rapport analyserar den globala marknaden för digital marknadsföringsanalys

En nyligen släppt forskningsrapport från OrbisResearch.com, ´Digital Marketing Analytics Industry 2023-2031 Size and Share Analysis´, erbjuder en djupgående analys av den globala marknaden för digital marknadsföringsanalys. Rapporten undersöker marknadens storlek, konkurrensmiljö, framväxande teknologier och utvecklingsmöjligheter. Nyckelaktörer på marknaden inkluderar SAS Institute Inc., Marketo, Hubspot, IBM Corporation, Microsoft, CodeBright, Hewlett-Packard (HP), Adobe Systems, ScienceSoft, SAP AG, Oracle Corporation och Salesforce.Com Inc. Rapporten identifierar också nuvarande trender och möjligheter på marknaden.

Direktlänk Dela Hometown Pages fördjupade 17 juli

Artificiell intelligensmarknad förväntas växa från 150,2 miljarder USD till 1 345,2 miljarder USD till 2030

Artificiell intelligens (AI) marknaden förväntas växa från 150,2 miljarder USD 2023 till 1 345,2 miljarder USD 2030, en årlig tillväxt på 36,8%. Flera faktorer bidrar till denna tillväxt, inklusive tekniska framsteg, ökad databehandlingskraft, tillgänglighet av stora datamängder och ökad efterfrågan på automatisering och effektivitet. Dessutom bidrar regeringsinitiativ, investeringar och forskningsinitiativ till AI:s tillväxt. Enligt vertikaler förväntas hälso- och livsvetenskapssektorn växa mest under prognosperioden. När det gäller företagsfunktioner kommer marknadsföring och försäljning att ha störst marknadsstorlek under prognosperioden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 17 juli

Maskininlärningsmarknaden granskas noggrant i ny rapport

En ny rapport har noggrant undersökt den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten belyser viktiga aspekter som marknadskonkurrens, global och regional tillväxt, marknadssegmentering och marknadsstruktur. Författarna har uppskattat den globala marknadens storlek i termer av värde och volym med hjälp av de senaste forskningsverktygen och teknikerna. Rapporten inkluderar också uppskattningar för marknadsandel, intäkter, produktion, konsumtion, bruttovinstmarginal, CAGR och andra nyckelfaktorer. De stora spelarna som nämns i rapporten är IBM, Baidu, Inc., Microsoft Corporation, Intel Corporation, SAS Institute Inc., SAP SE, Google Inc., Amazon Web Services, Inc., Fair Isaac Corporation, Bigml, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 8 juli

Global digital marknadsföringsprogramvarumarknad förväntas växa med 15 %

Digital marknadsföringsprogramvarumarknad värderades till 40 miljarder dollar 2021. Enligt Maximize Market Research förväntas den globala marknadsstorleken för digital marknadsföringsprogramvara växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 15 % under prognosperioden. Rapporten analyserar marknadsstorleken för digital marknadsföringsprogramvara tillsammans med nuvarande och framtida trender. Rapporten ger en fördjupad analys av nyckelutvecklingar, marknadsföringsstrategier, indikatorer för utbud och efterfrågan och företagsprofiler för marknadsägare, marknadsledare, potentiella aktörer och nya aktörer.

Direktlänk Dela Newstrail fördjupade 30 juni

Global marknad för digital marknadsföringsprogramvara förväntas växa med 15,94% årligen fram till 2031

En ny rapport från Absolute Markets Insights visar att den globala marknaden för digital marknadsföringsprogramvara omsatte 36,53 miljarder dollar 2023 och förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 15,94% under prognosperioden 2023-2031. Rapporten analyserar marknaden i termer av intäkter över alla större regioner och länder. Nyckelspelare som verkar på den globala digitala marknaden inkluderar ActiveTrail, Act-On Software, ActiveCampaign, Adobe, GetResponse, Hatchbuck, Hubspot, IBM Corporation, Infusionsoft, Marketo, Markodojo, Microsoft, Oracle, Salesforce.com, SAP SE, SAS Institute Inc., SHARPSPRING och Sizmek, Inc. bland flera andra.

Direktlänk Dela The Reedley Exponent fördjupade 20 juni

Stratagem Market Insights erbjuder en 70% rabatt på rapporter om automatiserad maskininlärningsmarknad för enskilda användare och obegränsad användaråtkomst. Rapporten innehåller insikter om marknadens storlek, nuvarande trender, drivkrafter, risker, potentiella utfall och viktigaste segment. Rapporten förutspår marknadens framtida tillväxt baserat på precisa antaganden och ger handlingsbara insikter i marknadens framtida tillväxt för att hjälpa läsarna att utveckla effektiva strategier. Nyckelspelare på marknaden inkluderar bland annat Amazon Web Services Inc., DataRobot, EdgeVerve Systems Limited, H20.ai Inc., IBM, JADBio - Gnosis DA S.A., QlikTech International AB, Auger, Google, Microsoft och SAS Institute lnc.

Digital Journal fördjupade 31 maj

Ny marknadsstudie om global maskininlärning som tjänst (MLaaS) fram till 2031

En ny marknadsstudie om global maskininlärning som tjänst (MLaaS) har släppts, som omfattar perioden 2023-2031. Studien innehåller över 100 marknadsdata tabeller, diagram och figurer, samt en detaljerad analys av marknadens utveckling och framtida trender. Rapporten fokuserar på regioner som Nordamerika, Europa och Asien-Stilla havet, och erbjuder även anpassade regionala och landspecifika rapporter. Bland de nämnda företagen i studien finns Microsoft, Google, Amazon Web Services, IBM och SAS Institute.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 26 maj

Global AI som tjänstemarknadsrapport

En global marknadsrapport om artificiell intelligens (AI) som tjänst har skapats genom en omfattande forskningsprocess som inkluderade både primär och sekundär information. Rapporten ger en genomgående analys av marknadens nuvarande trender, drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Företag som IBM, Google, Amazon Web Services, Microsoft och Salesforce är bland de stora marknadsaktörerna som profileras i rapporten. Rapporten innehåller även prognoser för marknaden under de kommande åren baserat på historiska data och nuvarande marknadsförhållanden.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Ökad reglering krävs för AI-teknik

I takt med att AI-teknik utvecklas snabbt uppmanar många branschledare till ökad federal reglering för att hantera potentiell teknikförskjutning, algoritmisk diskriminering och andra skador. Vissa experter varnar dock för att sådan reglering kan kväva innovation. Enligt Reggie Townsend, vice VD för dataetikpraxis vid SAS Institute, är det viktigt att öka allmänhetens kunskap om hur AI-teknik fungerar. Susan Gonzales, grundare och VD för AIandYou, menar att en stark regleringsram är avgörande för att säkerställa att branschaktörer följer ansvarsfulla utvecklingsprinciper.

Direktlänk Dela Broadband Breakfast fördjupade 23 maj

Rapport ger detaljerad analys av Artificiell intelligens som tjänst-marknaden

En ny rapport om marknaden för Artificiell intelligens som tjänst (AIaaS) ger en detaljerad analys av den globala marknadsstorleken, regionala och nationella marknadsstorlekar, segmenterad marknadstillväxt, marknadsandel, konkurrenslandskap, försäljningsanalys och påverkan av nationella och globala marknadsaktörer. Rapporten är tillgänglig i flera format, inklusive PDF, PPT, Word, Excel och en interaktiv online-instrumentpanel. De ledande aktörerna på den globala AIaaS-marknaden inkluderar Microsoft, SAS Institute, Intel, Baidu, Amazon Web Services, Salesforce, FICO, Bigml, IBM, Google och SAP.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 23 maj

Maskininlärningsmarknaden 2023: omfattande studie av globala aktörer och segmentering

En ny marknadsundersökningsrapport med titeln Maskininlärningsmarknaden 2023 publicerad på MarketQuest.biz är en omfattande studie som omfattar de främsta tillverkarna, potentiell marknadsandel, intäkter och global segmentering för branschen. Rapporten inkluderar även tidigare information i samband med nuvarande och framtida behov som kan utvecklas under tidsperioden 2023-2029. Under denna studie identifierades nyckelspelare på den globala maskininlärningsmarknaden från olika regioner och deras erbjudanden, regionala närvaro och distributionskanaler förstods genom djupgående diskussioner. Rapporten ger en detaljerad bedömning av marknaden genom att belysa information om olika aspekter, inklusive förändringar, framsteg och nyckelområdens expansionsstatus.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 23 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare