» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 229 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Seldon är en fiktiv karaktär skapad av Isaac Asimov i hans science fiction-serie Foundation. Hari Seldon är en matematiker som utvecklar en vetenskaplig teori kallad ´psykohistoria´, som kan förutsäga framtida händelser i stora befolkningar. Genom att använda denna teori skapar Seldon en plan för att rädda mänskligheten från en mörk ålder av 30 000 år genom att etablera två ´Foundationer´ på varsin ände av galaxen. Seldons arbete och hans plan är centrala teman i Asimovs Foundation-serie.

Senaste nytt kring Seldon

Förklarbar AI-marknad förväntas växa från 6,2 miljarder USD till 16,2 miljarder USD fram till 2028

Storleken på marknaden för förklarbar AI (XAI) förväntas växa från 6,2 miljarder USD 2023 till 16,2 miljarder USD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 20,9% under prognosperioden. Ökade regler och krav på transparens och ansvar i AI-system driver efterfrågan på XAI-lösningar för att säkerställa överensstämmelse med lagar som GDPR och HIPAA. Inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntas XAI växa mest under prognosperioden. XAI-teknologier används för att göra AI-modellernas förutsägelser och rekommendationer mer transparenta och tolkningsbara.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 november

Framtida tillväxt för den globala marknaden för operativ programvara för maskininlärning förväntas vara anmärkningsvärd

En detaljerad rapport om den globala marknaden för operativ programvara för maskininlärning förväntas visa anmärkningsvärd tillväxt under de kommande åren. Implementering av nya tekniker och innovativa lösningar kommer att driva marknadens intäktsgenerering och öka dess marknadsandel fram till 2030. Rapporten erbjuder en omfattande analys av marknaden, inklusive dess nuvarande tillstånd, nyckelspelare inom industrin, framväxande trender och utsikterna för framtida tillväxt. Den undersöker också den globala marknadssituationen i detalj, och ger värdefulla insikter i nuvarande trender och drivkrafter som påverkar marknaden för operativ programvara för maskininlärning på en global skala.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 13 september

Maskininlärnings Operationalization Software Market förväntas växa stadigt

Maskininlärnings Operationalization Software Market är en sektor av ekonomin som är inblandad i design, tillverkning, marknadsföring och försäljning av maskininlärningsoperativprogramvaruprodukter eller -tjänster. Marknadens storlek, omfattning och dynamik bestäms av flera variabler, inklusive kundpreferenser, tekniska förbättringar och den regulatoriska miljön. De företag som nämns i rapporten inkluderar MathWorks, SAS, Microsoft, ParallelM, Algorithmia, H20 ai, TIBCO Software, SAP, IBM, Domino, Seldon, Datmo, Actico, RapidMiner och KNIME. Marknaden förväntas uppleva stadig tillväxt de kommande åren, drivet av en kombination av kontinuerliga tekniska framsteg, växande miljömedvetenhet och det växande behovet av strömlinjeformade operationer.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 18 augusti

AI- och maskininlärningsplattformen Weights & Biases säkrar 50 miljoner dollar i finansiering

AI- och maskininlärningsplattformen Weights & Biases har säkrat en ny finansieringsrunda på 50 miljoner dollar. Investeringen kommer från tidigare GitHub VD Nat Friedman och tidigare Y Combinator-partner Daniel Gross, tillsammans med befintliga investerare som Coatue, Insight Partners, Felicis, Bond, BloombergBeta och Sapphire. Investeringen värderar företaget till 1,25 miljarder dollar och ökar den totala finansieringen till 250 miljoner dollar. Weights & Biases förbereder för att lansera Prompts, en ny produkt utformad för att hjälpa användare övervaka och utvärdera prestanda för stora språkmodeller.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 9 augusti

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare