» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Sovjetunionen, eller Sovjet, var en socialistisk stat som existerade mellan 1922 och 1991. Den bestod av 15 republiker, inklusive Ryssland, Ukraina, och Vitryssland. Sovjetunionen var en världsmakt och en av de två supermakterna under kalla kriget, tillsammans med USA. Landets politiska system baserades på kommunism, och det styrdes av kommunistpartiet med en centraliserad ekonomi. Sovjetunionen upplöstes 1991 efter en period av ekonomiska och politiska kriser, vilket ledde till att de 15 republikerna blev självständiga stater.

Senaste nytt kring Sovjetunionen

Risker med överdriven tillit till AI i finansiella beslut

Mänsklig övermod i tron att framtiden är förutsägbar genom rätt algoritm kan få farliga konsekvenser med framväxten av artificiell intelligens (AI). AI:s förmåga att analysera stora mängder data kan ge falsk tillförsikt i förmågan att förutsäga världens utveckling. Detta är särskilt tydligt inom finanssektorn, där det finns en övertygelse om att algoritmer kan användas för att göra perfekta lånebeslut. Risker inkluderar överdriven tillit till historiska data, självförstärkande loopar som leder till systematiskt grupptänkande och blindfläckar, samt en brist på finansiering för nya innovationer och segment utan tidigare ´spårrekord´.

Direktlänk Dela Swarajya Magazine fördjupade 12 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

USA:s försvarsdepartement planerar att utveckla AI-modell för att förutse metallpriser

USA:s försvarsdepartement planerar att utveckla ett program för att uppskatta priser och förutspå tillgången på nickel, kobolt och andra kritiska mineraler. Programmet är en del av Washingtons bredare ansträngningar att öka USA:s produktion av kritiska mineraler som används i vapentillverkning och energiomställning. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) och U.S. Geological Survey planerar att anställa en eller flera privata entreprenörer för att utveckla en AI-baserad modell som skulle konstruera en metalls ´strukturella pris´ baserat på var och när den produceras, samt arbets-, leverans- och andra kostnader. Programmet, kallat Open Price Exploration for National Security (OPEN), syftar till att öka prisgenomskinligheten för statliga myndigheter och kommersiella enheter.

Direktlänk Dela Channel NewsAsia fördjupade 29 januari

Utmaningar och lösningar för AI:s snabba spridning

De senaste två åren har sett anmärkningsvärda framsteg inom artificiell intelligens (AI), och de kommande åren förväntas ännu mer avancerade och effektiva modeller. De potentiella fördelarna är enorma, inklusive förbättrad företagsproduktivitet, billigare och mer effektiv sjukvård, vetenskapliga upptäckter och skräddarsydda utbildningsprogram. Men riskerna är också betydande, inklusive spridning av desinformation, jobbförluster och sannolikheten att illvilliga aktörer kommer att använda den nya tekniken för att skapa kaos. Det kommer att krävas ett svar i generationens storlek, liknande det som väst mobiliserade i början av kalla kriget, för att hantera AI:s inneboende tendens till okontrollerad spridning.

Direktlänk Dela Foreign Affairs fördjupade 23 januari

Satellitteknik och AI revolutionerar jordobservation och demokratiserar tillgången till satellitinformation

Över 8 000 aktiva satelliter kretsar kring jorden, varav mer än tusen är inriktade på jordobservation. Med hjälp av AI-verktyg som Metas Segment Anything Model kan objekt inom satellitbilder identifieras, vilket effektiviserar informationsutvinningen. Företag som Planet Labs, i samarbete med Microsoft, syftar till att skapa en ´frågebar jord´, vilket gör det möjligt för individer att interagera med jordytans data. Denna demokratisering av satellitinformation, en gång förbehållen hemliga regeringsorgan och de med betydande resurser, är på väg att bli tillgänglig för alla med en internetanslutning.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 24 december

Ilya Sutskever: AI-visionären som leder OpenAI

Ilya Sutskever, född i Sovjetunionen 1986, är känd som en banbrytande visionär inom djupinlärning och stora språkmodeller, vilket är grunden för konversations-AI-bots som ChatGPT. Han är nu chefsforskare på OpenAI i San Francisco, Kalifornien, och har spelat en central roll i utvecklingen av ChatGPT. Trots framgångarna är Sutskever orolig för AI:s framtid och har därför skiftat fokus till att medleda OpenAI:s fyraåriga ´superalignment´-projekt. Projektet ämnar att utforska hur man kan styra och kontrollera AI-system som är mycket smartare än oss.

Direktlänk Dela Nature fördjupade 13 december

AI i kärnvapensystem ökar risken för kärnvapenkrig

Melissa Parke, VD för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), varnar för riskerna med att använda artificiell intelligens (AI) i kärnvapensystem. Hon menar att detta kan öka sannolikheten för kärnvapenkrig och begränsa människans kontroll över när och om vapnen ska avfyras. Trots att G7-länderna och USA:s president Joe Biden har tagit initiativ för säkrare AI, har inget av dessa initiativ specifikt tagit upp riskerna med AI i kärnvapen. Parke efterlyser ett juridiskt bindande avtal som förbjuder autonoma dödliga vapensystem.

Direktlänk Dela Sydsvenskan fördjupade 19 november

OpenAI:s chefsforskare Ilya Sutskever fokuserar på att förhindra artificiell superintelligens från att gå ´rogue´

Ilya Sutskever, chefsforskare vid OpenAI, har blivit en centralfigur i ledarskapsomskakningen på företaget. Sutskever, som sitter i OpenAI:s styrelse, var delaktig i att avsätta VD:n Sam Altman, på grund av påståenden om att Altman inte varit ´konsekvent ärlig´. Sutskever har tidigare varit tillbakadragen från medias strålkastarljus, men nyligen deltog han i en lång intervju med MIT Technology Review. Han berättade att hans nya fokus ligger på att förhindra att en artificiell superintelligens går ´rogue´. Sutskever har spelat en nyckelroll i utvecklingen av stora språkmodeller, inklusive GPT-2, GPT-3 och text-till-bild-modellen DALL-E.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 19 november

OpenAI:s VD Sam Altman tvingas avgå

Sam Altman, VD för OpenAI, har tvingats avgå på grund av interna spänningar. Fyra av OpenAIs sex styrelseledamöter, ledda av Ilya Sutskever, en av OpenAIs grundare och styrelsemedlem, röstade för att avsätta Altman. Sutskever hade uttryckt oro över att OpenAIs teknologi kunde vara farlig och att Altman inte ägnade tillräckligt med uppmärksamhet åt denna risk. Avskedandet av Altman har orsakat förvirring och kaos bland företagets anställda. Greg Brockman, en annan medgrundare och företagets president, avgick i protest. OpenAIs styrelse har inte gett någon specifik anledning till varför de tvingade ut Altman, förutom att han inte varit ärlig i sin kommunikation med dem.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 19 november

Avancerad AI kan möjliggöra storskalig planering och arbetsplatsdemokrati

Avancerad artificiell intelligens (AI) kan möjliggöra storskalig planering och arbetsplatsdemokrati, vilket kan öppna vägen för en förstärkt planekonomi. Diskussionen om AI och artificiell generell intelligens (AGI) har nyligen rört sig från konsekvenserna för arbetsmarknaden till frågan om mänsklighetens potentiella undergång. Men ett perspektiv som har saknats är vad AGI innebär för möjligheten till en traditionell socialistisk ekonomi. AGI kan konstruera en ´vektor´ där alla potentiella konsumenter ingår, tillsammans med en uppskattning av deras preferenser och betalningsvilja. AI har förmåga att hantera stora mängder information, vilket kan leda till att länder som Kina tar ledningen i denna utveckling.

Direktlänk Dela Flamman fördjupade 12 november

Detta år markerar 78-årsjubileet av slutet på det dödligaste kriget i historien och början på den längsta perioden i modern tid utan storkrig. USA:s ledarskap under dessa decennier i att undvika kärnvapenkrig, bromsa kärnvapenspridning och forma en internationell ordning som gav årtionden av fred mellan stormakterna kommer att gå till historien som en av Amerikas mest betydelsefulla prestationer. Idag, när världen står inför de unika utmaningarna som en annan oöverträffad och på vissa sätt ännu mer skrämmande teknik - artificiell intelligens (AI) - innebär, är det inte förvånande att många har sökt i historien efter vägledning. I denna stund finns det bara två AI-supermakter: USA och Kina är de enda länderna med den talang, forskningsinstitut och massdatabehandlingskapacitet som krävs för att utbilda de mest sofistikerade AI-modellerna. Detta ger dem en smal möjlighet att skapa riktlinjer för att förhindra de farligaste framstegen och tillämpningarna av AI.

Foreign Affairs fördjupade 13 oktober

Frihet ger inte längre fördel i teknologisk innovation

Det gamla antagandet att den liberala världen alltid kommer att ligga i framkant när det gäller gränssnittsteknik håller inte längre. En av de liberala världens kärnuppfattningar är att frihet ger en fördel i banbrytande teknik. Men det är inte längre nödvändigtvis fallet, särskilt när det gäller AI, som kanske är den viktigaste teknologiska innovationen på decennier. Kina och USA är engagerade i ett AI-race som påminner om rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen under Eisenhower-Kennedy eran.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 10 oktober

Risken med olämplig användning av AI

Sergio Vasquez Bronfman, biträdande professor i digital transformation vid ESCP Business School, diskuterar riskerna med olämplig användning av artificiell intelligens (AI). Han nämner exempel som ELIZA, en konversationsrobot som utvecklades på 60-talet och som psykiatriker och psykoanalytiker ville använda för att utveckla psykiatrin och psykoanalysen. Han tar också upp ett falskt kärnvapenlarm i Sovjetunionen 1983 som orsakades av en missuppfattning av data av sovjetisk AI-programvara. Slutligen nämner han fallet med Eric Loomis, en återfallsförbrytare som dömdes till 6 års fängelse baserat delvis på rekommendationen av en AI-baserad programvara. Bronfman hävdar att dessa exempel väcker viktiga politiska och etiska debatter om vilka uppgifter vi bör delegera till AI.

Direktlänk Dela The HR Director fördjupade 7 augusti

AI:s ekonomiska påverkan: En jämförelse med traktorns utveckling

För att förstå konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för ekonomin, kan vi titta på traktorns utveckling. Trots att tekniken är imponerande kommer AI:s ekonomiska påverkan att vara begränsad om inte miljontals företag utanför Silicon Valley anammar den. Detta innebär mycket mer än att bara använda enstaka chatbottar, utan skulle kräva en fullskalig omorganisation av företag och deras interna data. Exempelvis är Japan mycket innovativt men gör ett dåligt jobb med att sprida ny teknik över hela sin ekonomi. Frankrike är motsatsen, med ett genomsnittligt innovationsrekord men utmärkt på att sprida kunskap över ekonomin. Trots detta har världen blivit mer lik Japan sedan mitten av 2000-talet, med företag som blir allt mer försiktiga. Detta har resulterat i en tvådelad ekonomi, där företag som omfamnar tekniken drar ifrån konkurrenterna.

Direktlänk Dela Droid Gazette fördjupade 16 juli

AI:s ekonomiska inverkan kan vara begränsad utan bredare antagande

Artificiell intelligens (AI) kan ha en stor inverkan på ekonomin, men dess effekt kan vara dämpad om inte miljontals företag utanför Silicon Valley antar det. Denna antagande skulle innebära en fullständig omorganisation av företag och deras interna data. Exempel på Japan och Frankrike illustrerar vikten av teknisk spridning. Japan är mycket innovativt men gör ett dåligt jobb med att sprida ny teknik över sin ekonomi. Frankrike, å andra sidan, är utmärkt på att sprida kunskap över ekonomin trots ett genomsnittligt innovationsrekord. Sedan mitten av 2000-talet har företag blivit mer försiktiga med att anta teknik.

Direktlänk Dela The Economist Newspaper fördjupade 16 juli

NATO förbereder sig för största översynen sedan kalla kriget inför toppmötet i Vilnius

Sedan dess grundande 1949 har Nordatlantiska fördragets organisations (NATO) syfte varit att avskräcka sovjetisk aggression. Nu förbereder sig president Biden och alliansens 30 andra ledare att samlas för deras årliga toppmöte, där få tvivlar på blockets avgörande roll som en försvarsmur mot Rysslands neo-imperialistiska aggression. Mötet kommer att hållas i den litauiska huvudstaden Vilnius, med målet att göra den största översynen av vår kollektiva avskräckning och försvar sedan kalla kriget, enligt NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. Förberedelserna för ett flerårigt åtagande har redan påbörjats av Biden-administrationen och viktiga NATO-allierade.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 8 juli

Medordförande i Memorial står inför rätta i Ryssland

Oleg Orlov, medordförande i Rysslands äldsta och mest välrenommerade människorättsorganisation Memorial, står inför rätta för att ha talat illa om den ryska armén. Han riskerar ett flerårigt fängelsestraff. Memorial har krossats av Kreml under kriget i Ukraina och listas som ´utländska agenter´. Flera medlemmar har lämnat Ryssland. Memorialchefen, Jelena Zjemkova, menar att organisationen fortfarande finns och att kollegor i Ryssland fortsätter arbetet. Hon organiserar ett internationellt arbete för att samla och digitalisera information om myndighetsövergrepp.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 8 juli

Terrorbombning i Lviv dödar minst fyra, ryska trupper instängda i Bakhmut

En terrorbombning i Lviv, Ukraina, har dödat minst fyra personer, inklusive en bloggläsare som var närvarande vid bombningen. Ryska trupper fortsätter att lida stora förluster i striderna och är nu instängda i Bakhmut utan att kunna röra sig fritt. Bombningen tros ha utförts med Kalibr-kryssningsrobotar avfyrade från den ryska Svarta Havsflottan. Ukraina har gjort stora framsteg i konflikten, vilket visas av att de nu har kontroll över tillfartsvägarna till Bakhmut. De ukrainska styrkorna fortsätter att metodiskt rycka fram och förinta Rysslands operativa förmågor.

Direktlänk Dela Cornucopia fördjupade 6 juli

Elton Johns karriär: Från kokainmissbruk till Kalle Anka-dräkter och fotboll

Artikeln sammanfattar några av de mest minnesvärda händelserna i Sir Elton Johns karriär. Bland dessa händelser inkluderar hans 16-åriga kokainmissbruk som började 1974, hans berömda Kalle Anka-dräkt under en konsert i Central Park 1980, hans stöd till fotbollslaget Watford FC och hans omarbetning av låten ´Candle in the Wind´ efter prinsessan Dianas död 1997. Artikeln nämner också hans extravaganta utgifter på blommor, hans resa till Sovjetunionen 1979 och hans möjliga sista konsert i England på Glastonbury-festivalen 2021.

Direktlänk Dela Hallands Nyheter fördjupade 6 juli

Ukrainas överrabbin i rampljuset efter humanitära insatser

En video har satt nytt fokus på Ukrainas överrabbin, Moshe Reuven Azman, vars rykte föregår hans humanitära insatser sedan Rysslands fullskaliga invasion. Videon, som visar Azman under beskjutning under ett humanitärt uppdrag i södra Ukraina, har setts över 1,5 miljoner gånger på Twitter. Azman, som är född i Leningrad, emigrerade till Israel på 1980-talet för att fly det dåvarande Sovjetunionen. Sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 har han arbetat för att evakuera judiska ukrainare och har gjort flera uppmaningar till hjälp och ett slut på kriget.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 5 juli

Ökat hot mot havsbotteninfrastruktur skapar nya behov av skydd

Elektricitet, olja och gas transporteras genom kablar på havsbotten, vilka nu står inför ett ökat hot. När Nord Stream utsattes för sabotage blev hotet mot dessa kablar och ledningar en verklighet. Niklas Granholm, påpekar att det finns ett enormt behov av övervakning av dessa ledningar. Skyddet av dessa sårbara ledningar är dock oklart, då de flesta ägs av kommersiella företag. NATO har nyligen beslutat att inrätta ett center för skydd av kritisk infrastruktur under ytan. Ryssland har ständigt satsat på sin undervattenskapacitet och kan ha världens mest avancerade förmåga till havsbottenkrigföring.

Direktlänk Dela Sveriges Television fördjupade 4 juli

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare