» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 346 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

University of California San Diego, även känt som UC San Diego eller UCSD, är ett offentligt forskningsuniversitet beläget i La Jolla, San Diego, Kalifornien. Grundat 1960 är det en del av University of California (UC)-systemet, som består av 10 campusar. UCSD är känt för sina starka program inom naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Universitetet har cirka 30 000 studenter och erbjuder både grundutbildning och forskarutbildning. UCSD har också framstående forskningscentrum, som Scripps Institution of Oceanography och San Diego Supercomputer Center.

Senaste nytt kring University of California San Diego

Gratis YouTube-kurser för personer som vill bli datavetare: Börja lära dig 2024

Det kommer att finnas gratis datavetenskapskurser på YouTube år 2024. Dessa kurser syftar till att ge kunskap och färdigheter inom datavetenskap, ett område som ständigt förändras. Kurserna inkluderar ´Data Science: Hur man börjar med R´ från Harvard University, ´Master Python for Data Analysis´ från IBM, ´Machine Learning´ från Stanford University, ´Deep Learning´ från deeplearning.ai, ´Natural Language Processing´ från National Research University Higher School of Economics, ´Computer Vision Basics´ från University of Buffalo, ´Introduction to Big Data´ från University of California, San Diego, ´Data Visualization with Tableau´ från University of California, Davis, ´Statistics and Probability´ från Khan Academy och ´Mathematics for Machine Learning´ från Imperial College London.

Direktlänk Dela Invest Records fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Förslag till reglering av AI inom hälsovården jämförs med standarder för nya läkemedel

Ett förslag till reglering av artificiell intelligens (AI) inom hälsovården har jämförts med regleringsstandarder för nya läkemedel. Tre experter föreslår att företag som producerar AI-verktyg inom hälsovården bör regleras baserat på deras förmåga att uppnå fördelar i patientresultat. President Joe Biden utfärdade förra året en exekutiv order för att fastställa riktlinjer för AI-policy. Toppkliniska ledare vid Allegheny Health Network (AHN) och Providence säger att deras hälsovårdssystem använder AI-verktyg som har en positiv inverkan på patientresultaten.

Direktlänk Dela HealthLeaders Media fördjupade 7 februari

Google Bard passerar GPT-4 och blir den näst bästa chatboten på LMSYS Leaderboard

Google Bard har precis passerat GPT-4 och blivit den näst högsta poängsättande chatboten på LMSYS Leaderboard, vilket lossar OpenAI´s främsta produkters grepp om chatbot-rummet. Bard överträffade GPT-4 och närmar sig GPT-4 Turbo, som behåller sin krona. Båda GPT-4 Turbo och GPT-4 har hållit ett starkt grepp om de två främsta platserna under en tid. Bards framsteg beror på dess uppdatering med den nya Gemini Pro stora språkmodellen. Bard är bara den andra produkten på tavlan som uppnår ett poäng över 1200.

Direktlänk Dela Tech Gate fördjupade 31 januari

Google Bard överträffar GPT-4 för att bli näst bästa chatbot på LMSYS Leaderboard

Google Bard har nu överträffat GPT-4 för att bli den näst bästa chatboten på LMSYS Leaderboard, vilket försvagar OpenAI:s dominans inom chatbotområdet. Det har nu passerat GPT-4 och närmar sig GPT-4 Turbo, som behåller sin förstaplats. Båda GPT-4 Turbo och GPT-4 har länge haft en stark grepp om de två översta platserna. Bards framgång beror på dess uppdatering med den nya stora språkmodellen Gemini Pro. LMSYS Org, som står för Large Model Systems Organization, skapade Chatbot Arena Leaderboard. Denna organisation är en öppen forskningsgrupp som grundades av University of California, Berkeley i samarbete med University of California, San Diego och Carnegie Mellon University. Bard är bara den andra modellen på ledartavlan som har uppnått ett poäng över 1200. Bard har även slagit alla versioner av Claude, med Gemini Pro Dev API-versionen som rankar högre än Anthropics Claude 2.1 och GPT 3.5 Turbo.

Direktlänk Dela AI Business fördjupade 31 januari

Bantam Tools återskapar AI-konstverk för Whitney Museum

Whitney Museum i New York har samarbetat med Bre Pettis på Bantam Tools för att återuppliva den tidiga grunden för AARON, AI-programvaran för att skapa konstnären Harold Cohens konst. Pettis och hans team återskapade Cohens ursprungliga konstplotters från 1960-talet med modern teknik. De har också skapat en helt ny konstmaskinsystem för att presentera Cohens AI-konst på ett sätt som är troget originalet. Utställningen på Whitney Museum fokuserar på AARON, den tidigaste AI-programvaran för konstskapande, och kommer att visa konstverk producerade av AARON och belysa dess ritningsprocess live i gallerierna för första gången sedan 1990-talet.

Direktlänk Dela PRWeb fördjupade 25 januari

Artiklar publicerade under 2023 avfärdar flera vanliga missuppfattningar om den senaste generationen av AI-chattrobotar. Chattrobotar verkar kunna mycket, men deras ´kunskap´ är faktiskt mänsklig kunskap återspeglad genom den massiva mängd text som de är tränade på. De har ingen fysisk kropp och kan inte göra rationella beslut. De är bra på att förutsäga den bästa sekvensen av ord att svara med, men de kan inte förstå konceptet av negation. Chattrobotar är inte 100% artificiella, de är beroende av tusentals arbetare och miljoner användare för att förbättra och utöka sitt innehåll.

The Atlanta Journal-Constitution fördjupade 28 december

Komplex AI kan nu skapa enklare AI-modeller

Forskare från MIT, AiZip och flera universitet i University of California-systemet har utvecklat ett sätt för komplexa AI-modeller att skapa enklare AI-modeller på egen hand. Denna teknik har potential att göra bärbar teknik mer personlig. Ett exempel som nämns är löparskor som kan anpassa sig till den specifika gångarten hos personen som bär dem. Tekniken kan också användas i kaffebryggare som använder ansiktsigenkänning för att förbereda en personlig kopp kaffe och diskmaskiner som optimerar tvättmönster baserat på de rätter, koppar och bestick som finns inuti.

Direktlänk Dela InsideHook fördjupade 17 december

Ny maskininlärningsteknik förbättrar AI-chattrobotar och smarta tangentbord

Forskare från MIT och andra institutioner har utvecklat en maskininlärningsteknik som gör det möjligt för djupinlärningsmodeller att effektivt och kontinuerligt lära sig av nya användardata direkt på en kantutrustning som en smartphone. Tekniken, kallad PockEngine, sparar och beräknar endast de exakta delarna av en stor maskininlärningsmodell som behöver uppdateras för att öka noggrannheten. Detta minskar beräkningskostnaderna och påskyndar finjusteringsprocessen. PockEngine accelererade kantutrustningsträningen jämfört med tidigare metoder, med upp till 15 gånger snabbare prestanda på vissa hårdvaruplattformar.

Direktlänk Dela AZoRobotics fördjupade 17 november

Forskare utvecklar teknik för att förbättra anpassningen av AI-modeller på enheter

Forskare från MIT, MIT-IBM Watson AI Lab och andra ställen har utvecklat en teknik som gör det möjligt för djupinlärningsmodeller att effektivt anpassa sig till nya sensordata direkt på en enhet vid kanten av nätverket. Deras metod för träning på enheten, kallad PockEngine, bestämmer vilka delar av en stor maskininlärningsmodell som behöver uppdateras för att förbättra noggrannheten, och lagrar och beräknar endast med de specifika delarna. PockEngine utför större delen av dessa beräkningar medan modellen förbereds, före drift, vilket minimerar beräkningskostnaden och ökar hastigheten på finjusteringsprocessen. PockEngine accelererade betydligt träningen på enheten, upp till 15 gånger snabbare på vissa hårdvaruplattformar, utan att modellernas noggrannhet minskade.

Direktlänk Dela MIT News fördjupade 16 november

Australienska hamnar drabbade av cyberattack och AI-företag ansluter sig till Christchurch Call to Action

Australiens största leverantör av leveranskedjor, DP World, drabbades av en cyberattack vilket ledde till att landoperationer i hamnarna i Sydney, Melbourne, Fremantle och Brisbane stängdes ner. DP World kopplade proaktivt från sitt IT-nätverk. Det är oklart om angriparna använde ransomware eller CitrixBleed. Frakttransporter sitter fast i hamnen, men fartyg som redan har ankrat kan lossa last. AI-företagen OpenAI och Anthropic, samt Discord och Vimeo, har anslutit sig till Christchurch Call to Action, ett initiativ för att bekämpa spridningen av terroristinnehåll online.

Direktlänk Dela CISO Series fördjupade 14 november

AI-masterprogram i USA: Ranking och avgifter

En masterexamen i artificiell intelligens (AI) fördjupar sig i både teoretiska och praktiska aspekter av AI. AI, en ledande kraft i teknikrevolutionen, omfattar underfält som maskininlärning, stora data och djupinlärning, vilket skapar spännande karriärvägar såsom maskininlärningsingenjörer och stordataanalytiker. USA är ett populärt resmål för AI-utbildning på grund av dess historia av tekniska framsteg, världsledande universitet, banbrytande forskning, världsklass lärare och robust tekniskt ekosystem. De topprankade AI-masterprogrammen i USA inkluderar Carnegie Mellon University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of Georgia, University of California, San Diego, University of Pennsylvania och University of Southern California. Dessa program varierar i kostnad, från $26,900 till $49,050 om alla valbara kurser tas vid MIT.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 3 november

AI-verktyg som ChatGPT kan stärka matematikundervisningen

AI-verktyg som ChatGPT ses inte som ett hot utan snarare som ett stöd inom matematikundervisning, enligt Jake Price, biträdande professor i matematik och datavetenskap vid University of Puget Sound. Han menar att AI kan fungera som en handledare, ge omedelbar feedback till elever som kämpar med ett problem och till och med visa nya dataprogrammerare exempelkod. Min Sun, professor i utbildning vid University of Washington, anser att elever bör använda ChatGPT som en personlig handledare. Khan Academy har skapat en AI-handledare, Khanmigo, som kan förklara och ge exempel när elever fastnar.

Direktlänk Dela The Spokesman-Review fördjupade 2 november

Senatorer diskuterar inverkan av AI på arbetsmarknaden och ekonomin

Amerikanska senatorer höll ytterligare en utfrågning om konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för samhället och ekonomin i framtiden, i ett försök att skapa de första regleringarna och skyddsmekanismerna för den snabbt framväxande tekniken. Utfrågningen fokuserade på hur arbetskraften kan förberedas för att kunna använda AI och vilken tillsyn som kan krävas för att säkerställa att människor fortfarande fattar beslut för företag. Detta kommer bland oro för att utvecklingen av AI kommer att leda till att människor tvingas ut ur sina jobb och ersätts med datorprogram eller robotar.

Direktlänk Dela KBAK-TV fördjupade 31 oktober

Senators i ´AI´-hetluften: Balanserar ekonomisk boom och rädsla för jobbförlust

Senators håller ytterligare en utfrågning om konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för samhället och ekonomin. Målet är att skapa de första reglerna och skyddsnäten för tekniken. AI har lett till förutsägelser om allt från en ekonomisk boom i biljontals dollar till en säker finanskris. Lagstiftare försöker hitta en balans för att maximera dess potential för företag att tjäna pengar och främja världen, samtidigt som de försöker förhindra de värsta möjliga utfallen. Utfrågningen fokuserade på hur arbetskraften kan förberedas för framtiden för att kunna använda AI och vilken tillsyn som kan krävas för att säkerställa att människor fortfarande fattar beslut för företag.

Direktlänk Dela KIMA CBS fördjupade 31 oktober

Senatorer i AI-fokus: Balanserar ekonomisk boom och fruktan för jobbförflyttning

Senatorer i USA håller ytterligare en utfrågning om konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för samhället och ekonomin. De försöker skapa de första regleringarna för den snabbt framväxande tekniken. AI har lett till förutsägelser som sträcker sig från en ekonomisk boom i flera biljoner dollar till en viss finansiell kris. Senatorerna försöker hitta en balans där de kan maximera potentialen för företag att tjäna pengar och främja världen samtidigt som de försöker förhindra de värsta möjliga utfallen. Utfrågningen fokuserade på hur arbetskraften kommer att förberedas för framtiden för att kunna använda AI och vilken tillsyn som kan krävas för att säkerställa att människor fortfarande fattar beslut för företag.

Direktlänk Dela Mid-Michigan NOW fördjupade 31 oktober

Artificiell intelligens (AI) visar lovande resultat inom mentalvård, men experter varnar för att det är för tidigt att dra slutsatser om dess förmåga till mer omfattande användning. Terapeuter använder AI för att analysera stora mängder patientdata för att hjälpa till att diagnostisera och identifiera behandlingar. En studie från New York University visade att AI har varit användbart för att identifiera posttraumatisk stress hos veteraner. Trots framgångar finns det dock potential för missbruk, och det finns frågor om huruvida tekniken optimeras för patientens mentala hälsoresultat eller för utvecklarens lönsamhet.

Government Technology fördjupade 30 oktober

Kaliforniens AI för att upptäcka skogsbränder erkänd som en av de bästa uppfinningarna 2023

Kaliforniens användning av artificiell intelligens (AI) för att upptäcka skogsbränder har erkänts som en av de bästa uppfinningarna 2023 av TIME. Det innovativa samarbetet mellan CAL FIRE:s AI-detektor för skogsbränder och University of California, San Diegos AlertCalifornia använder AI för att övervaka över 1 000 kameror i hela delstaten för att upptäcka skogsbränder, vilket gör att CAL FIRE kan reagera snabbare. På bara fyra månader har AI redan upptäckt 77 skogsbränder. Guvernör Newsoms första budget 2019 finansierade 100 av dessa kameror, och programmet har växt sedan dess.

Direktlänk Dela Government of California fördjupade 24 oktober

AI-verktyg kan förstärka matematikundervisningen

Generativa AI-verktyg som ChatGPT utgör en ny utmaning för lärare, men många matematikprofessorer tror att AI kan förstärka matematikundervisningen. Jake Price, biträdande professor i matematik och datavetenskap vid University of Puget Sound, ser inte ChatGPT som ett hot. AI kan fungera som en handledare, ge omedelbar feedback till en elev som har problem, och hjälpa en lärare att planera matematiklektioner. Trots vissa begränsningar tror Min Sun, en utbildningsprofessor vid University of Washington, att elever borde använda ChatGPT som en personlig handledare. Khan Academy har skapat en AI-handledare kallad Khanmigo.

Direktlänk Dela The Hechinger Report fördjupade 24 oktober

Forskare vid Mount Sinai utvecklar AI-verktyg för att förutsäga hjärnålder

Forskare vid Mount Sinai har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI) verktyg som kan uppskatta histopatologisk hjärnålder, förutsäga ålder vid döden och identifiera områden i hjärnan som är känsliga för åldersrelaterade förändringar, enligt en studie publicerad i Acta Neuropathologica. Forskarna utvecklade ´HistoAge´, en flerinstansinlärningsalgoritm, för att bättre uppskatta åldersacceleration. Forskarna samlade nästan 700 digitaliserade bilder av mänskliga hippocampusavsnitt från åldrade hjärndonatorer för att utveckla verktyget. Forskarna arbetar nu mot att utveckla en multicenterdatabas som kan användas för att träna andra AI-modeller för forskning om hjärnsjukdomar.

Direktlänk Dela HealthITAnalytics fördjupade 23 oktober

Georgiens lagstiftare börjar granska konsekvenserna av AI-teknologi

Georgiens lagstiftare överväger konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för offentlig politik. En underkommitté i representanthuset har redan börjat hålla utfrågningar, medan två senatskommittéer planerar att starta en parallell insats den 1 november. AI ses som en dubbeleggad sabel, med potential att öka arbetsproduktiviteten och producera livräddande läkemedel, men också hota jobb utförda av människor och äventyra cybersäkerheten. Lagstiftning relaterad till AI har introducerats i minst 25 delstatslagstiftningar i år, och 15 delstater har antagit lagar eller resolutioner.

Direktlänk Dela WGXA News fördjupade 16 oktober

Senaste upptäckter och framsteg inom biologi och teknologi

Forskare vid ETH Zürich har identifierat en ny organell i däggdjursceller, kallad exclusome. Vid University of Southern California har forskare upptäckt en sjätte grundsmak, där tungan svarar på ammoniumklorid genom samma proteinreceptorer som signalerar sur smak. På Jyväskylä universitet har forskare utvecklat en AI-teknik baserad på 18-talets matematik. Northwestern University har skapat ett AI-system som kan designa robotar från grunden på några sekunder. Forskare vid Korea Advanced Institute of Science and Technology har designat en lätt och flexibel robotgripare. University of California San Diego har utvecklat ett energilagrande material som även kan fungera som hölje och batteri för elektroniska prylar. Forskare har upptäckt att spädbarns immunsystem ger ett unikt och effektivt antikroppssvar mot en SARS-CoV-2-infektion. Forskare vid Aberystwyth University har avslöjat att altarstenen vid Stonehenge kommer från en annan källa. Det norska folkhälsoinstitutet har funnit att covid-19-vacciner kan orsaka vaginal blödning hos kvinnor i fertil ålder.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 9 oktober

AI:s ´katastrofala glömska´: Forskare arbetar på lösningar

Enligt rapporter kommer AI snart att vara överallt och förändra industrin och samhället i stort. Men AI-system har ett problem - de kan inte komma ihåg äldre saker. När de inte kommer ihåg, stänger de omedelbart av i en akt kallad ´katastrofal glömska´. Forskare har försökt lösa detta genom att mata AI-system med gammal data medan de bearbetar nya, en process som kallas sammanflätad träning. Forskare från Tjeckiens vetenskapsakademi och University of California, San Diego, tittade också på sömn, men genom ett annat objektiv. De skapade ett ´spikande´ nätverk som mest liknar den mänskliga hjärnan. Detta nätverk skickar en utgång endast efter att ha mottagit en hel del signaler över tid och kan därför återaktivera neuroner som är involverade i att lära sig gamla uppgifter. Forskare från Ohio State University använde en helt annan metod för att lösa problemet med katastrofalt glömska. De upptäckte att traditionella maskininlärningsalgoritmer matas med data i en stor push, men det är inte nödvändigtvis bra för maskinen. De fann att algoritmer, mycket som människor, kunde komma ihåg mycket bättre när de matades med mycket olika uppgifter i följd istället för en serie liknande uppgifter.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 2 oktober

Forskare studerar trådlös kommunikation och maskininlärning för framtidens mobilnätverk

Två professorer vid Texas A&M University, Dr. Srinivas Shakkottai och Dr. Dileep Kalathil, arbetar med att förbättra och framtidssäkra mobilnätverk. De har nyligen fått ett stipendium från National Science Foundation för att forskning om EdgeRIC: Realtids intelligent styrning av radiotillgångsnätverk för nästa generation av mobilnätverk. Projektet handlar om nästa generation av mobilkommunikation, 6G och bortom det. En viktig aspekt av detta arbete innebär trådlös kommunikation för att upprätthålla anslutning. Dr. Dinesh Bharadia, en docent från University of California San Diego, kommer också att delta i projektet.

Direktlänk Dela Science X fördjupade 30 september

AI-chattbotar jämför sig väl med läkare vid diagnos av ögonsjukdomar, men forskare uppmanar till försiktighet

Forskare vid Emory University School of Medicine har utvärderat noggrannheten hos AI-chattboten ChatGPT vid diagnos av ögonsjukdomar. Resultaten visade att ChatGPT presterade bättre än symptomkontrollen på den populära hälso-webbplatsen WebMD och jämförde sig väl med mänskliga läkare. Trots detta uppmanar forskarna till försiktighet med att helt lita på AI:s nuvarande tillstånd. De menar att AI-baserade medicinska verktyg bör genomgå en godkännandeprocess liknande FDA:s för läkemedel. Det finns fortfarande frågor om hur man integrerar denna nya teknik i hälso- och sjukvårdssystemen med samma säkerhetsåtgärder som historiskt har tillämpats vid införandet av nya läkemedel eller medicinska enheter.

Direktlänk Dela Cancer Health fördjupade 28 september

AI-teknik används för att bekämpa skogsbränder

Skogsbränder förvärrade av klimatförändringar har lett till att brandmän och startup-företag använder AI-aktiverade kameror för att upptäcka tecken på rök. Ett tyskt företag bygger en konstellation av satelliter för att upptäcka bränder från rymden och Microsoft använder AI-modeller för att förutsäga var nästa brand kan starta. Californiens huvudsakliga brandbekämpningsorgan testar ett AI-system som letar efter rök från över 1 000 kameror på bergstoppar och utvidgar nu systemet över hela staten. San Francisco-startupen Pano AI använder liknande teknik, medan det tyska startup-företaget OroraTech analyserar satellitbilder med AI.

Direktlänk Dela La Crosse Tribune fördjupade 24 september

Stora språkmodeller misslyckas med att generera tillförlitlig Java-kod, enligt forskning

Doktorander vid University of California San Diego, Li Zhong och Zilong Wang, har utvärderat hur stora språkmodeller (LLM) svarar på Java-kodningsfrågor från Q&A-webbplatsen StackOverflow. Forskarna använde sin API-kontrollant RobustAPI för att utvärdera svaren från fyra olika kodkapabla LLM: GPT-3.5 och GPT-4 från OpenAI, och Meta´s Llama 2 och Vicuna-1.5 från Large Model Systems Organization. Resultaten visade att modellerna uppvisade allmän API-missbruk. Forskarna framhåller att det finns ett stort utrymme för förbättringar när det gäller tillförlitlighet och robusthet i kodgenerering.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 29 augusti

AI förbättrar förutsägelser för utgrävningsplatser

Artificiell intelligens (AI) förbättrar förutsägelser för utgrävningsplatser inom arkeologi genom att använda avancerade algoritmer och maskininlärningstekniker. Traditionellt har arkeologer förlitat sig på historiska register, lokal kunskap och intuition för att identifiera potentiella utgrävningsplatser. AI kan dock analysera stora mängder data snabbare, identifiera mönster och trender som människor inte kan se. AI kan även använda satellitbilder för att identifiera potentiella utgrävningsplatser. Forskare vid University of California, San Diego, har utvecklat ett AI-verktyg som kan förutsäga arkeologiska platser baserat på en kombination av faktorer, inklusive höjd, närhet till vattenkällor och närvaro av närliggande bosättningar.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

Ny djupinlärningsteknik kan förutsäga cancerrelaterade proteinfragment

Ett team av ingenjörer och cancerforskare från Johns Hopkins har utvecklat en djupinlärningsteknik som kan förutsäga proteinfragment kopplade till cancer, vilka kan utlösa ett immunsystemssvar. Tekniken, kallad BigMHC, kan identifiera proteinfragment på cancerceller som framkallar ett tumörcellsdödande immunrespons. Om tekniken visar sig framgångsrik i kliniska tester kan det möta en betydande utmaning i skapandet av personaliserade immunterapier och vacciner. Forskarna testade BigMHC på en stor oberoende datamängd och visade att den var bättre på att förutsäga antigenpresentation än andra metoder.

Direktlänk Dela SciTechDaily fördjupade 13 augusti

Kaliforniens brandmän använder AI för att bekämpa skogsbränder

Brandmän i Kalifornien använder artificiell intelligens (AI) för att upptäcka skogsbränder och förhindra att de sprider sig och orsakar omfattande skador. AI-programmet ALERTCalifornia, som lanserades i juli, inkluderar videoströmmar från över 1 000 strategiskt placerade kameror över hela staten. Tekniken varnar första hjälpen när en brand upptäcks, vilket gör det möjligt för dem att snabbt mobilisera resurser och släcka lågorna. AI-tekniken som används i ALERTCalifornia utvecklades av ingenjörer vid University of California San Diego och använder AI från DigitalPath, ett företag baserat i Chico, Kalifornien.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 12 augusti

AI och maskininlärning hjälper forskare att utveckla vacciner snabbare och billigare

Forskare från Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) och Harvard Medical School (HMS) använder verktyg för naturlig språkbearbetning, som generativa AI-motorer, för att bygga en kunskapsbas för att vägleda beslutsfattare inom vaccinutveckling. Genom projektet RAPTER använder forskarna maskininlärning och AI för att söka i den vetenskapliga litteraturen efter kunskap om hur man bygger effektiva vacciner mot nya infektiösa virus och bakterier. RAPTER syftar till att hjälpa till att producera nya vacciner snabbare och med minskad tidsram och kostnad.

Direktlänk Dela Newswise fördjupade 10 augusti

ChatGPT: En inblick i fördelarna och begränsningarna med AI-chatbots

ChatGPT, en AI-chatbot som introducerades i november 2022, har visat sig vara en intressant startpunkt för de som utforskar fördelarna med generativ artificiell intelligens. Detta verktyg kan avsevärt minska tiden det tar att slutföra vissa uppgifter. Trots detta har ChatGPT några anmärkningsvärda begränsningar som dess huvudkonkurrenter, Google Bard och Microsoft Bing Chat, har övervunnit. Först och främst citerar ChatGPT inte sina källor, vilket gör det omöjligt att helt lita på dess information. För det andra sträcker sig ChatGPT:s data endast fram till 2021, medan Bard och Bing Chat båda kan surfa på webben för nyheter och aktuell information. I nuläget är ingen generativ AI-chatbot en Editors´ Choice-vinnare eftersom de alla har allvarliga nackdelar.

Direktlänk Dela PC Magazine Middle East fördjupade 10 augusti

Ny metod för att förutsäga PTSD-risk hos soldater testad framgångsrikt

Forskare har framgångsrikt testat en ny metod för att förutsäga vilka soldater som tjänstgör i en stridszon som löper störst risk för att utveckla PTSD vid återkomsten hem. Forskarna, ledda av Murray B. Stein, M.D., M.P.H., vid University of California, San Diego, och Santiago Papini, Ph.D., nu vid University of Hawaiʻi at Mānoa, använde en datamängd av 4 771 soldater från tre amerikanska armébrigader som skulle skickas till Afghanistan 2012. Metoden kan vara värdefull för att utveckla riktade förebyggande eller tidiga insatser som minskar individuellt lidande och samhälleliga kostnader.

Direktlänk Dela Brain & Behavior Research Foundation fördjupade 3 augusti

Forskare från University of California San Diego utvecklar robotarm med känselbaserade sensorer

Ett forskarteam från University of California San Diego har utvecklat en robotarm som kan rotera objekt med hjälp av känselbaserade sensorer. Ingenjörerna bakom projektet tror att denna teknik kan möjliggöra för robotar att manipulera objekt i mörker. Genom att använda sin teknik skapade teamet en robotarm som kan rotera en mängd olika objekt utan att orsaka skada. Arbetet kan bana väg för mer avancerade robotar som kan manipulera objekt även i utmanande miljöer.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 27 juli

Ingenjörer utvecklar robotarm som roterar föremål enbart genom beröring

Ett team av ingenjörer vid University of California San Diego har utvecklat en ny metod som gör att en robotarm kan rotera objekt enbart genom beröring, utan att behöva förlita sig på syn. Forskarna ville skapa robotar som kan manipulera objekt i mörker. De presenterade sin studie vid en konferens i Sydkorea. Med sin teknik byggde de en robotarm som kan rotera en mängd olika objekt, inklusive leksaker, burkar, frukt och grönsaker, utan att skada dem. Funktionen hos robotarmen baseras på billiga beröringssensorer, som kostar 12 dollar styck.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 27 juli

Innovativ robotteknik utvecklad vid University of California San Diego

Ett team av ingenjörer vid University of California San Diego har utvecklat en innovativ metod som låter en robotisk hand rotera objekt endast med hjälp av beröring, utan att förlita sig på syn. Forskarna fäste 16 beröringssensorer på handflatan och fingrarna på en fyrfingerrobot för att bygga sitt system. Varje sensor har en enkel funktion: att upptäcka om ett objekt rör vid det eller inte. Denna utveckling kan bana väg för utvecklingen av robotar som kan manipulera objekt i mörker.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 26 juli

Amerikaner i Texas oroar sig för jobbförlust på grund av AI

Amerikaner i Texas uttrycker oro över förlust av jobb på grund av framsteg inom artificiell intelligens (AI). Många tror att deras jobb så småningom kommer att ersättas av AI, med exempel på uppsägningar inom teknikbranschen. En rapport från Goldman Sachs förutspår att upp till 300 miljoner jobb globalt kan gå förlorade eller minska på grund av AI. Vissa medicinska yrkesverksamma tror att deras jobb är säkra, men en studie visade att AI i vissa fall kan ge bättre medicinska råd än människor. Personer inom mjukvaruutveckling tror att deras roller kan vara säkra de närmaste decennierna på grund av den högre abstraktionen som krävs.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 25 maj

AI-maskininlärning kan avkoda handrörelser från hjärnbilder

Forskare vid University of California San Diego har publicerat en studie som visar hur AI-maskininlärning kan användas för att avkoda handrörelser från hjärnbilder från magnetoencefalografi (MEG), en icke-invasiv avbildningsmetod. Forskarna använde en hjälm med 306 sensorer för att känna av de magnetiska fält som produceras av hjärnans elektriska strömmar mellan neuroner. Tolv deltagare bar MEG-hjälmen när de slumpmässigt fick göra en sten, sax eller pappershandrörelse. Forskarna använde sedan en AI-konvolutionell neural nätverksalgoritm för att klassificera gesterna. Resultaten visar att icke-invasiva MEG-baserade BCI-applikationer har potential för framtida BCI-utveckling inom handgestavkodning.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade 21 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare