» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Uppsala universitet är ett av de äldsta och mest prestigefyllda universiteten i Sverige och Europa. Grundat 1477, är det det äldsta universitetet i Norden. Det ligger i staden Uppsala, cirka 70 km norr om Stockholm. Universitetet är känt för sin starka forskning och högkvalitativa utbildning inom en rad olika ämnesområden, såsom naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Det har fostrat många framstående forskare, författare och politiker, inklusive åtta Nobelpristagare. Uppsala universitet har en lång tradition av internationellt samarbete och är medlem i flera internationella nätverk, såsom Coimbra Group och Europaeum.

Senaste nytt kring Uppsala universitet

Smartergys AI-verktyg kan stärka Sveriges eldistribution

Sveriges eldistributionssystem står inför stora utmaningar och behöver byggas ut. Smartergy erbjuder en lösning genom sitt AI-verktyg DEEP som förutser energikonsumtion och styr nya och befintliga batterisystem. Detta bidrar till att säkerställa en pålitlig eldistribution. Verktyget kan halvera batteristorleken, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan. Smartergy tillhandahåller även små, skalbara batterimoduler för industri, elfordonsladdning och bostäder. Företaget grundades 2020 och har deltagit i Energimyndighetens forskningsprojekt ´Energipilot Gotland´.

Direktlänk Dela Dagens Industri fördjupade 21 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Första modulen av AI for Executives-programmet genomförd vid Göteborgs universitet

Den första modulen av AI for Executives-programmet, som syftar till att ge chefer och ledare en förståelse för AI och dess strategiska användning, genomfördes i slutet av januari vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 29 deltagare deltog i tvådagarsprogrammet, som mottogs mycket positivt. Programmet består av fyra moduler, de tre första ges vid universiteten i Göteborg, Uppsala och Stockholm, medan den fjärde modulen arrangeras av AI Sweden i Stockholm. En ny omgång av programmet planeras starta i september 2024.

Direktlänk Dela Cision News fördjupade 13 februari

Ny AI-modell för tolkning av historiska texter presenteras av Riksarkivet

Riksarkivet har introducerat en AI-modell som kan tolka handskrivna texter från 1600-, 1700- och 1800-talen med en noggrannhet på 95 procent. Modellen, kallad ´The Swedish Lion I´, har tränats med 3,3 miljoner textrader och 15,6 miljoner ord. Modellen kommer att göra det möjligt att maskintolka och digitalisera arkiv, vilket innebär att miljontals ovärderliga handskrivna dokument kan tolkas. Modellen är en basmodell som kan justeras för mer exakta tolkningar av olika arkiv och handskrivna dokument.

Direktlänk Dela Svensk Historia fördjupade 11 februari

Diskussion om Huthiernas religion, Antje Jackeléns arbete och Klas Grinells bok om Muhammed

Huthierna, som följer zaidismen, en gren av shiaislam som skiljdes för över 1000 år sedan, diskuteras av Mohammad Fazelhashemi, författare och professor i islamisk teologi och idéhistoria vid Uppsala universitet. Antje Jackelén, tidigare ärkebiskop, är nu aktiv på universitetet i Lund och håller föreläsningar om artificiell intelligens. Klas Grinell, författare och idéhistoriker, har skrivit en lättillgänglig bok om profeten Muhammed, en viktig figur i världshistorien och profet för två miljarder muslimer världen över.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 8 februari

Artificiell intelligens (AI) används alltmer i vardagen och inom forskning, inklusive farmaceutiska processer. Per Larsson, universitetslektor vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, använder AI för att analysera data om hur man kan förbättra upptagningen av vissa läkemedel i tarmmiljön. AI kan även användas för att designa nya läkemedelsmolekyler och aktiva substanser. AI kan också användas för att optimera apotekens lagerhantering och förbättra kommunikationen med kunder och patienter. Trots vissa oro över AI:s snabba utveckling, ser Larsson överdrivna skräckscenarier som tröttsamma och ser AI som ett positivt verktyg.

Svenskfarmaci.se fördjupade 15 januari

Ökat AI-fusk i högre utbildning

Artificiell intelligens (AI) används alltmer för att fuska i högre utbildning, enligt en granskning av Sveriges Radio. Över 90 studenter har hittills i år varnats eller stängts av för otillåten användning av AI-styrda textrobotar som ChatGPT. Flest fall av fusk har upptäckts vid Stockholms universitet, men fusk har också upptäckts vid universitet och högskolor i Uppsala, Göteborg, Karlstad, Jönköping, Linköping, Luleå, Linnéuniversitetet, Lund, Kristianstad, Skövde, Örebro och Mitthögskolan. Pontus Kyrk, jurist på Universitetskanslersämbetet, uttrycker förvåning över situationen.

Direktlänk Dela Strengnäs Tidning fördjupade 2 december

AI:s inverkan på arbetsmarknaden: Forskning visar på både möjligheter och utmaningar

Sedan ChatGPT lanserades 2022 har artificiell intelligens (AI) utvecklats snabbt, vilket väcker frågor om hur detta kan påverka arbetsmarknaden. Georg Graetz, forskare vid Uppsala universitet, menar att AI följer en historisk trend av ökad automatisering, men dess tillgänglighet kan leda till snabb spridning och potentiellt ersätta vissa yrken. Alberto Alvarez, forskare vid Malmö universitet, undersöker AI:s inverkan på spelutveckling och ser potential för AI att fungera som en digital kollega. Julia Carlsson, forskare vid Högskolan i Borås, undersöker hur digitaliseringen kan påverka socialtjänsten.

Direktlänk Dela Forte fördjupade 21 november

Internationell konferens om AI:s påverkan på samhället hålls i Malmö

Forskare har gjort betydande framsteg i att förstå hur artificiell intelligens (AI) påverkar vårt dagliga liv och samhället. Dessa antaganden kommer att diskuteras under den internationella konferensen ´AI för mänskligheten och samhället 2023´ i Malmö mellan 14-15 november. Konferensen kommer att innehålla workshops, paneldiskussioner och presentationer från ledande forskare inom AI:s påverkan på vår vardag och samhället. Arrangör är det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, Wallenbergsstiftelsernas satsning på samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om AI i samhället.

Direktlänk Dela Dagens Infrastruktur fördjupade 8 november

Internationell konferens i Malmö diskuterar AI:s påverkan på samhället

Forskare kommer att diskutera artificiell intelligens (AI) och dess påverkan på samhället vid den internationella konferensen ´AI for Humanity and Society 2023´ i Malmö. Konferensen, som arrangeras av WASP-HS, kommer att innehålla workshops, paneldiskussioner och presentationer från ledande forskare. Under konferensen kommer tre huvudföredrag att hållas av Sarah Cook, Shannon Vallor och Sofia Ranchordas. Dessutom kommer sju workshops att arrangeras, som behandlar ämnen som AI:s roll i samhället, övervakningsfrågor och etiska tekniska kulturer.

Direktlänk Dela Mynewsdesk fördjupade 7 november

AI kan hjälpa till att identifiera risk för åderförkalkning

Forskare vid Karolinska institutet, tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet och flera europeiska universitet, har undersökt möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) för att identifiera personer som riskerar åderförkalkning. Forskarna har genom maskininlärning kombinerat klinisk och molekylär data med ultraljudsmätningar från deltagarnas halspulsåder för att skapa en skala över hälsotillstånd. Skalan har kunnat användas för att förutsäga risken för att utveckla åderförkalkning av halspulsådern.

Direktlänk Dela Barometern OT fördjupade 21 augusti

Uppsalaforskare diskuterar AI inom läkemedelsforskning

Uppsalaforskaren Per Larsson diskuterar användningen av artificiell intelligens (AI) inom läkemedelsforskningen. Han tror inte på varningarna om att AI kommer att skapa ostyrbara mördarrobotar eller att tekniken kommer att lösa alla mänskliga problem. Istället ser han fram emot att fortsätta utveckla AI-verktyg inom forskningen och hoppas att diskussionen om AI i samhället kommer att bli mer verklighetsbaserad. Larsson använder AI i sin forskning för att förbättra upptaget av vissa läkemedel i mag-tarmkanalen och ersätta injektioner med tabletter.

Direktlänk Dela Läkemedelsvärlden fördjupade 11 augusti

Ökad AI-användning kan vara ett bakslag för klimatet

En ökad användning av artificiell intelligens (AI) kan vara ett bakslag för klimatet, varnar forskare vid Luleå tekniska universitet. Allt vi gör online, oavsett om det är chatbots eller sociala medier, har stor påverkan på klimatet eftersom mycket av det körs i stora datacenter. En rapport från 2019 visade att klimatpåverkan för en språkmodell var jämförbar med den från fem bilars livslängd. En tredjedel av Microsofts energiförbrukning kommer från kolkraft, men det finns en ökad medvetenhet och alla inom AI-området arbetar för att göra modeller och datacenter energieffektiva.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 7 augusti

Ökad AI-användning kan vara skadlig för klimatet, varnar professor

Ökad användning av artificiell intelligens (AI) kan ha negativa effekter på klimatet, enligt Karl Andersson, professor vid Luleå tekniska universitet. Allt vi gör online, inklusive användning av AI, har stor påverkan på miljön, särskilt eftersom mycket av det sker i stora datacenter. Platsen för dessa datacenter påverkar vilken typ av energi som används, vilket i sin tur påverkar klimatet. En rapport från 2019 visade att klimatpåverkan från en språkmodell var jämförbar med fem bilar under deras livslängd. Sedan dess har efterfrågan och storlek på AI ökat dramatiskt.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 6 augusti

AI används för att identifiera risk för hjärtsjukdom

Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet, tillsammans med kollegor vid flera europeiska universiteter, har utvecklat en metod för att använda artificiell intelligens (AI) för att identifiera personer som riskerar att utveckla åderförkalkning, en av de vanligaste orsakerna till hjärtinfarkt och stroke. Genom att kombinera klinisk och molekylär data med ultraljudsmätningar från deltagarnas halspulsåder, har forskarna skapat en skala för att identifiera individer med låg, medelhög eller hög risk för hjärtinfarkt och stroke.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 24 juli

Fördelarna med tupplurar: Förbättrad tankeförmåga och kroppsfunktioner

Forskning visar att tupplurar kan vara fördelaktiga för vår tankeförmåga och kroppens övriga funktioner. Winston Churchill ansåg att en sömnperiod på bara tjugo minuter räcker för att ”återställa alla vitala krafter”. Detta stöds av studier som visar att människor med krävande yrken, som till exempel piloter, kan ha god nytta av en tupplur. En tupplur kan också vara en del av vår naturliga sömn-vakenhetscykel. Forskning visar att tupplurar kan bidra till att motverka effekterna av sömnbrist och kan förbättra prestationsförmågan.

Direktlänk Dela Forskning & Framsteg fördjupade 15 juli

Teologer har viktiga bidrag att ge i AI-debatten

Susanne Wigorts Yngvesson argumenterar för att teologer har en viktig roll att spela i debatten om artificiell intelligens (AI). Hon nämner att biskoparna Johan Tyrberg och Antje Jackelén samt Åke Bonnier har varit aktiva i frågan. Yngvesson ifrågasätter Bonniers syn på AI som ett hot och hans ståndpunkt att AI saknar en gudomlig dimension. Hon föreslår att vi bör överge den dualistiska synen på människor och maskiner och istället utforska de etiska frågorna kring AI och dess påverkan på samhället.

Direktlänk Dela Dagen fördjupade 13 juli

I en artikel rekommenderar forskare från olika discipliner sommarens bästa läsning. Bland boktipsen finns ´Lektioner i kemi´ av Bonnie Garmus, en roman om en kvinnlig kemist på 1960-talets USA som möter fördomar och problem inom akademin. ´En lockton i ödemarken: Om människans förmåga att besjäla världen´ av David Thurfjell, en bok om andlig vardagsverklighet. ´Ålevangeliet´ av Patrik Svensson, en bok om ålens biologi och ålforskningens historia. ´Ont blod: Hemligheter och lögner i Silicon Valley´ av John Carreyrou, en dokumentär bok om Elizabeth Holmes och hennes bolag Theranos.

Forskning & Framsteg fördjupade 12 juli

Extraknäck för justitieråden i Högsta förvaltningsdomstolen avslöjade

Ledamöter i nämnder och kommittéer, uppdrag i rikspolischefens etiska råd, valberedningsuppdrag i pistolskytteklubbar och passiv kapitalförvaltning i eget bolag. Detta är några av de extraknäck som justitieråden i Högsta förvaltningsdomstolen har, enligt en ny sammanställning. Flera justitieråd har privata aktiebolag, medan andra inte har några anmälda bisysslor. Domstolens ordförande, Helena Jäderblom, är bland annat ledamot av den permanenta skiljedomstolen i Haag. Inget av justitieråden har uppgivit att de åtar sig uppdrag som skiljemän.

Direktlänk Dela Dagens Juridik fördjupade 11 juli

Forskare åtalad för olaglig användning av antikroppstest

En forskare som har över 30 års erfarenhet av att studera virus och har publicerat över 350 vetenskapliga publikationer står inför rätta för att ha använt antikroppstester utan tillstånd från Etikprövningsmyndigheten (EPM). Forskaren och hans kollegor använde de överblivna testerna för att testa kollegor och bekanta, många av dem verksamma inom sjukvården. Forskaren och hans kollegor är kritiska till Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin och har publicerat en debattartikel där de kräver att regeringen inför en mer restriktiv linje. Forskaren har blivit anmäld till Överklagandenämnden för etikprövning (Önep) för brott mot etikprövningslagen för forskning.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 10 juli

Tusentals forskare kritiserar etikprövningssystemet i Sverige

Över 2000 forskare har undertecknat ett öppet brev till riksdagen, initierat av Carl Öhman, biträdande lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, där de kritiserar det nuvarande systemet för etikprövning. Öhman anser att systemet är för formellt och byråkratiskt, vilket gör en stor del av samhällsvetenskaplig forskning omöjlig att genomföra. Han menar också att det är ett demokratiskt problem att forskare har svårt att granska makthavare eller använda offentligt publicerat material utan att först ansöka om etikprövning. Johan Modin, direktör för Etikprövningsmyndigheten, välkomnar debatten men vill inte recensera lagen.

Direktlänk Dela Forskning & Framsteg fördjupade 9 juli

Naturens rättigheter testas i praktiken

Invånarna i Vilcabamba i Ecuador har varit kända för sin långa livslängd, men forskning visade att åldrarna överdrevs. Staden har attraherat turister och pensionärer från hela världen. Ett vägbygge som orsakade översvämningar stoppades 2011 då det kränkte flodens rättigheter, vilket var första gången Ecuadors lag om naturens rättigheter testades. I Nya Zeeland har naturen gjorts till juridisk person. Yaffa Epstein, forskare i miljörätt vid Uppsala universitet, menar att dessa lagar behöver bättre förankring i både ekologi och juridisk teori för att få genomslag.

Direktlänk Dela Forskning & Framsteg fördjupade 7 juli

Debatt om Högsta domstolens justitieråds sidouppdrag

Justitieråd i Högsta domstolen har sidouppdrag som styrelseuppdrag i nämnder och stiftelser, skiljemannauppdrag, offentliga utredningar och privata bolag med miljonomsättning. Denna fråga är omdiskuterad i branschen. Högsta domstolens ordförande, Anders Eka, har tidigare uttryckt att han anser att det är positivt att domare tar uppdrag i nämnder och andra sammanhang. Å andra sidan har tidigare justitierådet Anna Skarhed uttryckt att hon anser att det är negativt för bilden av Högsta domstolen. Alla nuvarande justitieråd i Högsta domstolen har någon form av sidouppdrag.

Direktlänk Dela Dagens Juridik fördjupade 6 juli

Behovet av att stärka teknisk och matematisk utbildning i svenska skolor betonas

Smålandspostens ledare betonar behovet av att stärka utbildningen inom tekniska ämnen och matematik i svenska skolor. Ledaren menar att industrin har efterfrågat denna typ av kompetens i flera år och att regeringens fokus på att göra spetsutbildningar permanenta och öka antalet studietimmar i grundskolan för tekniska ämnen är en riktig strategi. Dessutom refereras till en studie av Johan Prytz, docent i didaktik vid Uppsala Universitet, som visar att svenska skolelevers mattekunskaper förbättrades under 80- och början av 90-talet när läroplanen var mer explicit.

Direktlänk Dela Sörmlands Media fördjupade 6 juli

Behovet av teknisk och matematisk kompetens i svensk skola

Smålandspostens ledare framhåller behovet av förbättrad teknisk och matematisk utbildning i svensk skola. Tidningen stöder utbildningsminister Mats Perssons syn att det behövs ett större intresse för matematik och teknik. Tidningen stöder också regeringens fokus på att permanenta spetsutbildningar och öka antalet studietimmar i grundskolan för tekniska ämnen. Tidningen citerar Johan Prytz, docent i didaktik vid Uppsala Universitet, som på uppdrag av Svenskt Näringsliv granskat de senaste 60 årens kursplaner i matematik och funnit att läroplanen från 1980 var särskilt framgångsrik.

Direktlänk Dela Sörmlands Media fördjupade 6 juli

Regeringen stoppar all finansiering till utvecklingsforskning via Vetenskapsrådet

Regeringen har beslutat att omedelbart stoppa all finansiering till utvecklingsforskning via Vetenskapsrådet, vilket har lett till starka reaktioner i forskarvärlden. Beslutet innebär att cirka 200 ansökningar som skickats in till Vetenskapsrådet inte kommer att behandlas. Forskare har uttryckt oro över att beslutet kommer att ha negativa konsekvenser för Sveriges vetenskapliga ställning och för människor i låginkomstländer. Även pågående projekt får fortsätta. Biståndsminister Johan Forssell motiverar beslutet med att det råder krig i Europa och att det finns stora humanitära behov i Ukraina.

Direktlänk Dela Global Bar Magazine fördjupade 5 juli

Kostnaden för vetenskaplig publicering ökar vid svenska lärosäten

Kostnaden för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten ökade till 738 miljoner kronor under 2022, en ökning med 3,7 procent jämfört med året innan, enligt statistik från Kungliga biblioteket. Lunds universitet spenderade mest med 86 miljoner kronor, följt av Uppsala universitet med 75 miljoner och Karolinska institutet med 68 miljoner. De ökade kostnaderna beror bland annat på förändrade avtal och övergången till transformativa avtal. Bland universiteten spenderade Mittuniversitetet minst, medan bland högskolorna var det Högskolan i Jönköping och Södertörns högskola som spenderade mest.

Direktlänk Dela Universitetsläraren fördjupade 5 juli

Kritik mot EU:s planerade massavlyssning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som kallas Chatcontrol, vilket innebär att all internetkommunikation i EU, inklusive krypterad kommunikation, ska kunna övervakas för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Kritiker hävdar att detta underminerar EU-medborgarnas säkerhet och integritet. Ursula von der Leyen, nuvarande chef för EU-kommissionen, blev känd för att ha pressat fram en liknande lag i Tyskland. Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor, har lagt fram ett förslag om att alla bilder eller videor på användares mobiler, plattor eller datorer ska kunna skannas och analyseras innan de laddas upp till sociala medier. Detta har lett till kritik om att ungdomars sexualitet riskerar att kriminaliseras.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 5 juli

Amning bör prioriteras för barnets bästa

Det finns inget tvång för nyblivna mammor att amma, men det finns starka skäl att göra det. Bröstmjölk är biologiskt bästa för bebisar, skyddar immunförsvaret och förebygger astma, allergier och autoimmuna sjukdomar. Amning minskar också risken för andningsproblem, magproblem och plötslig spädbarnsdöd, samt skyddar kvinnor mot bröstcancer. Trots detta pekar svenska föräldrahandböcker ofta ut flaskmatning som ett mer praktiskt och jämställt alternativ, något en studie från Uppsala universitet visar. Det är viktigt att prioritera barnets bästa och amma om möjligt.

Direktlänk Dela Hallands Nyheter fördjupade 5 juli

Spädbarn behöver inte vatten i värme, enligt expert

Spädbarn behöver inte vatten, även i heta väder, enligt Elisabeth Kylberg, nutritionist och docent i experimentell pediatrik vid Uppsala universitet. Att ge vatten till spädbarn, särskilt de som ammas, kan minska mjölkproduktionen och rubba saltbalansen i kroppen. Bröstmjölk tillgodoser barnets behov, inklusive vattenbehov, eftersom den består av nära 87 procent vatten. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att spädbarn endast ammas under det första halvåret och att extra vatten inte behövs, även i heta klimat.

Direktlänk Dela Forskning & Framsteg fördjupade 5 juli

AI-verktyg utvecklat för att identifiera potentiella våldsverkare

Brenton Tarrant, som dömdes till livstids fängelse för 51 mord, 40 mordförsök och terrorbrott efter att ha attackerat två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland 2019, har inspirerat andra våldshandlingar. Bland annat inspirerade han en 15-årig pojke att attackera sin skola i Eslöv, Sverige 2021. Pojken dömdes till sluten ungdomsvård i två år och sex månader för bland annat mordförsök. Ett AI-baserat verktyg kallat Dechefr har utvecklats för att identifiera risken för att en person är benägen att utföra ett våldsdåd. Verktyget kan analysera skriftlig kommunikation, inklusive ilska, oro, avsky och missnöje.

Direktlänk Dela Expo fördjupade 5 juli

Forskare skapar bild av Vintergatan med neutriner och AI

Forskare har lyckats skapa en bild av Vintergatan med hjälp av neutriner och maskininlärning. Detta har gjorts möjligt genom att övervaka en miljard ton av den antarktiska glaciären via fotodetektorer nedsänkta i isen vid IceCube-observatoriet på Antarktis. Forskarna söker efter neutriner, partiklar som saknar elektrisk laddning och sällan interagerar med andra partiklar. Användning av artificiell intelligens har gjort identifieringen av neutrinohändelser 20 gånger mer effektiv. Forskningen kan bidra till framtida astropartikelfysik i vår galax.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 5 juli

AI skriver noveller inspirerade av svenska klassiker

Förlaget Novellix har som ett experiment skrivit noveller med hjälp av artificiell intelligens (AI) i form av AI-boten Chat GPT-4. Den svenska novellsamlingen har titeln ´Mod och motstånd i en föränderlig värld´ och inkluderar fyra verk som är inspirerade av svenska klassiker. Forskaren Alexandra Borg menar att AI:s texter ofta blir mekaniska och saknar personligt bildspråk, vilket gör att det skönlitterära lätt faller bort. Novellix har för tillfället inga planer på att publicera fler AI-författade verk.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 26 maj

Forskare vid Uppsala universitet undersöker hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom akutsjukvården. De har redan konstaterat att AI kan tolka EKG bättre än människor. Hjärtläkaren Johan Sundström vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet har fått ett anslag från EU på 25 miljoner kronor för att utveckla AI-användning inom akutvården. Han samarbetar med bland annat AI-utvecklare och etiker.

Sveriges Radio fördjupade 26 maj

Sveriges invandringshistoria

År 1900 hade över en miljon svenskar flyttat till Amerika för att undkomma fattigdom och förföljelse. Sverige gick från att vara ett utvandrarland till ett invandrarland 1930, med stramare migrationslagar i USA och visionen om folkhemmet. Efter andra världskriget ökade invandringen kraftigt och 1960 var fyra procent av befolkningen utlandsfödda. Under 80-talet var den största invandringen flyktingar från Mellanöstern och Eritrea. 2020 hade tjugofyra procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. Sveriges invandringshistoria har gått från assimilation till integration till mångfald, och från gästarbetare till utlänningar till invandrare.

Direktlänk Dela Electronic Theatre Controls fördjupade 19 maj

Suwalkikorridoren, belägen i nordöstra Polen och södra Litauen, är en strategiskt viktig landremsa mellan den ryska Kaliningradexklaven och Rysslands allierade Belarus. Området har även en stark historisk koppling till Sverige, då många judar från regionen utvandrade till Sverige under 1860- och 1870-talen. Idag finns det tusentals svenskar med rötter härifrån. För Ryssland vore det militärstrategiskt viktigt att skära av denna enda landförbindelse mellan de baltiska staterna, medan det för övriga Natoländer är viktigt att kunna försvara området och hjälpa de baltiska länderna landvägen om Ryssland attackerar.

Dagens Nyheter fördjupade 18 maj

17-åring dömd för bombning som kändes av seismologiska instrument

En 17-årig pojke har dömts till ett år och åtta månaders sluten ungdomsvård för grov allmänfarlig ödeläggelse efter att ha detonerat en bomb utanför ett flerfamiljhus på Södermalm. Explosionen var så kraftig att den registrerades av seismologiska instrument på Uppsala universitet, vilket hjälpte åklagaren att bevisa den exakta tidpunkten för brottet. En 46-årig taxichaufför döms också för grovt skyddande av brottsling för att ha skjutsat 17-åringen till och från brottsplatsen.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 17 maj

Jorden klarar sig undan dödsasteroider i minst 1 000 år

En ny simulering visar att risken för att jorden träffas av en asteroid större än en kilometer är mycket liten inom de närmaste 1 000 åren. Studien, som ännu inte är publicerad, är utförd av forskare vid bland annat Nasa och University of Colorado Boulder. Nasa har kartlagt cirka 95 procent av de nästan 1 000 asteroider med en diameter på över en kilometer som finns i vårt solsystem. Forskargruppen tror att vi med största sannolikhet kan undvika kollisioner med sådana asteroider i minst 1 000 år framöver.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 17 maj

17-åring döms för sprängdåd på Södermalm

En 17-årig pojke har dömts för att ha utfört sprängdådet mot ett hyreshus på Södermalm i Stockholm i höstas. Sprängladdningen bestod av 3-5 kilo dynamit och orsakade skador för mångmiljonbelopp. Pojken, som kopplats till en kriminell gruppering i Hässelby, döms för grov allmänfarlig ödeläggelse till sluten ungdomsvård i ett år och åtta månader. Han ska även betala skadestånd till 29 målsägande, främst boende i huset. En 46-årig taxiförare som körde 17-åringen till och från platsen döms för grovt skyddande av brottsling, medan en 35-årig man som åtalades för att ha gett 17-åringen uppdraget frias helt.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 17 maj

Tre nya dinosauriearter upptäckta i Sverige

Tre nya dinosauriearter har upptäckts på svensk mark, rapporterar P4 Uppland. Fossilen hittades i södra Sverige och har arbetsnamnen Skånesaurus 1, 2 och 3. Paleontologen Grzegorz Niedźwiedzki har hittat spår av tidigare okända arter bland fyra ton dinosauriefossil. Den största av arterna är en köttätande best på uppemot 10 meter. Fyndplatsen är skånska Billesholm och fossilen har fraktats till Uppsala universitet för vidare forskning.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 16 maj

Flygövning troligen orsak till jordskalv på Bornholm

Kraftiga skakningar som rapporterats från danska Bornholm och delar av södra Sverige i helgen orsakades troligen av en övning med stridsflyg i Öresundsområdet, enligt seismolog Björn Lund i Uppsala. Det danska geologiska forskningsinstitutet Geus har avfärdat teorin om ett jordskalv och anser det inte heller sannolikt att en kontrollerad sprängning i Polen låg bakom fenomenet. I stället rör det sig om akustiska tryckvågor från en eller flera händelser någonstans i atmosfären. Liknande händelser rapporteras till Uppsala universitet ett par gånger varje år.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 15 maj

Stridsflygövning orsakade skakningar i södra Sverige och Bornholm

De kraftiga skakningar som rapporterats från danska Bornholm och delar av södra Sverige i helgen orsakades troligen av en övning med stridsflyg i Öresundsområdet, enligt seismolog Björn Lund i Uppsala. Det danska geologiska forskningsinstitutet Geus har avfärdat teorin om ett jordskalv och anser det inte heller sannolikt att en kontrollerad sprängning i Polen låg bakom fenomenet. I stället rör det sig om akustiska tryckvågor från en eller flera händelser någonstans i atmosfären. Rapporter om liknande händelser kommer in till Uppsala universitet ett par gånger varje år.

Direktlänk Dela Expressen fördjupade 15 maj

Mann friad från koppleri och våldtäkt trots porrproduktion

En 50-årig man som organiserade en porrproduktion har friats från anklagelser om våldtäkt och koppleri av Svea hovrätt, trots att han utnyttjade en kvinnas utsatta situation och organiserade en träff med en sexköpare. Mannen hade upprättat avtal och konsulterat en jurist för att försäkra sig om att verksamheten var laglig. Kammaråklagare Cecilia Tepper och flera rättsexperter ifrågasätter hovrättens beslut och menar att det är oklart varför detta inte anses vara koppleri.

Direktlänk Dela Sveriges Television fördjupade 14 maj

Ovanligt mycket björkpollen i södra Sverige

För närvarande är det ovanligt mycket björkpollen i södra Sverige, vilket gör att pollenallergi blir allt vanligare. Mellan var tredje och var fjärde person drabbas olika hårt av allergin. Dock kan det vara svårt att få tillgång till vaccin för de allra sjukaste, och på vissa håll kan man tvingas vänta i upp till tre år på behandling, enligt Christer Janson, allergiläkare och forskare vid Uppsala universitet.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 8 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare