» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

U.S. Copyright Office, eller ´USA:s upphovsrättskontor´ på svenska, är en federal myndighet inom USA:s regering. Dess huvudsakliga uppgift är att administrera och upprätthålla upphovsrättslagar i USA. Det innebär att de registrerar upphovsrättsanspråk, beviljar upphovsrättsskydd och ger information om upphovsrätt till allmänheten. Upphovsrättskontoret arbetar också med att ge råd och rekommendationer till kongressen och andra federala myndigheter om upphovsrättsfrågor. Genom att skydda upphovsmäns rättigheter främjar de kreativitet och innovation, vilket bidrar till landets kulturella och ekonomiska utveckling.

Senaste nytt kring U.S. Copyright Office

AI-företag kan ha vunnit i upphovsrättsfrågor, men det kan avgöras från fall till fall

AI-företag kan ha vunnit i frågan om upphovsrätt, men det kan avgöras från fall till fall. Tyske fotografen Robert Kneschke upptäckte att minst 20 av hans upphovsrättsskyddade bilder användes för att träna AI-verktyg av den tyska AI-organisationen LAION. Advokater för LAION hävdade att databasen tillhandahöll tillgång till bilder offentligt tillgängliga på internet och att de inte sparade kopior av dem. Kneschkes fall ska prövas den 25 april i Hamburg och blir en av de första rättegångarna av sitt slag i Europa. Flera framstående upphovsrättsfall har lämnats in i USA, inklusive New York Times stämning mot ChatGPT-tillverkaren OpenAI för ´miljarder dollar i lagstadgade och faktiska skador´ för att ha använt dess artiklar för träning.

Direktlänk Dela Euronews fördjupade 21 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

AI-system kan inte namnges som uppfinnare enligt USPTO

Enligt den senaste vägledningen från US Patent and Trademark Office (USPTO) kan artificiella intelligenssystem (AI) inte namnges som uppfinnare, men människor kan använda AI-verktyg i processen att skapa patenterade uppfinningar och måste meddela om de gör det. För att kunna registrera ett patent måste personen som använder AI ha bidragit väsentligt till uppfinningens koncept. En person som helt enkelt ber ett AI-system att skapa något och övervakar det, gör inte dem till en uppfinnare, säger rapporten.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 13 februari

Indiens regering kräver att AI-utvecklare ska få tillstånd för att använda upphovsrättsskyddade material

Indiens regering har tagit ställning i debatten om obehörig användning av upphovsrättsskyddat material för att träna AI-modeller. Handels- och industriminister Som Parkash har uttalat att AI-utvecklare måste få tillstånd för att använda upphovsrättsskyddade material för kommersiella ändamål. Indian Music Industry (IMI) välkomnade uttalandet. Uttalandet kommer efter att en grupp som representerar tidningsförläggare skickade ett brev till olika regeringsministerier och bad om skydd mot upphovsrättsbrott av AI-utvecklare. Indiens ståndpunkt kan dock inte vara tillämplig på andra jurisdiktioner, eftersom Indiens ´rättvisa hantering´ undantag för upphovsrätt är smalare än ´rättvis användning´ undantag i amerikansk lag.

Direktlänk Dela Music Business Worldwide fördjupade 13 februari

USA:s Federal Trade Commission undersöker OpenAI

USA:s Federal Trade Commission (FTC) undersöker OpenAI, vilket markerar en betydande milstolpe i regleringen av AI-teknologi. Undersökningen fokuserar på OpenAI:s ChatGPT-bots påverkan på konsumenter, särskilt gällande datainsamling och generering av falsk information. Detta är den första stora tillsynsundersökningen av OpenAI i USA. Trots framgångarna står företaget inför sin största regleringsutmaning hittills. FTC:s proaktiva inställning ses som en viktig motvikt mot kongressens tvekan att införa specifik lagstiftning om AI-användning inom den privata sektorn.

Direktlänk Dela Global Trade Magazine fördjupade 11 februari

Generativ AI kommer inte ersätta människor inom överskådlig framtid

Generativ AI (GenAI) har hyllats som ett revolutionerande verktyg för kreativitet, men det finns fyra huvudskäl till varför det inte kommer ersätta människor inom överskådlig framtid. För det första skyddas inte verk producerade av GenAI av upphovsrätt. För det andra har GenAIs tillförlitlighet visat sig vara ojämn, vilket har lett till rättsliga konsekvenser. För det tredje är stora språkmodeller (LLMs) datakortsiktiga eftersom de inte tränas på några av de rikaste och högkvalitativa databaserna vi skapar som art. Slutligen kommer AI aldrig att kunna avgöra vad som är värdefullt - det är människor som bestämmer slutvärdet av output.

Direktlänk Dela Entrepreneur Media fördjupade 26 januari

Upphovsrättsmål mot OpenAI och Microsoft testar framtiden för AI-produkter

En serie högprofilerade rättsprocesser i en federal domstol i New York kommer att testa framtiden för ChatGPT och andra artificiella intelligensprodukter som OpenAI och Microsoft skapat. Dessa produkter har tränats på stora mängder upphovsrättsskyddade mänskliga verk. Frågan är om AI-chattbotar bryter mot upphovsrätts- och konkurrenslagar. Författare och mediebolag kommer att ha en svår kamp för att vinna den argumentationen i domstol. Ett av målen kommer från New York Times. Ett annat från en grupp kända romanförfattare som John Grisham, Jodi Picoult och George R.R. Martin. Ett tredje från bästsäljande icke-fiktiva författare.

Direktlänk Dela Milwaukee Independent fördjupade 21 januari

New York Times stämmer OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång

New York Times (NYT) har nyligen stämt OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång. Enligt NYT samlar dessa företag data från många källor för att utveckla artificiella intelligensprodukter, vilket minskar behovet för läsare att besöka Times webbplats och därmed minskar reklam- och medlemsintäkter. Om framgångsrik, skulle det kunna kosta New York Times miljarder dollar. Trots detta hävdar OpenAI att användningen av upphovsrättsskyddat innehåll för att bygga GenAI-modeller tjänar ett nytt transformerande syfte. Denna stämning kan ha en betydande inverkan på GenAI:s framtid över hela världen.

Direktlänk Dela Proiqra fördjupade 20 januari

New York Times stämmer OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång

New York Times (NYT) har stämt OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång. OpenAI:s VD Sam Altman blev snabbt avskedad och återanställd. NYT hävdar att dessa företag samlar information från många källor för att utveckla AI-produkter, vilket minskar behovet för läsare att besöka Times webbplats och minskar intäkter från annonser och medlemskap. NYT sökte också förstörelse av chatbot-modeller och träningsdata som använde Times upphovsrättsskyddade innehåll. OpenAI hävdar dock att användning av upphovsrättsskyddat innehåll för att generera GenAI-modeller tjänar ett nytt transformerande syfte. Flera andra rättsfall har tidigare inletts mot AI-tjänster för att använda webbskrapning gratis. Detta är dock första gången ett amerikanskt mediehus stämmer Big Tech för sådant upphovsrättsintrång. Om NYT vinner, kan det omdefiniera den rättsliga ramen kring rättigheter i USA och sätta ett exempel för hela världen.

Direktlänk Dela PiPaNews fördjupade 20 januari

AI-genererade konstverk kan åtnjuta upphovsrättsskydd, säger kinesisk domare

En kinesisk domare, Zhu Ge, har kommenterat ett beslut av en kinesisk domstol förra året att ett konstverk skapat med generativ AI bör åtnjuta upphovsrättsskydd. Verket i fråga skapades med Stability AIs text-till-bildverktyg Stable Diffusion. Zhu Ge sa under en föreläsning förra veckan att beslutet syftade till att uppmuntra människor att använda AI-verktyg som en del av den kreativa processen. I USA har det sagts att AI-assisterade verk - där mänskliga skapare använder AI-verktyg som en del av sin kreativa process - troligen kan registreras.

Direktlänk Dela Complete Music Update fördjupade 17 januari

AI-företag riskerar att bryta mot upphovsrätten genom att använda upphovsrättsskyddade verk

OpenAI medger i ett uttalande till brittiska parlamentet att ledande AI-modeller inte skulle kunna existera utan obegränsad tillgång till upphovsrättsskyddade böcker och artiklar. Detta bekräftar att den generativa AI-industrin, värd tiotals miljarder dollar, är beroende av kreativt arbete som ägs av andra. Företag som Meta och Bloomberg har tidigare använt piratkopierade böcker för att träna sina generativa AI-produkter. Men AI-företag har hävdat att generativa AI ´läser´ eller ´lär sig´ från dessa böcker och artiklar, snarare än att kopiera dem. Detta skulle därför utgöra ´rättvis användning´, utan någon ersättning till författare eller förlag. Två stämningar har dock nyligen lämnats in av Universal Music Group och The New York Times, vilket kan ändra situationen.

Direktlänk Dela The Atlantic fördjupade 11 januari

New York Times stämmer OpenAI för användning av sina artiklar för att träna upp AI

I slutet av december stämde New York Times (NYT) OpenAI och dess artificiella intelligensprogram ChatGPT. NYT anklagar OpenAI för att ha använt miljontals NYT-artiklar för att träna upp sina chattrobotar, vilka nu konkurrerar med tidningen som en tillförlitlig informationskälla. OpenAI anklagas för att ha ´åkt snålskjuts´ på NYT:s stora investeringar i journalistiken. Stämningen kräver inte ett specifikt belopp från OpenAI, men menar att företaget bör betala ´miljarder dollar´ i skadestånd. NYT vill också att OpenAI ska förstöra alla AI-modeller, databaser och träningsdata som baseras på upphovsrättsskyddat material från tidningen. OpenAI har svarat att stämningen är ´utan merit´ och anser att inkludering av innehåll från förlag som NYT i sin AI-träningsdata omfattas av undantaget för rättvis användning i USA:s upphovsrättslag. OpenAI påstår också att NYT ´inte berättar hela historien´ i sin stämning, särskilt när det gäller påståendet att ChatGPT har återskapat hela artiklar från tidningen när den blivit ombedd att göra det. OpenAI menar att sådan ´upprepning´ av hela artiklar är ´en sällsynt bugg som vi arbetar för att eliminera till noll´.

Direktlänk Dela Columbia Journalism Review fördjupade 11 januari

Användning av upphovsrättsskyddade verk som träningsdata för AI fortsätter att vara en tvistefråga

Användningen av upphovsrättsskyddade verk som träningsdata för AI fortsätter att vara en tvistefråga. AI-utvecklare använder ofta stora mängder data, inklusive upphovsrättsskyddade verk, för att träna sina modeller. Denna praxis har blivit kommersiellt lukrativ, vilket har lett till att vissa kreatörer hävdar att det kränker deras rättigheter som upphovsrättsinnehavare. USA:s upphovsrättskontor, Vita huset och kongressen har erkänt spänningen i denna fråga. Stora rättsfall, inklusive New York Times stämning mot generativa AI-företag i december 2023, kan också påverka hur AI-utvecklare använder upphovsrättsskyddade verk i träningsprocessen. Japan har tagit itu med frågan direkt, även om dess ståndpunkt kan vara på väg att förändras. Under tiden söker Europeiska unionen att kräva att utvecklare av allmänna AI-modeller publicerar transparensrapporter om användningen av all data som används för att träna sagda modeller, oavsett dess upphovsrättsstatus.

Direktlänk Dela The National Law Review fördjupade 11 januari

OpenAI och Microsoft står inför stämningar gällande upphovsrätt

En serie högprofilerade stämningar i en federal domstol i New York kommer att testa framtiden för ChatGPT och andra artificiella intelligensprodukter som OpenAI och dess affärspartner Microsoft har skapat. Frågan är om dessa AI-chattbotar bryter mot upphovsrätts- och konkurrenslagar genom att använda stora mängder upphovsrättsskyddade mänskliga verk. Stämningarna kommer från The New York Times, en grupp kända författare som John Grisham, Jodi Picoult och George R.R. Martin, och bästsäljande icke-fiktiva författare. OpenAI och Microsoft har ännu inte lämnat in formella motargument i de New York-baserade fallen.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 10 januari

OpenAI ber om upphovsrättsundantag från brittiska parlamentet

OpenAI har bett det brittiska parlamentet om undantag från upphovsrätten för att träna AI-modeller, samtidigt som en rättegång med New York Times väntar 2024. Wizards of the Coast, Respawn Entertainment och Wacom har nyligen blivit hånade på sociala medier för att använda AI-genererade bilder i sina kampanjer. OpenAI har argumenterat för att det är ´omöjligt´ att skapa sofistikerade AI-verktyg utan tillgång till upphovsrättsskyddat material. Detta kommer efter juridiska utmaningar, inklusive en rättegång av The New York Times i december. OpenAI försvarar sin ståndpunkt och uttrycker förtroende för att rättegången saknar förtjänst.

Direktlänk Dela Xfire fördjupade 9 januari

OpenAI hävdar att det är ´omöjligt´ att skapa AI-verktyg utan upphovsrättsskyddat material

OpenAI har i ett uttalande till Storbritanniens överhus meddelat att det är ´omöjligt´ att skapa AI-verktyg som ChatGPT utan tillgång till upphovsrättsskyddat material. OpenAI förklarade att dagens AI-modeller inte kan tränas utan att använda upphovsrättsskyddade material, eftersom upphovsrätten täcker nästan alla former av mänskligt uttryck. Att begränsa träningsdata till allmänna böcker och teckningar skapade för mer än ett sekel sedan skulle inte ge AI-system som uppfyller dagens medborgares behov, tillade OpenAI.

Direktlänk Dela Electronic Design fördjupade 9 januari

OpenAI försvarar sin användning av upphovsrättsskyddade texter i rättsliga tvister

Under 2023 ökade användningen av generativ AI och 2024 kan bli året då dess skapare måste hantera teknikens konsekvenser. OpenAI motsätter sig kraftigt nyligen framförda rättsliga påståenden om att deras produkter, inklusive ChatGPT, olagligt tränas på upphovsrättsskyddade texter. Företaget gör även djärva rättsliga påståenden om varför deras program bör ha tillgång till andras arbete. OpenAI anklagade The New York Times för att inte berätta hela historien i mediabolagets stora upphovsrättsmål som inlämnades förra månaden. OpenAI hävdar att deras skrapning av onlineverk faller inom ramen för ´rättvis användning´.

Direktlänk Dela Popular Science fördjupade 8 januari

Fyra skäl till varför AI inte kommer ersätta människor inom den närmaste framtiden

Generativ AI (GenAI) har varit ett hett ämne sedan dess introduktion tidigare i år, med verktyg som ChatGPT, MidJourney och Bard som förväntas ersätta mänsklig produktivitet. Men trots de höga förväntningarna finns det minst fyra skäl till varför AI inte kommer att eliminera människor inom den närmaste framtiden. För det första kan GenAI:s resultat inte vara skyddade av upphovsrätten. För det andra är GenAI:s tillförlitlighet fortfarande oklar. För det tredje är data från stora språkmodeller (LLM) begränsade. Slutligen kommer AI aldrig att kunna avgöra vad som är värdefullt, eftersom det är människor som bestämmer det slutliga värdet av resultatet.

Direktlänk Dela Biz.crast.net fördjupade 5 januari

New York Times stämmer OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång

New York Times (NYT) har stämt teknikföretagen OpenAI och Microsoft för att de illegalt använt miljontals upphovsrättsskyddade NYT-artiklar för att utveckla AI-modeller bakom verktyg som ChatGPT och Bing. NYT hävdar att dess rättigheter kränktes när dess artiklar skrapades för inkludering i de stora datamängder som AI-modellerna tränades på. Dessutom anklagar NYT verktygen för att ha kränkt dess upphovsrätt genom att producera detaljerade sammanfattningar av betalväggsartiklar eller hela avsnitt av specifika NYT-artiklar. OpenAI och Microsoft försvarar sig med att träningen av AI-modeller kvalificerar som ´fair use´.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 4 januari

Midjourney anklagas för att bryta mot upphovsrätten med sin AI-bildgenerator

En kalkylark som lämnats in som bevis i ett upphovsrättsmål mot startupen Midjourney påstås innehålla tusentals konstnärer vars bilder företagets AI-bildgenerator ´kan framgångsrikt efterlikna eller imitera´. Kalkylarket är en del av ett pågående fall som hävdar att Midjourney olagligt profiterar på skapares immateriella egendom genom att låta sitt text-till-bild-verktyg specifikt kopiera deras arbete utan tillstånd, i strid med amerikansk upphovsrättslag. Midjourney och andra text-till-bild-utvecklare, inklusive Stability AI, Runway AI och DeviantArt, har stämts av konstnärer som hävdar att dessa maskininlärningsföretag har tagit upphovsrättsskyddade bilder för att träna modeller, och gjort dessa modeller tillgängliga så att nätanvändare kan skapa intrångsgörande verk på begäran, utan tillstånd och utan ersättning.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 4 januari

AI i filmindustrin: en klyfta i förståelsen och behovet av utbildning

En paneldebatt om AI i filmindustrin visade på en stor kunskapsgap mellan teknikorienterade personer och filmintresserade. Diskussionerna rörde bland annat hur AI kan generera innehåll och optimera arbetsflöden, men också farhågor kring utnyttjande, yrkesmässig utplåning och etiska dilemman. Vid University of Southern California har tre lärare skapat kurser som fokuserar på AI och kreativitet, i ett försök att svara på de snabba förändringarna inom tekniken. Kursen ´AI och kreativitet´ kombinerar teori och praktik, med diskussioner om AI:s materiella implikationer, gästföreläsningar och hands-on experiment med olika verktyg.

Direktlänk Dela Filmmaker Magazine fördjupade 3 januari

Artificiell intelligens utmanar upphovsrätt: Stämningar hotar techjättar

Artificiell intelligens (AI) omformar branscher och en rättslig storm brygger år 2024. Upphovsrätten i USA, en hörnsten för att skydda immateriella rättigheter, granskas nu, med stämningar som utmanar techjättar som OpenAI, Meta Platforms med flera. Tillväxten av generativ AI har utlöst upphovsrättsfall från författare och konstnärer som hävdar att AI:s framgång bygger på deras arbete. Frågan är om AI-företag gör intrång i stor skala genom att träna sina system med data skrapat från internet.

Direktlänk Dela Coingape fördjupade 2 januari

New York Times stämmer OpenAI i betydande upphovsrättsfall

New York Times har stämt OpenAI och Microsoft för att ha använt tidningens innehåll för att träna sin AI-modell utan tillstånd, vilket strider mot upphovsrätten. Tidningen argumenterar för att företagen bör hållas ansvariga för miljarder dollar i skadestånd relaterade till ´olaglig kopiering och användning av Times unikt värdefulla verk´. Fallet anses ha störst chans att få en gynnsam dom för innehållsskapare inom den växande industrin för generativ AI. OpenAI har ännu inte svarat på stämningen i domstol, men har offentligt uttalat att det strävar efter att upprätthålla de kreativa rättigheterna för det innehåll som ingår i dess träningsdata.

Direktlänk Dela The Colorado Springs Gazette fördjupade 29 december

New York Times stämmer Microsoft och OpenAI för upphovsrättsintrång

New York Times (NYT) har stämt techföretagen Microsoft och OpenAI för att ha använt miljontals Times-artiklar för att träna sina AI-chattbotar, vilket enligt NYT är massiva överträdelser av dess upphovsrätt. Detta är första gången en större mediakanal stämmer över AI-motorer som är designade för att skrapa webben för information. NYT hävdar att Microsofts Copilot och OpenAIs ChatGPT har utnyttjat tidningens rapportering för att skapa en konkurrerande tjänst, vilket har kostat tidningen miljarder dollar i skador.

Direktlänk Dela The Daily Wire fördjupade 28 december

New York Times stämmer OpenAI och Microsoft över användning av upphovsrättsskyddade data

New York Times (NYT) har stämt OpenAI och Microsoft för att ha använt upphovsrättsskyddade data, vilket gör dem till det första stora medieföretaget som gör detta. NYT påstår att de stora språkmodellerna som OpenAI och Microsoft använder för sin generativa AI har skapats genom att kopiera och använda miljontals av Times upphovsrättsskyddade nyhetsartiklar, undersökningar, åsiktsstycken, recensioner, guider och mer. Denna rättstvist kan sätta en standard för hur domstolar definierar värdet av nyhetsinnehåll i utbildning av stora språkmodeller och vad skadestånden är för tidigare användning.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 28 december

New York Times stämmer Microsoft och OpenAI för användning av dess nyhetsrapportering

New York Times har lämnat in en stämningsansökan mot Microsoft och OpenAI, anklagande forskare för att ha använt tidningens egna nyhetsartiklar för att träna olika artificiella intelligensverktyg. Tidningen hävdar att Microsoft och OpenAI:s användning av dess nyhetsrapportering för att träna AI-baserade verktyg som ChatGPT och Copilot saknade auktorisation och resulterade i en orättvis konkurrensfördel. Tidningen kräver skadestånd från Microsoft och OpenAI, en injunktion för att förhindra företagen från att använda dess egna nyhetsinnehåll, och kräver att Microsoft och OpenAI förstör alla artiklar och annat material som erhållits från Times.

Direktlänk Dela The Desk fördjupade 28 december

New York Times stämmer Microsoft och OpenAI för brott mot upphovsrätten

New York Times (NYT) har stämt både Microsoft och OpenAI för att ha kränkt upphovsrätten till majoriteten av deras skyddade verk. Enligt NYT har företagen utnyttjat deras journalistiska arbete för att bygga substitutprodukter utan tillstånd eller betalning. OpenAI har enligt NYT blivit en mångmiljardaffär till stor del baserad på olicensierat utnyttjande av upphovsrättsskyddade verk som tillhör NYT och andra. En talesperson för OpenAI har uttryckt att företaget respekterar rättigheterna hos innehållsskapare och ägare och att de är ´engagerade i att arbeta med dem för att säkerställa att de gynnas av AI-teknologi och nya intäktsmodeller´.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 27 december

2023: Året för AI med miljarder dollar i VC-finansiering och viktiga frågor om teknikens plats i samhället

2023 var AI:s år med miljarder dollar i VC-finansiering som flödade in i fältet. Efter lanseringen av ChatGPT i november 2022 blev det en av de snabbast växande apparna någonsin, med 100 miljoner månatliga användare inom två månader. Microsoft investerade 10 miljarder dollar i AI MVP OpenAI, som nu växer till ett värde av 80 miljarder dollar. Högt profilerade AI-startups, som Inflection och Hugging Face, nådde värderingar på 4 miljarder dollar. Amazon planerade att investera 4 miljarder dollar i OpenAI-utmanaren, Anthropic. Trots framstegen ställdes det frågor om teknikens plats i samhället, inklusive oro över utnyttjandet av AI-verktyg för att skapa skadligt innehåll och frågor om rättigheter och betalning för upphovsrättsligt skyddat material som används i AI-modeller.

Direktlänk Dela Biz.crast.net fördjupade 27 december

Konstnärer och forskare samarbetar för att skydda konstverk från AI

Konstnärer och forskare samarbetar för att bekämpa AI-modeller som MidJourney och Stable Diffusion, som är ökända för att använda upphovsrättsskyddade bilder utan konstnärernas vetskap, samtycke, kredit eller ersättning. Paloma McClain, en amerikansk illustratör, upptäckte att hennes konstverk användes för att träna AI-modeller utan rätt kredit eller ersättning. Som svar på detta överträdelse antog McClain Glaze, en gratis programvara utvecklad av forskare vid University of Chicago. Glaze har erkänts som ett kraftfullt verktyg för att skydda konstnärers skapelser från obehörig användning av AI-modeller.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 27 december

Midjourney anklagas för upphovsrättsintrång i sin senaste uppdatering

Text-till-bild-generatorn Midjourney började alfatesta sina senaste version-6-modeller den 21 december. Användare hävdade snabbt att uppdateringen, som tycktes öka generatorns kapacitet, inkluderar resultat som är för lika kända upphovsrättsskyddade konstverk. Konceptkonstnären och illustratören Reid Southen, som har arbetat med några av de största filmstudios, inklusive Marvel och DC, sa att modellens resultat för vissa prompts är en oförändrad iteration av upphovsrättsskyddade träningsdata. Midjourney svarade inte på en begäran om kommentar. AI-forskaren Gary Marcus sa att Southens arbete ´antyder att Midjourney har tränats på högupplösta upphovsrättsskyddade bilder, till vilka de kanske har eller inte har licens.´

Direktlänk Dela The Daily Courier fördjupade 26 december

Brittisk domstol beslutar att AI inte kan inneha patent

En brittisk domstol har beslutat att en vetenskapsman inte kan patentera uppfinningar skapade av en AI. Detta är ett banbrytande beslut i Storbritannien om AI kan äga patenträttigheter. Datorvetenskapsmannen Stephen Thaler ville ha patent i Storbritannien för två uppfinningar han säger skapades av DABUS, hans ´kreativitetsmaskin´. Men landets Intellectual Property Office (IPO) nekade ansökan, med motiveringen att uppfinnare måste vara en människa eller ett företag och inte en maskin. Storbritanniens Högsta Domstol stod på IPO:s sida.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 20 december

AI-verktyg väcker debatt om copyright och konstens natur

Generativa artificiella intelligens (AI) verktyg som DALL-E, MidJourney och Stable Diffusion har fått kritik för deras förmåga att skapa bilder, med anklagelser om olaglig och icke-samtyckande bildgenerering samt intellektuell stöld. Detta kastar ljus över brister i nuvarande copyrightlagar, inklusive föråldrade uppfattningar om immateriell äganderätt och kompensation, samt otillbörliga bördor på skapare. Lösningen behöver vara grundad i kollektiv förhandling och internationell konsensus. Skapandet av AI-konst har också utlöst debatter om vad konst är och om det kan vara konst om det inte finns en konstnär. Dessa frågor har lett till olika tolkningar av copyrightlagar i olika länder, med vissa länder som endast tilldelar copyright till ´verk skapade av människor´.

Direktlänk Dela Atlantic Council fördjupade 18 december

AI-dominans och stora framsteg inom teknikindustrin under 2023

Generativ AI har spridit sig inom teknikindustrin under 2023, med framträdande roller för tech-VD:ar, maskininlärningsforskare och AI-etiker. Det har varit svårt för icke-tekniska människor att veta vem de ska tro på och vilka AI-produkter de ska använda. Maskininlärningsforskningen har inte saktat ner under det senaste året. Microsoft avtäckte Bing Chat, en chatbot inbyggd i dess Bing-sökmotorwebbplats. Bing Chat är nu känt som Microsoft Copilot och är inbyggt i Windows. US Copyright Office har tagit ställning mot AI-upphovsrätt och har fastställt att endast konst skapad av människor kan skyddas av upphovsrätt.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 18 december

AI och upphovsrätt: En ny utmaning för konstnärer och författare

Stora språkmodeller som GPT har potential att förändra konstnärliga yrken, inklusive skrivande, teckning och musik. Dessa AI-verktyg kan skapa dramer, essäer, texter och skämt, vilket utmanar uppfattningen om konstens ursprung. Samtidigt uppstår frågor kring upphovsrätt, eftersom dessa modeller tränas på stora datamängder, inklusive upphovsrättsskyddat material. Konstnärer och författare menar att företagen bakom dessa modeller inte har bett om tillstånd att använda deras verk. Å andra sidan argumenterar företagen att deras användning av verk är laglig enligt ´fair use´-principen.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 17 december

Skyddbarhet av AI-skapad IP: Globala exempel

Behandlingen av immateriella rättigheter skapade av artificiell intelligens (AI) varierar globalt. I Kina erkände Beijing Internet Court att en uppsättning AI-genererade bilder hade ´originalitet´ och reflekterade mänskligt kreativt intellektuellt bidrag, och borde erkännas som verk skyddade av upphovsrätten. I USA beviljades den grafiska romanen Zaria of the Dawn begränsat upphovsrättsskydd av US Copyright Office, med endast textinnehållet och dess arrangemang beviljat skydd, inte de individuella bilderna skapade enbart av AI, Midjourney. I Kazakstan utfärdades ett intyg för en grafisk roman skapad med AI som ett sammansatt verk.

Direktlänk Dela Dentons.com fördjupade 8 december

FTC granskar potentiella hot mot konkurrensen från AI

Federal Trade Commission (FTC) har nyligen inlämnat ett yttrande till U.S. Copyright Office angående artificiell intelligens (AI) och upphovsrätt. FTC fokuserar på potentiella hot mot konkurrensen från AI och eventuella orättvisa upphovsrättsliga metoder som involverar AI. Enligt FTC kan vissa handlingar som involverar AI bryta mot avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act, även om de är i linje med upphovsrättslagen. FTC varnar att det kommer att använda hela sitt befogenhetsområde för att skydda amerikaner från vilseledande och orättvisa metoder.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 28 november

Teknikföretag som OpenAI, Google och Meta står inför rättsliga påståenden om upphovsrättsintrång

Teknikföretag som OpenAI, Google och Meta står inför stämningar för påstådda upphovsrättsintrång. Skådespelaren Tom Hanks varnade nyligen sina fans för att en tandvårdsföretagsannons innehöll falskt filmklipp av honom, producerat med hjälp av artificiell intelligens. Google har nyligen försäkrat sina användare att teknikjätten skulle juridiskt skydda dem om dess AI-verktyg ledde till fler stämningar. Komiker Sarah Silverman stämmer både OpenAI och Meta, med påståendet att företagens mjukvara kopierade hennes bok ´Bedwetter´ från 2011 och kränkte hennes upphovsrätt.

Direktlänk Dela The Cheyenne Post fördjupade 26 november

AI-verktyg väcker nya upphovsrättsfrågor

År 2022 lämnade James Allen in en upphovsrättsansökan för en bild med titeln ´Théâtre D’opéra Spatial´, eller ´Rymdoperahus´. Bilden, som skapades genom noggrann experiment med AI-bildgeneratorn Midjourney, blev en av de första upphovsrättsansökningarna som avslogs specifikt för att ha använt AI-verktyg. Detta har väckt nya frågeställningar kring upphovsrätt i nästan varje vändning. Generativa AI-program, särskilt bildgeneratorer som Midjourney, Stable Diffusion och DALL-E, har väckt grundläggande frågor om hur långt konstnärers rättigheter till deras arbete sträcker sig. Ingen vet ännu säkert var balansen kommer att falla i fallet med AI.

Direktlänk Dela South Florida Reporter fördjupade 21 november

AI-utvecklare vill att användare tar ansvar för upphovsrättsintrång

AI-utvecklare, inklusive Google, OpenAI och Microsoft, argumenterar att det inte är deras fel om deras maskininlärningsprogram genererar upphovsrättsskyddat material. De vill att användarna tar det juridiska ansvaret för material som genereras av deras system. Amerikanska upphovsrättskontoret överväger nya regler för generativ AI och publicerade i augusti en begäran om kommentarer om artificiell intelligens och upphovsrätt. Företagen argumenterar att nuvarande upphovsrättslagstiftning är på deras sida och att det inte finns något behov av att ändra det.

Direktlänk Dela Cartoon Brew fördjupade 21 november

Oklarheter kring upphovsrätten för AI-genererat innehåll orsakar oro bland marknadsförare

Varumärken och byråer vet att de inte bör använda upphovsrättsskyddat arbete i sina kampanjer utan tillstånd. Men vad händer med innehåll skapat med generativa AI-verktyg som kan vara tränade på upphovsrättsskyddat arbete utan ägarens samtycke? I vilken utsträckning upphovsrättslagen gäller för generativa AI-verktyg är en juridisk gråzon. Företag som OpenAI, Google och Microsoft hävdar att det är rättvist användning, medan andra som News Media Alliance, IAC och The New York Times argumenterar emot. US Copyright Office undersöker frågan, men under tiden orsakar denna oklarhet oro bland marknadsförare.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 20 november

Konstnärer vädjar till USA:s regering om skydd mot AI-hot

Konstnärer, musiker och författare vädjar till USA:s regering att skydda deras upphovsrätt mot hotet från artificiell intelligens (AI). De är oroliga för att AI kan replikera deras verk utan tillstånd eller kompensation. Teknikföretag, däremot, är generellt nöjda med status quo som låter dem använda publicerade verk för att förbättra sina AI-system. Shira Perlmutter, chef för USA:s upphovsrättskontor, har ännu inte tagit ställning och lyssnar på alla parter i frågan om upphovsrättsreformer behövs för AI-verktyg. Upphovsrättskontoret har fått nästan 10 000 kommentarer om frågan.

Direktlänk Dela Voice of America fördjupade 19 november

Kreativa yrkesverksamma vädjar till USA:s regering om skydd mot AI-hot

Countryartister, romanförfattare, videospelskonstnärer och röstskådespelare vädjar till den amerikanska regeringen om lättnader från hotet som artificiell intelligens (AI) utgör för deras försörjning. Teknikföretag är generellt nöjda med status quo, som låter dem använda publicerade verk för att förbättra sina AI-system. USA:s copyrightbyrå tar emot kommentarer om huruvida copyrightreformer behövs för AI-verktyg. Hittills har copyrightkrav för helt maskinproducerat innehåll avvisats. Men frågan är om det finns en punkt där det finns tillräckligt mycket mänskligt engagemang i att styra uttryckselementen i resultatet att människan kan anses ha bidragit till författarskapet.

Direktlänk Dela Bostonherald.com fördjupade 18 november

Konstnärer och teknikföretag i konflikt om AI:s inverkan på upphovsrätt

Konstnärer inom olika områden, inklusive landsångare, romanförfattare och röstskådespelare, vädjar till den amerikanska regeringen om skydd mot hotet från artificiell intelligens (AI) mot deras försörjning. De är oroliga för att deras verk ska replikeras av AI utan ersättning eller tillstånd. Teknikföretag är dock generellt nöjda med status quo, som tillåter dem att använda publicerade verk för att förbättra deras AI-system. Shira Perlmutter, den amerikanska upphovsrättsregistret, har ännu inte tagit ställning men lyssnar på alla parter när hennes kontor överväger om upphovsrättsreformer behövs för en ny era av generativa AI-verktyg.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 18 november

Countrymusiker, romantiska författare, videospelskonstnärer och röstskådespelare vädjar till USA:s regering att snabbt lindra hotet som artificiell intelligens utgör för deras levebröd. Teknikföretag är i allmänhet nöjda med status quo, som har gjort det möjligt för dem att använda publicerade verk för att förbättra sina AI-system. USA:s högsta upphovsrättsansvarige har ännu inte tagit ställning. Frågan är om det finns tillräckligt med mänskligt engagemang i styrningen av AI för att människan kan anses ha bidragit till författarskapet. Copyright Office har fått nästan 10 000 kommentarer om detta.

The Independent fördjupade 18 november

Teknikchef avgår över användning av upphovsrättsskyddat material

En högt uppsatt chef vid teknikföretaget Stability AI har avgått på grund av företagets syn att det är acceptabelt att använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd för att träna sina produkter. Ed Newton-Rex var chef för ljud på företaget, som har sitt säte i Storbritannien och USA. Han ansåg att det var ´utnyttjande´ för någon AI-utvecklare att använda kreativt arbete utan samtycke. Många stora AI-företag, inklusive Stability AI, menar dock att det är ´fair use´ att ta upphovsrättsskyddat innehåll. Newton-Rex påpekade att han talade om alla AI-företag som delar denna syn - och de flesta av dem gör det.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 17 november

Stability AI:s vice VD avgår över tvist om upphovsrätt och AI-träning

Ed Newton-Rex, tidigare vice VD för ljud på Stability AI, har avgått från sin position på grund av sitt engagemang för att skydda konstnärers upphovsrätt och hans tidigare arbetsgivares ståndpunkt att träna maskininlärningsmodeller på upphovsrättsskyddat material är lagligt. Stability AI och liknande företag utvecklar AI-system som kan generera syntetiskt innehåll från naturliga språkkonversationer med användare, ofta tränade på stora mängder information skrapad från internet. Enligt Newton-Rex kan dagens generativa AI-modeller tydligt användas för att skapa verk som konkurrerar med de upphovsrättsskyddade verken de tränas på. Denna fråga förblir olöst.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 16 november

AI-verktyg skapar nya utmaningar för upphovsrätten

James Allen ansökte 2022 om upphovsrätt för en bild med titeln ´Théâtre D’opéra Spatial´, eller ´Rymdoperateater´, skapad med AI-bildgeneratorn Midjourney. Allen beskriver att han använde över 600 promptvarianter för att uppnå önskat utseende. Men den amerikanska upphovsrättsmyndigheten var inte imponerad. Allen´s verk blev ett av de första att specifikt avslås för att ha använt AI-verktyg. Generativa AI-program har väckt frågor om hur långt konstnärers rättigheter till deras arbete sträcker sig. Upphovsrätten finns för att uppmuntra konstproduktion, men det är en ständig balansgång mellan nya teknologier och befintliga lagar.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 15 november

USA:s verkställande order fokuserar på AI och immateriella rättigheter

En verkställande order (EO) utfärdad i USA den 30 oktober 2023 innehåller initiativ relaterade till utveckling och användning av artificiell intelligens (AI). Denna EO fokuserar på immateriella rättigheter (IP) och kan hjälpa organisationer att mildra risker kopplade till AI och IP. Ett viktigt inslag i EO handlar om att klargöra frågor kring patentbarheten för AI och AI-genererat innehåll. U.S. Copyright Office genomför även en studie om upphovsrättsfrågor som väcks av AI. Dessutom syftar EO till att hjälpa AI-utvecklare att bekämpa AI-relaterade risker och tillhandahålla relaterad vägledning för den privata sektorn.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 14 november

USA:s Federal Trade Commission uppmanar till strängare AI-reglering

USA:s Federal Trade Commission (FTC) har uttryckt sin oro över artificiell intelligens (AI) och uppmanar till strängare reglering för att skydda konsumenterna. FTC anser att oreglerad AI-utveckling kan leda till ökad cyberbedrägeri, integritetsöverträdelser och upphovsrättsintrång. Myndigheten har utökat sina ansträngningar mot AI-utvecklare under det senaste året, inklusive en betydande utredning av OpenAI för påstådda överträdelser av konsumentskyddslagar. FTC organiserade också en rundabordsdiskussion med kreatörer inom musik, konst, film och programvaruutvecklare för att diskutera upphovsrättsfrågor kopplade till AI-modeller.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 12 november

AI kan bryta mot konsumentlagar, varnar FTC

USA:s Federal Trade Commission (FTC) har varnat att AI kan bryta mot konsumentlagar, trots att utvecklare kanske tror att deras träningsdata och modellutdata skyddas från upphovsrättskrav. FTC har uttryckt oro för potentiell skada på konsumenter, arbetare och småföretag som kan uppstå från användningen av AI. Exempel på problem inkluderar kränkningar av konsumenternas privatliv, automatisering av diskriminering och bias, samt ökning av bedrägliga metoder och bedrägerier. FTC är inriktad på att bryta mot sådana lagar, snarare än direkt upphovsrättsskydd, även om upphovsrätten kan flätas samman med dess undersökningar.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 9 november

OpenAI täcker rättsliga kostnader för användare som står inför upphovsrättskrav

OpenAI:s VD Sam Altman meddelade att företaget planerar att täcka rättsliga kostnader för användare av ChatGPT som står inför upphovsrättskrav. Under företagets första utvecklardagskonferens i San Francisco försäkrade Altman att OpenAI skulle skydda sina användare från upphovsrättsliga stämningar. Företaget presenterade ´Copyright Shield´, vilket innebär att de kommer att försvara sina kunder och betala kostnaderna om de står inför rättsliga krav om upphovsrättsintrång. Copyright Shield gäller för ChatGPT Enterprise-kunder och de som utnyttjar dess utvecklarplattform. Det gäller inte för kunder som använder den kostnadsfria versionen av ChatGPT eller ChatGPT+.

Direktlänk Dela The Blaze fördjupade 8 november

OpenAI planerar att erbjuda ´Copyright Shield´ för att skydda kunder mot upphovsrättsliga stämningar

OpenAI planerar att erbjuda hjälp till kunder som står inför upphovsrättsliga stämningar. Sam Altman meddelade policyn under ett huvudanförande vid OpenAI:s första utvecklardagskonferens. Sannolikt syftar åtgärden till att minska konsumenternas oro över olösta upphovsrättsanspråk. OpenAI:s VD Sam Altman sa att företaget skulle skydda kunder som stod inför upphovsrättsliga stämningar. OpenAI klargjorde att policyn kallades ´Copyright Shield´ och var tillgänglig för ChatGPT Enterprise-användare samt dess utvecklarplattform. OpenAI kämpar redan mot flera stämningar över påståenden om att företaget använde obehörigt upphovsrättsskyddat material i ChatGPT:s träningsdata. Detta inkluderar en stämning från en grupp författare som inkluderar ´Game of Thrones´-författaren George R.R. Martin. AI-bildgeneratorer har stött på liknande juridiska problem från konstnärer och lagerbildsbiblioteket Getty Images. US Copyright Office har länge kämpat med den nya utmaningen som AI-genererat innehåll innebär.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 7 november

AI-genererad konst kräver fortfarande en mänsklig touch

AI-chatboten Midjourney kan generera unika digitala bilder baserat på skriftliga beskrivningar. Genom att använda generativa AI-verktyg och traditionella appar kan konstnärer skapa detaljerade och levande bilder från bara ord. Men enligt Marshall Smith, en veteran inom videospelsdesign, kräver processen fortfarande mycket mänsklig intelligens. Enligt Smith kan AI inte helt ersätta en skicklig konstnär för att producera högkvalitativt arbete, men verktygen fortsätter att förbättras. AI ersätter redan vissa rutinmässiga men lukrativa jobb, som att skapa sömlösa bakgrundstexter.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 6 november

AI genererar imponerande bilder, men kräver fortfarande mänsklig färdighet

AI-program som Dall-E 2, Midjourney och Stable Diffusion kan generera imponerande bilder på kommando, men kräver fortfarande tålamod och skicklighet för att förbättras. Marshall Smith, en erfaren videospelsdesigner, använder AI för att skapa unika tolkningar av beskrivningar. Trots att AI kan skapa detaljerade och levande bilder som tidigare krävde erfarna designers med sofistikerad programvara, är det fortfarande en affärs- och juridisk fråga om det kan betraktas som konst. Att gå från en grov idé till ett professionellt konstverk med AI kräver mycket mänsklig intelligens.

Direktlänk Dela Worth Media fördjupade 6 november

AI-företag anklagas för att använda upphovsrättsskyddat nyhetsmaterial utan tillstånd

Enligt anklagelser från den nya handelsgruppen News/Media Alliance, som representerar över 2 200 förlag, har tillverkare av generativa artificiella intelligensverktyg som ChatGPT använt stora mängder upphovsrättsskyddat nyhetsmaterial för att träna sina chatbots. Gruppen hävdar att AI-företag regelbundet använder information i nyhetsartiklar utan tillstånd och bryter mot lagar som skyddar den intellektuella egendomen. Gruppen har lämnat in sina resultat till U.S. Copyright Office´s studie av AI och upphovsrätt. De uppmanar också AI-skapare att arbeta ut licensavtal med nyhetsorganisationer eller kompensera förlag för användningen av deras innehåll.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 31 oktober

Domare tillåter konstnärer att göra anspråk på upphovsrättsintrång mot AI-bildtjänsteleverantörer

I en grupptalan mot AI-genererade bildtjänsteleverantörerna Stability AI, Midjourney och DeviantArt, har en amerikansk distriktsdomare beslutat att det för närvarande ´inte är troligt´ att avgöra om genererade bilder kan vara i direkt strid med upphovsrättslagarna. Domaren, William H. Orrick, tillät dock konstnärerna att göra anspråk på upphovsrättsintrång mot Stability AI, Midjourney och DevianArt, på de verk som konstnärerna hade ansökt om upphovsrätt för. Detta kan innebära att ett upphovsrättsmål kanske inte håller om konstnärerna inte kan bevisa att någon AI-genererad bild direkt refererar till deras arbete.

Direktlänk Dela Computerworld fördjupade 31 oktober

Kalifornisk domare avvisar större delen av upphovsrättsanspråk mot AI-bildgeneratorer

En domare i Kalifornien har till största delen avfärdat upphovsrättsanspråk som tre konstnärer lagt fram mot AI-bildgeneratorerna Midjourney, Stable Diffusion och DeviantArt. Domaren William H. Orrick fann inte bevis på direkt intrång av AI-bildföretagen och beviljade mestadels de svarandes begäran om att avfärda fallet. Två av de tre konstnärerna, Kelly McKernan och Karla Ortiz, hade inte registrerat sina verk hos U.S. Copyright Office, vilket skapade problem. Den tredje konstnären, Sarah Andersen, kunde dock visa att Stable Diffusion hade använt hennes material för att träna sin bildgenerator. Domaren gav dock konstnärerna möjlighet att förtydliga sin teori om hur Stable Diffusion hanterar sina träningsdata.

Direktlänk Dela PetaPixel fördjupade 31 oktober

AI-chattbotar anklagas för att bryta mot upphovsrätten av nyhetsartiklar

News Media Alliance, en handelsgrupp som representerar över 2200 förlag, hävdar att AI-chattbotar som ChatGPT oproportionerligt använder nyhetsinnehåll för att driva tekniken. Gruppen släppte en studie som visar att utvecklare föredrar artiklar framför generiskt onlineinnehåll för att träna tekniken, och att chattbotar reproducerar delar av vissa artiklar i sina svar. De hävdar att detta visar att AI-företagen bryter mot upphovsrätten. Gruppen har även inlämnat rapportens resultat till U.S. Copyright Office’s studie av AI och upphovsrätt.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 31 oktober

Teknikgrupp varnar för förslag som kan skada inhemsk AI-utveckling

En handelsgrupp som inkluderar medlemmar som Apple, Google och Meta skickade ett brev till US Copyright Office och varnade för att de åtgärder som föreslagits i dess senaste undersökning om policyfrågor kring artificiell intelligens (AI) skulle ”handikappa” inhemsk AI-utveckling och uppmuntra innovatörer att ta sina ansträngningar utomlands. TechNet argumenterade att användning av kopior av upphovsrättsskyddat material för att träna AI-modeller inte kvalificerar sig som den typ av kopiering som bryter mot upphovsrätten.

Direktlänk Dela Bloomberg Law fördjupade 31 oktober

Reddit kan blockera sökmotorer om de inte betalas för dataanvändning

Reddit kan komma att blockera sökmotorer om de inte kan nå avtal med generativa AI-företag om betalning för sin data. Redan har 535 nyhetsorganisationer, inklusive New York Times, Reuters och Washington Post, installerat blockeringar som förhindrar att innehåll på nyhetssajter samlas in och används i AI-utbildningskorpusar. Diskussionerna fokuserar nu på att betala utgivare så att chattbotar kan visa länkar till enskilda nyhetsartiklar i sina svar. Reddit har träffat ledande generativa AI-företag för att diskutera betalning för sin data. Om inget avtal nås överväger Reddit att blockera sökmotorer som Google och Bing.

Direktlänk Dela TechHQ fördjupade 23 oktober

AI-företagsadvokat påverkar diskussionen om upphovsrätt i Washington

Sy Damle, en advokat som representerar stora AI-företag som OpenAI, har varit inblandad i att påverka debatten om AI och upphovsrätt i Washington, trots att hans inblandning inte offentliggjordes. Damle var involverad i utformningen och cirkulationen av ett öppet brev till kongressen som uppmanade till att inte införa nya upphovsrättsregler för AI-system. Brevets undertecknare inkluderade tunga aktörer som amerikanska biblioteksföreningen, den progressiva ideella organisationen Public Knowledge och den fria marknadsinstitutet R Street Institute.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 23 oktober

Generativ AI revolutionerar mode- och detaljhandeln men medför juridiska utmaningar

Generativ AI (Gen AI) revolutionerar mode- och detaljhandelsindustrin genom att automatisera designprocesser, skapa hyperpersonaliserade kundupplevelser och hantera arbetskostnader. Företag som inte omfamnar Gen AI riskerar att förlora marknadsandelar eller att gå i konkurs. Samtidigt medför användningen av Gen AI nya juridiska frågor. Domstolar försöker för närvarande avgöra hur befintliga lagar ska tillämpas för att hantera intrång och rättigheter, ägande av Gen AI-skapelser och användning av olicensierat innehåll i träningsdata. Användningen av Gen AI i mode- och detaljhandeln belyser de associerade juridiska riskerna.

Direktlänk Dela Retail Leader fördjupade 19 oktober

Generativ AI och upphovsrätt - Nyligen avslag och obesvarade frågor

Tillväxten av AI och generativ AI för upp upphovsrättslagen i nytt territorium. Två nyligen upphovsrättsbeslut i USA har förstärkt principen att mänskligt författarskap är en grundläggande krav för upphovsrätt. Stephen Thaler fick sin ansökan om upphovsrätt för sitt konstverk ´A Recent Entrance to Paradise´, skapat av AI-algoritmen ´Creativity Machine´, förkastad på grund av brist på mänskligt författarskap. Jason Allen fick också sin ansökan för sitt AI-genererade konstverk ´Theatre D’opera Spatial´ förkastad. Dessa fall visar att upphovsrätten ännu inte har utvidgats för att skydda verk genererade av ny teknik ´som fungerar utan någon vägledande mänsklig hand´.

Direktlänk Dela The National Law Review fördjupade 4 oktober

OpenAI tillåter nu konstnärer att ta bort sina verk från DALL-E träningsdata

OpenAI har meddelat att konstnärer och bildägare nu kan begära att deras bilder tas bort från träningsdata för DALL-E 3, den senaste versionen av sin AI-bildgenerator. Dock beskrivs den nya processen som extremt betungande, vilket har lett till frustration bland skapare. För att ens överväga en begäran om borttagning, måste en konstnär eller ägare skicka in en individuell kopia av varje bild de vill ta bort, tillsammans med en beskrivning. Detta kan innebära hundratals eller tusentals verk som behöver skickas in en efter en. Dessutom gäller borttagningen endast för ´framtida´ träningsdata för DALL-E.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 29 september

AI-genererad konst är inte skyddad av upphovsrätt i USA

Den amerikanska Copyright Office (USCO) har beslutat att konstverket Théâtre d’Opéra Spatial, skapat av konstnären Jason Allen med hjälp av AI, inte är berättigat till upphovsrättsskydd. USCO menar att konstverket saknar ´mänskligt författarskap´ och därmed faller utanför upphovsrättslagens omfattning. Detta är det senaste i en rad bakslag för AI-konstnärer som söker upphovsrättsskydd för sina verk. I februari beviljade och drog sedan tillbaka USCO skyddet för en seriebok skapad av Kristina Kashtanova med hjälp av AI. Datorspecialisten Stephen Thaler har också sett sina många ansökningar om upphovsrätt för hans AI-genererade konstverk avvisas i USA och andra länder.

Direktlänk Dela Artnet fördjupade 26 september

Juridiska överväganden för företag som integrerar generativ AI

Generativ AI ger företag möjligheter men medför också risker. Juridiska överväganden inkluderar att förstå skillnaden mellan ett AI-företag och ett företag som använder AI, att välja rätt partner med användarvillkoren i åtanke, att navigera ägarskapsrättigheter, att hitta rätt balans mellan upphovsrätt och immateriella rättigheter, att veta var data lagras och hur det används och vilka datasekretesslagar som gäller, att vara medveten om lokala regleringar och att bestämma och enas om ansvarsskyldigheter. AI kommer att påverka företagsledares ansvarsskyldigheter betydligt.

Direktlänk Dela G2 fördjupade 22 september

Författare stämmer OpenAI, andra AI-företag undersöker upphovsrättsliga frågor

Författare inklusive George R.R. Martin har stämt OpenAI, med påståendet att företagets AI-chattbot, ChatGPT, tränades på deras verk utan deras kunskap eller samtycke. Anastasis Germanidis, medgrundare av Runway, ett företag som utvecklar generativa AI-verktyg för video, sade att de fortfarande utforskar rätt tillvägagångssätt för att träna AI-modeller på konstnärers och skapares verk. Runway avslöjar inte exakt varifrån de får data för att träna sina modeller, men Germanidis antydde att företaget överväger att tillåta konstnärer att välja bort träning eller bidra till en fond.

Direktlänk Dela Yahoo Lifestyle Australia fördjupade 22 september

Midjourney: AI-verktyg som omvandlar text till visuell konst

Midjourney är ett generativt AI-verktyg som omvandlar textprompts till visuell konst. Verktyget har fått erkännande inom maskinlärningsbaserad bildgenerering, tillsammans med framstående motsvarigheter som DALL-E och Stable Diffusion. Midjourney skiljer sig genom sin användarvänliga inställning, fungerar inom Discord-chatappen och kräver minimal installation, vilket gör det tillgängligt för en bred publik. Som ett oberoende och självfinansierat projekt har det visat förmågan att generera övertygande bilder från enkla textinmatningar, vilket visar AI: s växande potential inom den kreativa industrin.

Direktlänk Dela Techopedia fördjupade 18 september

US-lagstiftare introducerar ramverk för att reglera AI

US-senatorerna Josh Hawley och Richard Blumenthal har introducerat ett lagstiftningsramverk för att reglera artificiell intelligens (AI). Ramverket föreslår att företag som utvecklar generativa AI-modeller eller system för ansiktsigenkänning ska registrera sig hos en oberoende tillsynsmyndighet. Myndigheten kommer att ha tillsyn över AI-utvecklare, genomföra regelbundna revisioner och övervaka AI:s teknologiska och ekonomiska effekter. Lagstiftarna uppmanar också kongressen att införa nya lagar för att ställa AI-utvecklare ansvariga för missbruk av AI.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 13 september

Adobe lanserar AI-drivet verktyg för bild- och videogenerering för kommersiellt bruk

Adobe har meddelat att Firefly, deras AI-drivna verktyg för generering av bilder och videor, nu är tillgängligt för kommersiellt bruk. Till skillnad från andra generativa AI-verktyg, som tränas på offentliga data från internet, är Adobe Firefly utformat för att vara kommersiellt säkert. Det har tränats med hjälp av bilder från företagets egen arkiv med lagerfotografi, samt öppet licensierat och allmän domäninnehåll. Firefly kommer att vara tillgängligt via dess webbaserade applikation, samt via funktioner i Photoshop, Illustrator och Adobe Express.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 13 september

Författare anklagar OpenAI för upphovsrättsintrång

Den Pulitzerprisbelönade amerikanska författaren Michael Chabon och flera andra författare har lämnat in en förslag till grupptalan där de anklagar OpenAI för upphovsrättsintrång. De hävdar att OpenAI har använt deras verk i datamängderna som används för att träna modellerna bakom ChatGPT. Författarnas advokater påstår att när de bad om att skriva ett stycke i stil med The Amazing Adventures of Kavalier & Clay, boken som gav Chabon hans Pulitzer, genererade ChatGPT ett stycke som imiterade hans skrivstil och inkluderade referenser till karaktärerna som hanterar ´världens tyngd i krig´.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 12 september

Microsoft erbjuder skydd mot upphovsrättskrav till kunder som använder dess AI-tjänster

Microsoft har meddelat sitt nya ´Copilot Copyright Commitment´, som innebär att företaget kommer att erbjuda skydd mot upphovsrättskrav till sina kunder som använder dess AI-drivna Copilot-tjänster. Företaget uttalade i ett blogginlägg den 7 september att det kommer att ´ta ansvar för de potentiella juridiska riskerna´ om kunder utmanas på upphovsrättslig grund för att använda resultatet genererat av Microsofts generativa AI-tjänster. Om en tredje part stämmer en kommersiell kund för upphovsrättsintrång för att ha använt Microsofts Copilots eller det resultat de genererar, kommer vi att försvara kunden och betala beloppet för eventuella negativa domar eller förlikningar som följer av stämningen, så länge kunden använde de skydd och innehållsfilter vi har inbyggda i våra produkter, noterade bloggen.

Direktlänk Dela MediaNama fördjupade 12 september

Upphovsrättskontoret beslutar att AI-genererat innehåll inte är berättigat till upphovsrättsskydd

Det amerikanska upphovsrättskontoret har beslutat att Théâtre D’opéra Spatial, skapat med text till bild GenAI-appen Midjourney, inte är berättigat till upphovsrättsskydd. Det är oklart när och i vilket sammanhang AI-genererat innehåll kan skyddas av upphovsrätten. Apple rapporteras spendera miljoner dollar om dagen för att träna sin mest avancerade språkmodell, Ajax GPT. Felix och Paul Studios lanserade sin första blandade verklighetsupplevelse på 80:e Venedig filmfestival. Tidningens TIME100 AI-lista för 2023 innehåller 43 VD:ar, grundare och medgrundare. Hiber3D har integrerat Googles AI-verktyg för att ge skapare möjlighet att skapa en nedsänkande värld. Nintendo ryktas samarbeta med Google om en VR-headset. Meta ryktas samarbeta med LG om en ny Quest Pro. Enligt Tony “Skarred Ghost” Vitillo har VR inte varit så bra för spel.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 8 september

Microsoft lovar att skydda betalande kunder mot upphovsrättsliga stämningar för användning av Copilot

Microsoft meddelade på torsdag att de kommer att skydda betalande kunder mot eventuella upphovsrättsliga stämningar för användning av Copilot. Med tanke på kundernas oro över att produkterna kan leda till rättsliga problem, erbjuder Microsoft att ta på sig risken för att få kunderna att känna sig säkrare. ´För att bemöta kundernas oro meddelar Microsoft vårt nya Copilot Copyright Commitment´, meddelade företagets president Brad Smith och chefsjurist Hossein Nowbar. Microsoft lovar att skydda kunderna och betala kostnaderna för skador eller förlikningar från sådana stämningar, men bara om kärandena ´använde skyddsräckena och innehållsfilter som vi har inbyggda i våra produkter´, och bara om de använder de betalda versionerna av företagets verktyg. De som bara använder den gratisversionen av Bing eller GitHub Copilot kommer inte att skyddas. Copilot Copyright Commitment omfattar Microsoft 365 Copilot, som distribuerar generativa AI-verktyg för Word, Excel, PowerPoint, samt Bing Chat Enterprise och GitHub Copilot - ´specifikt för betalda versioner.´

Direktlänk Dela The Register fördjupade 7 september

AI-konst kan inte skyddas av upphovsrätt, enligt amerikanskt beslut

USA:s upphovsrättskontor har beslutat att konstverket ´Théâtre D’opéra Spatial´, skapat av Matthew Allen med hjälp av AI-programmet Midjourney, inte kan skyddas av upphovsrätt. Beslutet grundar sig på att upphovsrätt inte kan utsträckas till konst skapad av artificiell intelligens. Allen planerar nu att stämma den amerikanska federala regeringen. Upphovsrättskontoret godkände de delar av målningen som Allen ändrat med Adobe som originalarbete, men fastslog att andra delar genererade av AI inte kunde skyddas av upphovsrätt.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 7 september

USA:s upphovsrättskontor avvisar återigen skydd för AI-genererad konst

USA:s upphovsrättskontor har återigen avvisat upphovsrättsskydd för konst skapad med hjälp av artificiell intelligens (AI), och avslog en begäran om upphovsrätt för en prisbelönt bild skapad av konstnären Jason M. Allen med det generativa AI-systemet Midjourney. Kontoret hävdade att Allens science fiction-tema-bild ´Theatre D´opera Spatial´ inte var berättigad till upphovsrättsskydd eftersom den inte var en produkt av mänskligt författarskap. Allen ansökte om att registrera upphovsrätten till ´Theatre D´opera Spatial´ i september förra året, en bild som vann Colorado State Fairs konsttävling 2022.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 6 september

Viktiga termer att känna till inom artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) har en växande inverkan på världen, men få förstår det fullt ut. Det finns dock en rad termer som är viktiga att förstå för att kunna diskutera och förstå AI, inklusive ´chatbots´, ´maskininlärning´ och ´stora språkmodeller´. Denna artikel diskuterar viktiga AI-termer som ´ChatGPT´ och ´algoritm´. Andra viktiga begrepp inkluderar AI-etik, AI-säkerhet, fördomar, stora data, djupinlärning, emergent beteende, generativ AI, Google Bard, Google Gemini, GPT-3, GPT-4, guardrails, hallucination, maskininlärning, Microsoft Bing, naturlig språkbearbetning, OpenAI och virtuella assistenter.

Direktlänk Dela Inquirer Technology fördjupade 4 september

Konstnärer stämmer AI-företag för upphovsrättsintrång

Konstnärerna Kelly McKernan, Karla Ortiz och Sarah Andersen har stämt AI-företagen Stability AI, Midjourney och DeviantArt för upphovsrättsintrång. De hävdar att företagens AI-baserade bildgeneratorer skapar bilder som liknar deras konstverk utan deras samtycke. Företagen använder AI för att analysera miljarder bilder och skapa nya bilder, vilket konstnärerna menar hotar deras försörjning. Fallet väntar på beslut från en federal domare i San Francisco. Konstnärerna söker grupptalan och en domstolsorder för att stoppa företagen från att exploatera konstnärliga verk utan samtycke.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 31 augusti

U.S. Copyright Office söker kommentarer om AI och upphovsrätt

U.S. Copyright Office har inlett en offentlig debatt om konsekvenserna av generativ AI för kreativa industrier och nationens upphovsrättssystem. De ber om kommentarer om policyfrågor som uppstår med AI, inklusive den juridiska statusen för AI-genererade verk och behandlingen av AI-utdata som efterliknar mänskliga konstnärers arbete. Kontoret söker information om användningen av upphovsrättsskyddade verk för att träna AI-modeller, lämpliga nivåer av transparens och avslöjande, och om tillstånd eller kompensation till upphovsrättsinnehavare bör krävas. Skriftliga kommentarer ska vara inne senast 18 oktober.

Direktlänk Dela MeriTalk fördjupade 30 augusti

AI-skapade verk är inte berättigade till upphovsrätt, enligt amerikansk domstol

En amerikansk domstol har fastställt att konstverk skapade av AI inte är berättigade till upphovsrättsskydd enligt immateriell egendomslag. Domaren Beryl Howell upprätthöll ett beslut från USA:s upphovsrättskontor och skrev i sitt beslut att ´mänskligt författarskap är en grundläggande krav. Upphovsrättsskydd sträcker sig inte till icke-mänskliga enheters skapelser.´ Domen kommer när tillverkare av generativa AI-verktyg kritiseras för att skrapa internet och suga upp upphovsrättsskyddat material utan tillstånd eller ersättning för att träna de stora språkmodellerna som driver chatbots, inklusive OpenAis ChatGPT och Googles Bard.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 26 augusti

USA:s domstol beslutar att AI-skapat konstverk inte kan skyddas av upphovsrätt

En amerikansk domstol har beslutat att ett konstverk skapat av AI inte kan skyddas av upphovsrätt, vilket bekräftar tidigare riktlinjer utfärdade av U.S. Copyright Office. Detta är en viktig fråga för alla innehållsföretag och den större kreativa gemenskapen som nu överväger att använda generativ AI för att skapa nytt material och immateriell egendom. Dr. Stephen Thaler utmanade U.S. Copyright Offices vägran att registrera ett stycke visuell konst med titeln ´A Recent Entrance to Paradise´, genererat av Thalers egen AI-system ´Creativity Machine´. Domaren Beryl A. Howell gav rätt till Copyright Office och fastslog att ´mänskligt författarskap är en väsentlig del av ett giltigt upphovsrättsanspråk´.

Direktlänk Dela Variety Media fördjupade 24 augusti

AI i fokus för förhandlingar kring WGA-strejker

Förhandlingar kring strejker inom Writers Guild of America (WGA) har kommit till en knäckpunkt gällande användningen av AI i filmskapande. Hollywoods största studior visar alltmer sin avsikt att inkorporera artificiell intelligens i processen att skapa manus. Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerar intressena för studior och strömningstjänster, har lagt fram ett förslag till WGA om att integrera generativa AI-verktyg, som ChatGPT, i den kreativa processen. Förslaget betonar AI: s potential att snabbt generera loglines, pitch-ideér och storylines, med syfte att förbättra effektiviteten i författarnas arbete. Dock finns det en konflikt mellan AI och upphovsrättslagar, då verk som enbart genererats av AI inte är berättigade till upphovsrättsskydd. Detta har lett till diskussioner mellan WGA-ledningen och högsta cheferna för stora Hollywood-studior, inklusive Disney, Netflix och Warner Bros Discovery.

Direktlänk Dela World Is One News fördjupade 24 augusti

AI-genererad konst kan inte skyddas av upphovsrätten, enligt domstolsbeslut

En amerikansk distriktsdomstolsdomare har bestämt att konst genererad av artificiell intelligens (AI) inte kan vara föremål för upphovsrätt. Domaren Beryl Howell upprätthöll ett befintligt beslut från US Copyright Office, som avslog en ansökan från datavetaren Stephen Thaler om upphovsrätt på ett konstverk som han genererade autonomt med hjälp av ett datorprogram han utformade. Thaler ville överföra upphovsrätten från AI till sig själv, men Howell konkluderade att eftersom maskin-genererade verk inte kan skyddas av upphovsrätten, fanns det inget att överföra. US Copyright Office har kämpat med frågan i fem år.

Direktlänk Dela Startup Daily fördjupade 23 augusti

Artificiell intelligens och upphovsrättsliga frågor: GenAI och dess inverkan på upphovsrätt

Sedan ChatGPT släpptes av OpenAI i november 2022 har generativ artificiell intelligens (GenAI) varit i nyheterna nästan konstant. GenAI är algoritmer som kan skapa nytt innehåll, som text, bilder, videor, ljud och till och med datorprogram, i respons på användarens inmatning. Dessa AI-system har redan visat sin stora förmåga att producera nytt innehåll, vilket kan hjälpa eller skada människor beroende på perspektiv. GenAI kan hjälpa kreativa och andra branscher genom att effektivt och snabbt producera nytt material, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten. Men det kan också ses som ett existentiellt hot genom att göra mänskliga skapare i stort sett överflödiga. Oavsett hur man ser på GenAI kan man inte förneka att det finns många juridiska frågor kopplade till det, en av de viktigaste är immateriell egendom, specifikt upphovsrätt.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 22 augusti

Amerikansk domare: AI-genererade verk kan inte skyddas av upphovsrätt

En federal domare i USA har beslutat att verk skapade av artificiell intelligens (AI) inte kan skyddas av upphovsrätt. Domaren Beryl Howell uttalade att upphovsrättslagar aldrig har ´sträckt sig så långt´ att de ´skyddar verk genererade av nya teknikformer utan någon vägledande mänsklig hand´. Detta är gynnsamt för människor som arbetar inom kreativa områden, särskilt då Hollywood SAG-AFTRA strejken har varat i över 100 dagar och användandet av AI för att skapa manus vinner mark. Detta beslut kommer som resultat av en rättegång av datavetaren Stephen Thaler, som argumenterade att en bild skapad av AI-programvara han skapat borde få upphovsrättsskydd.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 22 augusti

AI-genererade verk kan inte skyddas av upphovsrätt, enligt domstolsbeslut i USA

Stephen Thaler, grundare av Imagination Engines, har försökt att upphovsrättsskydda konstverk genererade av hans ´Creativity Machine´. Men den amerikanska domstolen har fastslagit att AI-genererade verk inte kan skyddas av upphovsrätt. Domstolen vägrade att registrera verken eftersom upphovsrättslagar är utformade för att skydda mänskliga verk. Thaler stämde då US Copyright Office och dess direktör, Shira Perlmutter, men domaren Beryl Howell vägrade att ändra beslutet. Thaler planerar att överklaga beslutet.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 21 augusti

AI-genererad konst kan inte upphovsrättsskyddas, enligt amerikansk domstol

En amerikansk distriktsdomstolsdomare har beslutat att konst som genereras av artificiell intelligens (AI) inte kan skyddas av upphovsrätt enligt nuvarande lag. Domaren Beryl Howell sa att U.S. Copyright Office agerade korrekt när de nekade upphovsrätt till ett konstverk skapat av en AI-verktyg, efter att vetenskapsmannen bakom verktyget, Stephen Thaler, försökte skydda konstverket. Ryan Abbott, Thalers advokat, sa att de starkt ogillar domstolens beslut och planerar att överklaga. Fallet bygger på Thalers skapande av vad han kallar ´Creativity Machine´, ett AI-verktyg som genererar konst.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 21 augusti

AI-genererad konst kan inte skyddas av upphovsrätt, enligt amerikansk domstol

Stephen Thaler stämde US Copyright Office i ett försök att få hans AI-system listat som skaparen av ett konstverk. En federal domare avslog dock hans ansökan, med motiveringen att ´mänskligt författarskap är en grundförutsättning för upphovsrätt´. Detta beslut kan få konsekvenser för Hollywoodstudior. Thaler har tidigare lämnat in andra stämningsansökningar relaterade till AI-uppfinningar, som att lista hans AI-maskin som uppfinnare i en patentansökan. Domaren citerade även det berömda ´apa-selfie´-fallet, där det fastställdes att icke-mänskliga varelser inte har någon laglig befogenhet att göra anspråk på upphovsrätt.

Direktlänk Dela Business Insider India fördjupade 21 augusti

AI-genererade konstverk är inte berättigade till upphovsrättsskydd enligt amerikansk domstol

Enligt en nyligen dom i U.S. District Court for the District of Columbia är konstverk skapade av generativa AI som MidJourney, Dall-E eller Bing Image Creator inte berättigade till upphovsrättsskydd. Debatten om AI-genererade skapelser kvalificerar för upphovsrättskydd har nått en avgörande punkt när U.S. Copyright Office och U.S. District Court for the District of Columbia nu har beslutat i frågan. Domstolen förklarade att ´AI-maskiner har inte juridisk personlighet, och kan inte ha nödvändig avsikt att skapa något original´. Detta beslut innebär stora konsekvenser för både konstnärer och utvecklare.

Direktlänk Dela WinBuzzer fördjupade 21 augusti

AI-nyheter: AI-konst kan inte upphovsrättsskyddas, UK investerar i AI-chip, 40% av arbetstagarna behöver omskolning på grund av AI

En amerikansk federal domare, Beryl A. Howell, har beslutat att AI-genererad konst inte kan upphovsrättsskyddas. Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak investerar 100 miljoner euro i AI-chip för att stärka landets ställning inom global databehandling. En studie visar att 40% av världens arbetskraft kommer att behöva omskolning inom de närmaste tre åren på grund av AI. IIT Madras siktar på att säkra 25 guldmedaljer på tio år med AI-träningslösningar. Vid Iowa State University tar lärare itu med AI-eran när undervisningen återupptas.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 20 augusti

AI-genererad konst kan inte upphovsrättsskyddas, enligt amerikansk domstol

Domare Beryl A. Howell vid USA:s distriktsdomstol har beslutat att AI-genererad konst inte kan upphovsrättsskyddas. Hon dömde i en stämning mot USA:s upphovsrättskontor efter att de vägrat ge upphovsrätt till en AI-genererad bild skapad med Creativity Machine-algoritmen, utvecklad av Stephen Thaler. Thaler hade flera gånger försökt att upphovsrättsskydda bilden som ett ´verk för hyra´ till ägaren av Creativity Machine, men fick avslag varje gång. Thaler planerar att överklaga beslutet.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 20 augusti

AI-skapade verk skyddas inte av upphovsrätten, enligt amerikansk domstol

En debatt pågår om verk skapade av generativ artificiell intelligens (AI) kan skyddas av upphovsrätt. Vissa domare har bestämt att det inte är möjligt, medan andra har hävdat motsatsen. En federal domare i Los Angeles har nyligen beslutat att upprätthålla en slutsats från det amerikanska upphovsrättskontoret, som fastslår att konstverk skapade av AI inte skyddas av upphovsrätten. Stephen Thaler, VD för neurala nätverksföretaget Imagination Engines, har försökt få upphovsrätt för AI-verk. I mars publicerade det amerikanska upphovsrättskontoret vägledning som visar att de är öppna för att bevilja skydd och ägande till AI-genererat arbete på en ´fall-för-fall´-basis.

Direktlänk Dela Mashable fördjupade 19 augusti

Utmaningar och möjligheter med generativa AI-applikationer

Allt fler företag överväger att integrera AI-verktyg i sina rutinmässiga verksamheter. Generativa AI-applikationer, som är en delmängd av AI, kan skapa nytt innehåll eller information. Dessa applikationer är utformade för att förstå och generera ett mänskligt liknande svar baserat på input från användaren. Generativa AI-modeller kan producera kreativt och kontextuellt relevant innehåll, från konversationssvar till artiklar, fiktiva berättelser, poesi, konstverk och musik. Samtidigt finns det utmaningar med generativa AI-applikationer, inklusive noggrannhet, potentiella upphovsrättsfrågor, äganderätt till innehåll och snedvridning i innehållet.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 9 augusti

AI kan öka produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen

AI (artificiell intelligens) kan hjälpa arbetstagare att öka produktivitet och effektivitet genom att automatisera repetitiva uppgifter och optimera innehållsskapande. Visuella skapare kan dra nytta av AI-drivna verktyg som Pictory och AI-genererade bildgeneratorer för att förbättra kreativitet och produktivitet. AI-verktyg kan lindra tråkiga kontorsuppgifter, vilket tillåter anställda att öka sin produktion. Google Chrome-tillägget Monica erbjuder en rad AI-drivna funktioner, inklusive skrivning, översättning, sammanfattning, omskrivning och förklaring av komplexa koncept. AI-assistenten fungerar sömlöst bredvid användare i deras webbläsare, vilket eliminerar behovet av att logga in på sitt ChatGPT (OpenAI) -konto. AI kan vara en värdefull assistent vid webbsökningar, erbjuda en ´andra åsikt´ bredvid vanliga Google-sökningar. Verktyg som Perplexity.ai ger realtidsåtkomst till webben och fyller i resultat med sammanfattade punkter och hyperlänkade fotnoter. AI kan optimera skatteavkastning, vilket hjälper arbetstagare att minska deras skattebörda.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 6 augusti

Anställda kan dra nytta av artificiell intelligens för att öka produktiviteten

Den omfattande användningen av artificiell intelligens (AI) revolutionerar industrier och väcker oro för jobbsäkerheten bland arbetstagare. Men AI erbjuder också en möjlighet för yrkesverksamma att utnyttja tekniken för att öka produktiviteten och effektiviteten på jobbet. Genom att omfamna AI kan arbetstagare automatisera uppgifter, optimera innehållsskapande och förbättra beslutsfattandet. AI-verktyg kan lätta på kontorsuppgifter, vilket gör det möjligt för anställda att förbättra sin produktion. AI kan fungera som en värdefull assistent under webbsökningar, erbjuda en ´andra åsikt´ vid sidan av vanliga Google-sökningar. AI kan också automatisera schemaläggning, skapa timme-för-timme-avbrott av att göra-listor och till och med hjälpa till att skriva om ansökningsbrev baserat på jobbbeskrivningar eller ge råd om löneförhandling.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 6 augusti

Artificiell intelligens (AI) förändrar bokbranschen, från författande till marknadsföring. Författare och innehållsskapare har stämt AI-företag för att använda deras verk utan tillstånd för att träna AI-system. Författaren Hari Kunzru har i sitt kontrakt med Knopf specificerat att hans verk inte får användas för att träna AI. Författarförbundet har organiserat en petition som kräver att företag ber om deras godkännande innan de använder deras verk för att träna AI-program. Startups som Stockimg, Storywizard, Subtxt och Laika använder AI för att skapa, paketera, redigera och marknadsföra böcker. Författaren Stephen Marche har använt AI för att skriva sin bok ´Death of an Author´.

The New York Times fördjupade 2 augusti

AI-baserad konstgeneration med Midjourney

AI har förvandlat konstvärlden och med Midjourney behöver du inte längre vara en mästarkonstnär för att förverkliga din fantasi. Midjourney, som introducerades 2022, är för närvarande den ledande högupplösta text-till-bild AI-genereraren på marknaden. Med en unik blandning av text-till-bildgenerering, medieredigering och uppskalning samt tillgång till en aktiv konstgemenskap, erbjuder Midjourney en spännande plattform för konstnärer, teknikentusiaster och AI-professionella. Den amerikanska upphovsrättsbyrån har klargjort att AI-genererade verk inte är berättigade till upphovsrätt, men mänskliga inslag i AI-skapelser kan skyddas.

Direktlänk Dela Unite.AI fördjupade 27 juli

Indiana University använder AI i konststudion

Studenter och lärare vid Indiana University använder AI för att göra viktiga framsteg inom flera discipliner. Forskare vid Luddy Artificial Intelligence Center undersöker utmaningar och möjligheter med AI från tekniska, samhälleliga, vetenskapliga och tillämpade perspektiv. Vid IU Eskenazi School of Art, Architecture + Design har biträdande professorn i måleri Caleb Weintraub och föreläsaren i fotografi David Ondrik utvecklat en tvärvetenskaplig kurs som heter ´AI i studion´. Kursen utforskade hur text-till-bild AI-generatorer kan användas som ett verktyg i skapandet av fysisk konst istället för att ersätta konstnärer. De studerade också juridiska och etiska frågor kring AI-genererad konst.

Direktlänk Dela Indiana University fördjupade 25 juli

ChatGPT når 100 miljoner användare: Risker och riktlinjer för AI i arbetsplatsen

AI-verktyget ChatGPT från OpenAI har blivit den snabbaste webbplattformen att nå 100 miljoner användare, vilket visar att generativ AI är här för att stanna. ChatGPT, som har tränats för att fungera som en allmän chatbot, börjar nu användas i olika professionella miljöer för att förbättra produktiviteten. Men användningen av AI-verktyg på arbetsplatsen medför också risker som företag måste hantera, till exempel konfidentialitet, personlig integritet, kvalitetskontroll, bias och diskriminering, produktansvar, immateriell äganderätt, vilseledande framställning och försäkringstäckning. Företag bör ge riktlinjer till sina anställda om hur man använder AI-verktyg på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 18 juli

Grammy Awards reglerar AI-musik: Endast musik skapad av människor kan nomineras

Recording Academy meddelade nyligen att endast musik skapad av människor kommer att vara berättigad till nominering eller vinst av en Grammy. Inspelningar som använder AI-teknologi kommer att vara berättigade, men ord och melodier i grunden skrivna av AI, eller generativ AI, är inte det. Detta förklarades av Recording Academy´s VD, Harvey Mason Jr., som sa att det är ett mänskligt pris som betonar excellens, drivet av mänsklig kreativitet. Han betonade att regeländringen gjordes för att klargöra att vissa typer av AI-teknologi är okej, men generativ AI är inte det.

Direktlänk Dela Variety Media fördjupade 5 juli

Den 11 maj röstade Europaparlamentet för EU Artificial Intelligence Act. På grund av den snabba tillväxten av generativa AI-verktyg som ChatGPT, DALL-E och Google Bard har Europeiska kommissionen nyligen justerat dokumentet för att inkludera ökad transparens och informationskrav för stora språkmodeller. Dessa ändringar syftar till att skydda upphovsmän och upphovsrättsinnehavare, men kan också påverka amerikanska AI-företag som verkar på den europeiska marknaden. Artikel 28b 4(c) i EU AI Act innebär att leverantörer av generativa AI-system måste offentliggöra en detaljerad sammanfattning av användningen av upphovsrättsskyddad träningsdata. Detta kan leda till problem för AI-företag, eftersom det är svårt att identifiera specifika datasegment i stora och varierade dataset. Om lagen antas kan icke-efterlevnad leda till böter på upp till 30 miljoner euro eller 6 procent av den årliga omsättningen. Det är oklart hur upphovsmän kommer att veta om deras verk används i träningsdataset och detta kan resultera i onödiga rättsprocesser. Skillnader mellan EU:s och USA:s upphovsrättslagar kan också skapa förvirring och inkonsekvenser bland företag som försöker följa lagen.

The Hill fördjupade 22 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare