» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 146 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

USA:s representanthus är en av de två kamrarna i USA:s kongress, som är landets lagstiftande församling. Det andra kammaren är senaten. Representanthuset består av 435 ledamöter, vilka väljs vartannat år från de olika delstaterna. Antalet ledamöter från varje delstat baseras på dess befolkning, vilket innebär att större delstater har fler representanter än mindre delstater. Representanthusets huvuduppgifter är att stifta lagar, kontrollera presidentens och regeringens arbete samt besluta om budgeten. Representanthuset spelar en viktig roll i USA:s politiska system och fungerar som en motvikt till senaten och presidenten.

Senaste nytt kring USA:s representanthus

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot kongresspersonalens användning av Microsofts generativa AI-assistent Copilot, rapporterade Axios. ´Microsoft Copilot anses av Office of Cybersecurity vara en risk för användare på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster´, sa husets administrativa chef Catherine Szpindor. En talesperson för Microsoft sa till Reuters att de har en färdplan för AI-verktyg, som Copilot, som uppfyller federala myndigheters säkerhets- och efterlevnadskrav.

Direktlänk Dela SaltWire Network fördjupade i förrgår
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Microsoft föreslår militära tillämpningar av generativ AI till USA:s försvarsdepartement

Microsoft har enligt uppgift presenterat ett förslag för USA:s försvarsdepartement om möjliga militära tillämpningar av generativ AI-teknik, inklusive AI-baserade bildgeneratorn DALL-E som utvecklats av OpenAI. I en presentation under oktober 2023 framhävde Microsoft hur deras partnerskap med OpenAI kunde revolutionera utbildning inom militärsektorn. OpenAI har dock distanserat sig från dessa militära tillämpningar och förtydligat att företaget inte var inblandat i Microsofts förslag. Microsoft har meddelat planer på att introducera en regeringsspecifik version av Copilot med förbättrade säkerhetsfunktioner, väntas släppas sommaren 2024.

Direktlänk Dela WinBuzzer fördjupade 12 april

Microsoft föreslår användning av AI-baserad bildskapare för militärutbildning

Microsoft har enligt rapporter föreslagit att OpenAI:s AI-baserade bildskapare DALL-E kan användas för att träna militärpersonal åt USA:s försvarsdepartement. Enligt The Intercept ingick ett Microsoft-dokument med förslaget som en del av ett träningsseminarium för försvarsdepartementet i oktober 2023. OpenAI har dock distanserat sig från Microsofts presentation, med en talesperson som säger att företaget inte var inblandat i Microsofts förslag och att det inte har gjort några sådana förslag till USA:s militär.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 12 april

USA:s representanthus förbjuder Microsoft Copilot

USA:s representanthus har förbjudit personal att använda Microsoft Copilots AI-chattbot för 365. Detta efter att Catherine Szpindor, högsta administrativa chef, förklarat att Copilot inte är godkänd för användning i representanthuset och att kontoret för cybersäkerhet anser det riskabelt med tanke på läckor av data till icke-godkända molntjänster. Copilot har nu tagits bort och blockerats på alla Windows-enheter i representanthuset. I juni 2023 begränsade representanthuset även personalens användning av ChatGPT, och förbjöd den fria versionen och tillät endast begränsad användning av betalversionen.

Direktlänk Dela MSSP Alert fördjupade 3 april

USA:s representanthus förbjuder Microsofts AI-chattbot Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot användningen av Microsofts AI-baserade chattbot, Copilot, av kongressens personal, med hänvisning till potentiella säkerhetsrisker. Beslutet kommer bland växande oro över datasäkerhet och den potentiella läckan av känslig information från representanthuset till obehöriga molntjänster. Enligt vägledning från representanthusets chefadministratör, Catherine Szpindor, har Microsoft Copilot ansetts som ´oauktoriserad för användning i representanthuset´ av Office of Cybersecurity. Ett tidigare förbud från representanthuset i juni 2024 begränsade användningen av ChatGPT.

Direktlänk Dela Breitbart News Network fördjupade 2 april

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts Copilot

Anställda vid USA:s representanthus har förbjudits att använda Microsofts Copilot chatbot och AI-produktivitetsverktyg i väntan på lanseringen av en version anpassad för regeringsanvändare. Enligt dokument som Axios fått tag på har Catherine Szpindor, den administrativa chefen för representanthuset, utfärdat förbudet och informerat personalen om att Copilot är ´oauktoriserad för husanvändning´ och att tjänsten kommer att tas bort och blockeras från alla enheter. Copilot har av kontoret för cybersäkerhet bedömts utgöra en risk för användare på grund av hotet om läckage av husdata till icke-godkända molntjänster. Microsoft arbetar på en regeringsversion av Copilot-appar anpassad till högre säkerhetskrav. Representanthusets administrativa kontor kommer att utvärdera regeringsversionen av sviten när den blir tillgänglig senare i år.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 2 april

USA:s representanthus förbjuder Microsofts AI-chatbot

Microsofts planerade lansering av Copilot för säkerhet den 1 april stötte på problem när USA:s representanthus den 29 mars förbjöd användningen av Microsofts alternativa chatbot till OpenAI:s ChatGPT av representanthusets personal. Detta följer efter ett beslut förra sommaren då kammaren också förbjöd personalens användning av ChatGPT. Representanthusets kontor för cybersäkerhet har bedömt att Microsoft Copilot utgör en risk för användarna på grund av hotet om läckage av representanthusets data till icke-godkända molntjänster. Microsoft planerar att adressera alla säkerhets- och efterlevnadsproblem genom att släppa en säkrare regeringsversion i sommar.

Direktlänk Dela SC Media fördjupade 2 april

USA:s representanthus förbjuder personal att använda Microsofts Copilot på grund av dataskyddsproblem

USA:s representanthus har förbjudit sin personal att använda Microsofts AI-kodhjälp, Copilot, på grund av oro för dataintrång. Förbudet kommer bara några veckor efter att Microsoft offentliggjorde den officiella allmänna lanseringen av AI Copilot den 14 mars 2024. Förbudet, som implementerats av representanthusets chefsadministratör Catherine Szpindor, kommer från oro över potentiella dataintrång. Microsoft har erkänt oron och betonat sitt åtagande för säkerheten för regeringsanvändare. Det är oklart om andra regeringsorgan eller privata företag kommer att följa efter och genomföra liknande restriktioner för AI Copilot.

Direktlänk Dela Hack Read fördjupade 1 april

USA:s representanthus förbjuder Microsofts AI-assistent Copilot över säkerhetsbekymmer

Microsofts generativa AI-assistent Copilot har fått ett strikt förbud av USA:s representanthus på grund av säkerhetsbekymmer. Copilot ansluter nu till ChatGPT på representanthusets lista över förbjudna och begränsade AI-verktyg. Catherine Szpindor, representanthusets chefsadministrativa officer, har meddelat att Copilot är ´oauktoriserad för användning i huset´. Szpindor påpekade att Copilot ansågs vara en risk för användarna på grund av risken för läckage av husdata till icke-godkända molntjänster. Microsoft planerar att lansera en svit av verktyg för regeringen denna sommar, vilka företaget säger uppfyller de federala säkerhets- och efterlevnadskraven.

Direktlänk Dela TechSpot fördjupade 1 april

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI Copilot

USA:s representanthus har infört ett förbud mot att kongresspersonal använder Microsofts AI Copilot-assistent, enligt en rapport publicerad av Axios. Detta kommer i ljuset av växande oro från den federala regeringen om de potentiella riskerna och utmaningarna kring intern användning av generativa AI-verktyg som ChatGPT. I vägledningen utfärdad av husets Chief Administrative Officer Catherine Szpindor, bedömdes Microsoft AI Copilot som ´oauktoriserad för husbruk´ av Office of Cybersecurity på grund av potentiella risker för dataförluster.

Direktlänk Dela MediaNama fördjupade 1 april

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI Copilot

USA:s representanthus har infört ett förbud mot att kongressens personal använder Microsofts AI-assistent Copilot, enligt en rapport publicerad av Axios. Detta kommer i ljuset av ökande oro från den federala regeringen om de potentiella riskerna och utmaningarna med intern användning av generativa AI-verktyg som ChatGPT. I riktlinjerna utfärdade av representanthusets administrativa chef Catherine Szpindor, ansågs Microsoft AI Copilot vara ´oauktoriserad för husanvändning´ av Office of Cybersecurity på grund av potentiella risker för dataförluster.

Direktlänk Dela MediaNama fördjupade 1 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

USA:s representanthus förbjuder Microsofts Copilot chatbot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot att dess personal använder Microsofts generativa AI-assistent Copilot, på grund av risk för läckor. Detta kommer efter att två ledare för representanthuset tidigare i år började bilda en tvärpolitisk arbetsgrupp för artificiell intelligens (AI), då försöken att driva igenom regleringar av tekniken har stannat upp. Microsoft svarade på beslutet och meddelade att företaget har en plan för att leverera AI-verktyg, som Copilot, som uppfyller federala säkerhets- och efterlevnadskrav senare i år.

Direktlänk Dela Silicon UK fördjupade 1 april

USA:s representanthus förbjuder Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot den kongressanställdas användning av Microsofts generativa AI-assistent Copilot, enligt en rapport från Axios. Copilot anses av Office of Cybersecurity utgöra en risk för användare på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster, enligt Catherine Szpindor, chef för representanthusets administrativa kontor. En talesperson för Microsoft meddelade att de har en plan för AI-verktyg som Copilot, som uppfyller federala säkerhets- och efterlevnadskrav, som de planerar att leverera senare i år.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 1 april

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsoft Copilot

USA:s representanthus har förbjudit sina medlemmar att använda Microsoft Copilot, en AI-chattjänst, i syfte att förhindra informationsläckor. Microsoft Copilot kommer att tas bort från alla huskontrollerade enheter och tillgången till webbläsarversionen kommer också att blockeras. Huset har även uttalat att ´Microsoft Copilot har bedömts av cybersäkerhetsmyndigheter utgöra en risk för användarna.´ Microsoft har svarat på rapporten genom att påpeka att de erkänner att regeringsanvändare har högre säkerhetskrav för sina data och att de har en plan för att möta dessa krav.

Direktlänk Dela GIGAZINE fördjupade 1 april

USA:s representanthus inför strikt förbud mot Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot användning av Microsofts generativa AI-assistent Copilot av kongresspersonal. Detta beslut kommer som ett resultat av oro över potentiella dataförluster till obehöriga molntjänster. Catherine Szpindor, representanthusets administrativa chef, uppgav att kontoret för cybersäkerhet anser att Microsoft Copilot-applikationen utgör en risk för användarna. Som ett svar på förbudet betonade en talesperson för Microsoft deras engagemang för att uppfylla regeringens säkerhetskrav. Microsoft meddelade en färdplan för AI-verktyg, inklusive Copilot, som är utformade för att följa federala säkerhets- och efterlevnadsbestämmelser.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 1 april

USA:s kongress förbjuder Microsofts Copilot AI

Sent 2023 undertecknade USA:s president Joe Biden en exekutiv order som satte nya standarder för AI-säkerhet och utvecklingsramar. Efter att ha slutfört de initiala 150-dagarsåtgärderna utfärdade Vita husets kontor för budget och administration (OMB) en regeringsomfattande policy för att motverka risker med AI, bygga transparens, förbättra tillsynen och specificera hur federala myndigheter kan använda AI. Enligt ett internt meddelande har kongressanställda förbjudits att använda Microsoft Copilot, en uppsättning AI-verktyg. Catherine Szpindor, chefsadministratör för representanthuset, har meddelat att Copilot är ´oauktoriserad för husets användning´.

Direktlänk Dela SlashGear fördjupade 1 april

USA:s representanthus blockerar Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har blockerat användningen av Microsofts generativa AI-assistent Copilot för dess personal. Detta rapporteras av Axios, som fick se den nya vägledningen som skickades till representanthusets personal om Copilot. Vägledningen kommer från representanthusets chefsadministratör Catherine Szpindor, som meddelade att alla Copilots funktioner kommer att blockeras och tas bort från de Windows-enheter som personalen använder. Microsoft har redan meddelat planer på att lansera en version av AI-chatten för regeringsarbete någon gång under sommaren 2024.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 31 mars

USA:s representanthus förbjuder Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har förbjudit personalen att använda Microsofts AI-assistent Copilot, på grund av risk för dataöverföring. Microsoft Copilot anses av Office of Cybersecurity vara en risk för användare på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster, enligt Catherine Szpindor, den administrativa chefen för huset. Microsoft meddelade att de har en plan för AI-verktyg, som Copilot, som uppfyller federala säkerhets- och efterlevnadskrav. Vicepresident Kamala Harris sade att federala myndigheter måste visa att deras AI-verktyg inte skadar allmänheten.

Direktlänk Dela The Economic Times fördjupade 31 mars

USA:s representanthus förbjuder Microsofts AI-verktyg Copilot på grund av säkerhetsbekymmer

USA:s representanthus har förbjudit användningen av Microsofts AI-verktyg, Copilot, på grund av oro för säkerheten. Detta beslut markerar en betydande utveckling i debatten om reglering av artificiell intelligens och dess inverkan på samhället. Microsoft Copilot, utvecklat i samarbete med OpenAI, har varit i framkant för att integrera AI i dagliga digitala interaktioner. Men teknikens förmågor har väckt oro och lett till granskning av lagstiftare som är oroade för AI:s bredare konsekvenser, inklusive integritet, säkerhet och potentialen för missbruk. OpenAI:s VD Sam Altman planerar att träffa talman Mike Johnson i representanthuset, vilket signalerar allvarlig uppmärksamhet från lagstiftande organ mot att förstå och potentiellt forma framtiden för AI-teknik.

Direktlänk Dela PC-Tablet fördjupade 30 mars

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot att kongresspersonal använder Microsofts generativa AI-assistent Copilot. Appen har bedömts som en risk för användarna på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster, enligt Catherine Szpindor, representanthusets chefsadministratör. En talesperson för Microsoft meddelade att företaget planerar att lansera AI-verktyg, inklusive Copilot, som uppfyller federala säkerhets- och efterlevnadskrav senare i år. Förra året introducerade fyra amerikanska senatorer lagstiftning för att förbjuda användning av AI som skapar falskt innehåll i politiska annonser.

Direktlänk Dela The Economic Times fördjupade 30 mars

USA:s kongress förbjuder personalen att använda Microsofts Copilot

USA:s representanthus har förbjudit sin personal att använda Microsofts AI-drivna chattbot, Copilot, enligt en rapport av Axios. Förbudet tillkännagavs av representanthusets administrativa chef, Catherine Szpindor, som förklarade att Microsoft Copilot är ´oauktoriserad för husbruk´. Cybersecurity Office har identifierat applikationen som ´en risk för användare på grund av hotet om att läcka husdata till icke-husgodkända molntjänster´. Microsoft planerar att lansera en uppsättning verktyg specifikt utformade för regeringsbruk denna sommar. Dessa verktyg är avsedda att uppfylla kongressens säkerhetsbehov.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 30 mars
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Microsofts AI-assistent Copilot förbjuds av USA:s representanthus

USA:s representanthus har strikt förbjudit sina medarbetare att använda Microsofts generativa AI-assistent Copilot, rapporterade Axios. Microsoft Copilot anses av Cybersäkerhetskontoret utgöra en risk för användare på grund av hotet om att läcka data till icke-godkända molntjänster. Microsoft har meddelat att de planerar att lansera AI-verktyg, som Copilot, som uppfyller federala säkerhets- och efterlevnadskrav senare i år.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 30 mars

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot att kongressens personal använder Microsofts generativa AI-assistent Copilot, enligt Axios. Beslutet kommer efter att representanthusets administrativa chef, Catherine Szpindor, uttryckt oro över potentiella risker med applikationen, särskilt risken för dataförluster till obehöriga molntjänster. En talesperson för Microsoft informerade Reuters om företagets åtagande att leverera AI-verktyg, inklusive Copilot, som följer med federala säkerhets- och efterlevnadsstandarder senare i år.

Direktlänk Dela Republic World fördjupade 30 mars

USA:s representanthus förbjuder Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot kongresspersonalens användning av Microsofts generativa AI-assistent Copilot, enligt en rapport från Axios. Microsoft Copilot anses av Cybersecurity Office utgöra en risk för användarna på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster, enligt representanthusets administrativa chef Catherine Szpindor. Microsoft meddelade att de har en plan för AI-verktyg, som Copilot, som uppfyller federala säkerhets- och efterlevnadskrav som planeras levereras senare i år.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 30 mars

USA:s representanthus AI-uppgiftsstyrka tar långsiktigt perspektiv på reglering av AI-verktyg

Ledarna för USA:s representanthus AI-uppgiftsstyrka har tagit ett viktigt steg mot att utveckla en strategi för artificiell intelligens (AI) genom att lansera en ny tvärpolitisk uppgiftsstyrka. Styrkan kommer att ge rekommendationer om hur kongressen kan stärka AI-innovation samtidigt som de håller verktygen i schack. Rep. Jay Obernolte (R-Calif.) och Rep. Ted Lieu (D-Calif.), som leder arbetet, påpekade att det sannolikt kommer att vara en lång process att implementera ett fullständigt svar eftersom de överväger teknikens enorma inverkan på val, nationell säkerhet, ekonomin och mer. Obernolte och Lieu planerar att ha både offentliga och privata sessioner för att gräva djupt i AI:s många aspekter.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 7 mars

Republikaner kräver dokument om Googles ´vänsterinriktade´ AI-program

Republikaner i USA:s representanthus kräver dokument från Google för att undersöka om den amerikanska regeringen har påverkat företagets ´vänsterinriktade´ artificiella intelligensprogram, Gemini. Representanthusets justitieutskott skickade ett brev till Alphabet, Googles moderbolag, med krav på att alla kommunikationer mellan federala myndigheter och Alphabet rörande Gemini ska överlämnas till utskottet senast den 17 mars. Utskottets ordförande Jim Jordan uttryckte oro över interna rapporter från Gemini-teamet som följde riktlinjer från Vita huset om att AI måste främja ´jämlikhet´, oavsett förtjänst. Google har fått kritik för att Gemini vägrar producera bilder på vita människor och i stället ger ´mångfaldiga´ framställningar av USA:s grundlagsfäder, påvar och vikingar.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 2 mars

AI-robocalls riktade mot väljare i amerikanska valet

AI-genererade robocalls, som förespeglade att vara president Joe Biden och uppmanade väljare i New Hampshire att stanna hemma, användes för första gången för att störa ett amerikanskt val. Företagen Life Corporation och Lingo Telecom från Texas kopplades till samtalen. Det är oklart om samtalen faktiskt hindrade väljare från att rösta. Lisa Gilbert, vice verkställande direktör för Public Citizen, en organisation som eftersträvar reglering av AI inom politiken, menar att syftet var att vilseleda. USA:s federala kommunikationskommission införde ett förbud mot AI-robocalls efter händelsen, men det finns fortfarande inga regler för användning av AI i politiska annonser. En tvärpolitisk arbetsgrupp i USA:s representanthus kommer att undersöka hur AI kan regleras.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 26 februari

Ny lagförslag i USA för att skydda artister mot artificiell intelligens

Den 10 januari 2024 meddelade en grupp av tvärpolitiska medlemmar i USA:s representanthus att de överväger en ny lag om artificiell intelligens (AI), kallad No Artificial Intelligence Fake Replicas and Unauthorized Duplication Act (No A.I. FRAUD Act). Lagen syftar till att skydda människors röst och bilder från AI-repliker, riktade mot missbruk av AI deepfakes, röstkloner och utnyttjande digitala mänskliga imitationer. Lagen skulle införa en ny federal ´rätt till publicitet´, vilket innebär skydd mot användning av någons röst, likhet eller andra personliga egenskaper utan tillstånd.

Direktlänk Dela Music Connection fördjupade 24 februari

OpenAIs ChatGPT ger oförutsägbara svar, problemet nu löst

OpenAIs avancerade AI-system, ChatGPT, började nyligen bete sig oförutsägbart, vilket orsakade oro bland användarna. Användare på sociala medier rapporterade att boten gav icke-sekvensiella svar, felaktiga svar och i allmänhet pratade nonsens. Ett exempel var när en Reddit-användare frågade ChatGPT vad en dator var och fick ett obegripligt svar. OpenAI meddelade dock på onsdagsmorgonen att problemen med botten hade lösts och förklarade att en optimering av användarupplevelsen hade introducerat en bugg i hur modellen bearbetar språk. Samtidigt lanserar representanthuset en tvärpolitisk arbetsgrupp för att studera artificiell intelligens och ge lagstiftningsrekommendationer.

Direktlänk Dela NewsNation fördjupade 22 februari

Ny tvärpolitisk arbetsgrupp för artificiell intelligens inrättas i USA

USA:s representanter Ted Lieu (D-Los Angeles County) och Jay Obernolte (R-Hesperia) kommer att leda en nybildad tvärpolitisk arbetsgrupp som kommer att skapa en rapport med rekommendationer om artificiell intelligens. Talmannen Mike Johnson och demokratiska ledaren Hakeem Jeffries meddelade inrättandet av den tvärpolitiska arbetsgruppen för artificiell intelligens den 20 februari. Gruppen kommer att undersöka hur kongressen kan säkerställa att USA fortsätter att leda inom AI-innovation samtidigt som de överväger skyddsåtgärder som kan vara lämpliga för att skydda nationen mot nuvarande och framväxande hot.

Direktlänk Dela Beverlypress.com fördjupade 22 februari

USA:s representanthus bildar tvärpolitisk arbetsgrupp för att undersöka potentiell AI-lagstiftning

Ledarna för USA:s representanthus meddelade på tisdag att de bildar en tvärpolitisk arbetsgrupp för att utforska potentiell lagstiftning för att hantera bekymmer kring artificiell intelligens (AI). Trots flera högnivåforum och lagstiftningsförslag under det senaste året har försöken att få igenom lagstiftning om AI stannat upp. Arbetsgruppens uppgift blir att producera en omfattande rapport och överväga ´skyddsräcken som kan vara lämpliga för att skydda nationen mot nuvarande och framväxande hot´.

Direktlänk Dela Channel NewsAsia fördjupade 20 februari

Ny lagstiftning föreslår mätning och rapportering av AIs miljöpåverkan

Denna vecka introducerade USA:s senator Ron Wyden och hans kollegor i senaten lagstiftning som skulle uppmana National Institute of Standards and Technology att utveckla standarder för att mäta och rapportera hela omfånget av artificiell intelligens (AI) miljöpåverkan. Lagstiftningen skulle också skapa en frivillig ram för AI-utvecklare att rapportera miljöpåverkan. Lagstiftningen leddes av senatorerna Edward Markey från Massachusetts och Martin Heinrich från New Mexico. Förutom Wyden, var lagförslaget cosponsrat av tre andra senatorer. Ett kompanjonlag har introducerats i representanthuset.

Direktlänk Dela KQEN News Radio fördjupade 8 februari

Artister och akademiker debatterar federal reglering av AI-teknologi i USA:s representanthus

Under ett utskottsmöte i USA:s representanthus uttryckte countryartisten Lainey Wilson och Harvey Mason, VD för Recording Academy, sitt stöd för federal reglering av AI-teknologi. De betonade att röster och likheter är viktiga delar av deras identitet och talang, och inte bör kunna replikeras av maskiner utan samtycke. Mason uttryckte oro för att det finns lite skydd för artister vars namn eller likhet används för att skapa AI-genererat material. Jennifer Rothman, professor i juridik vid University of Pennsylvania Law School, utmanade dock en nyckelbestämmelse i det föreslagna No AI FRAUD Act, som skulle tillåta artister att överföra rättigheterna till deras röst och likhet till en tredje part.

Direktlänk Dela Billboard fördjupade 2 februari

USA:s representanthus uppmanar VA att informera patienter om AI-användning

Under en utfrågning i USA:s representanthus uppmanade lagstiftare att Department of Veterans Affairs (VA) bör informera patienter när de använder artificiell intelligens (AI) för att analysera känslig information. VA bör också vara beredda att utdela strängare sanktioner mot entreprenörer som missbrukar veteraners data. VA avslöjar för närvarande inte användningen av AI när tekniken används för diagnostiska ändamål inom hälso- och sjukvården. VA testar för närvarande ´modellkort´ som ger patienter och vårdgivare information om den AI som tillämpas på deras vård, tillsammans med informerade samtyckesformulär som patienter får när verktygen forskas i hälso- och sjukvårdsinställningar.

Direktlänk Dela FedScoop fördjupade 30 januari

OpenAI:s VD Sam Altman diskuterar risker med AI med kongressledamot

OpenAI:s VD Sam Altman träffade den republikanska talmannen i USA:s representanthus, Mike Johnson, för att diskutera riskerna med artificiell intelligens (AI). Diskussionen kommer i en tid då Joe Bidens administration har pressat lagstiftare för AI-reglering, men har gjort liten framsteg på grund av ett polariserat kongress. Europa ligger före USA när det gäller AI-reglering, med lagstiftare som utarbetar AI-regler. Altman och Johnson diskuterade balansen mellan AI:s enorma potential och hur man kan mildra riskerna.

Direktlänk Dela The Print fördjupade 11 januari

USA:s representanthus diskuterar AI:s roll inom sjukvården

USA:s representanthus har börjat diskutera konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) inom sjukvården. Representant Brett Guthrie (R-KY) lovordade AI:s potential inom sjukvården, inklusive verktyg för cancer screening, men varnade också för att teknologierna inte bör släppas lös utan skyddsräcken. Under en kongressförhör vittnade flera hälsoledare om AI:s nya möjligheter och potentiella snedvridningar. Lagstiftare övervägde potentialen för lagstiftning som kunde hantera bekymmer kring AI, men förhöret fokuserade inte på något specifikt lagförslag.

Direktlänk Dela Mcknightsseniorliving.com fördjupade 1 december

USA:s högsta åklagare uppmanar till lagstiftning mot AI-utnyttjande av barn

Åklagare från alla 50 amerikanska stater uppmanar kongressen att undersöka hur artificiell intelligens (AI) kan utnyttjas för att exploatera barn genom pornografi, och att skapa lagstiftning för att ytterligare skydda mot detta. I ett brev till republikanska och demokratiska ledare i representanthuset och senaten uppmanar de federala lagstiftarna att ´inrätta en expertkommission för att studera de medel och metoder av AI som kan användas för att specifikt utnyttja barn´ och att utvidga befintliga restriktioner för barnsexuellt utnyttjande för att inkludera AI-genererade bilder. Syd Carolinas justitieminister Alan Wilson ledde ansträngningarna att samla undertecknare från alla 50 stater.

Direktlänk Dela The Daily Record fördjupade 5 september

Moderata demokrater i USA startar arbetsgrupp för artificiell intelligens

Moderata demokrater i USA:s representanthus har startat en ny arbetsgrupp för artificiell intelligens (AI), med prioritet att motverka farorna med AI-deepfakes inför presidentvalet 2024. Den 97 medlemmar starka gruppen skapades av New Democrat Coalition, en fraktion av centrala lagstiftare inom det demokratiska partiet. Gruppen kommer att arbeta med policys som främjar AI-innovation samtidigt som den skyddar amerikanerna vid en tidpunkt då industrins ledare har larmat om den nya tekniken.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 19 augusti

Demokraterna i USA:s representanthus lanserar arbetsgrupp för AI-policy

Demokraterna i USA:s representanthus lanserar en arbetsgrupp för att utforma policy kring artificiell intelligens (AI), i ett försök att förstå och reglera den snabbt framväxande sektorn. Den nya initiativet presenterades denna vecka av New Democrat Coalition, en grupp om nästan 100 demokratiska representanthusmedlemmar. Representanten Don Beyer, en av initiativets vice ordförande, hoppas att arbetsgruppen kommer att utveckla praktiska idéer som sätter gränser för AI. Arbetsgruppens ordförande, representanten Derek Kilmer, föreslog att det kan lägga grunden för ett AI-regelverk i representanthuset. Biden-administrationen och kongressen undersöker hur man ska reglera AI.

Direktlänk Dela Fox News Network fördjupade 17 augusti

Moderata demokrater i USA bildar arbetsgrupp för artificiell intelligens

Moderata demokrater i USA:s representanthus har bildat en arbetsgrupp för artificiell intelligens för att ta itu med frågan om begränsningar av tekniken. Den nya demokratiska koalitionen meddelade bildandet av gruppen, som syftar till att utveckla förnuftiga, tvåpartipolitiska politik i samarbete med Biden-administrationen, företag och andra lagstiftare. Representant Derek Kilmer från Washington kommer att leda gruppen, med vice ordförande inklusive representanterna Don Beyer från Virginia, Jeff Jackson från North Carolina, Sara Jacobs från Kalifornien, Susie Lee från Nevada och Haley Stevens från Michigan.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

Capitol Hill fokuserar på artificiell intelligens

En fraktion av demokrater från USA:s representanthus har lanserat en arbetsgrupp dedikerad till artificiell intelligens (AI). New Democrat Coalition, bestående av 97 medlemmar, meddelade sin AI-centrerade arbetsgrupp den 15 augusti. Gruppen avser att samarbeta med president Joe Bidens administration och engagera intressenter från olika bakgrunder. Deras gemensamma vision är att skapa ´förnuftiga, tvärpolitiska politiska riktlinjer´ för denna nya sektor. Representanten Derek Kilmer, som kommer att leda denna AI-arbetsgrupp, delade insikter om gruppens huvudområden för oro, inklusive spridningen av desinformation.

Direktlänk Dela Financial-world.org fördjupade 16 augusti

USA:s representanthus bildar arbetsgrupp för att adressera AI-frågor

Moderata demokrater i USA:s representanthus har bildat en arbetsgrupp om artificiell intelligens (AI) för att ta itu med oro kring tekniken. Den nya demokratiska koalitionen meddelade bildandet av gruppen, med målet att samarbeta med Biden-administrationen, företag och andra lagstiftare för att utveckla tvåpartipolitik för att reglera denna framväxande teknik. Gruppen, ledd av representanten Derek Kilmer från Washington State, inkluderar vice ordförande representanterna Don Beyer från Virginia, Jeff Jackson från North Carolina, Sara Jacobs från Kalifornien, Susie Lee från Nevada och Haley Stevens från Michigan.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 15 augusti

AI:s potentiella effekt på politiken

Artificiell intelligens (AI) förväntas ha en betydande effekt på politiken, vilket potentiellt kan leda till stora förändringar i demokratiska system. En föreslagen milstolpe är acceptansen av vittnesmål eller kommentarer genererade av AI och inlämnade under dess namn av en lagstiftande kropp eller myndighet. Detta har delvis uppnåtts med introduktionen av lagförslag skrivna av AI i lagstiftande organ som Massachusetts Legislature och USA:s representanthus. En annan milstolpe är antagandet av den första nya lagändringen till ett lagförslag skrivet av AI. Det finns dock utmaningar och osäkerheter kring användningen av AI i politiken. Medan vissa ser det som ett hot mot demokratin, ser andra det som en möjlighet till framsteg och innovation.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 29 juli

Adam Schiffs kampanj sätter insamlingsrekord för senatsval

USAs representanthusmedlem Adam Schiffs senatskampanj meddelade på onsdagen att den kaliforniska demokraten hade samlat in 8,1 miljoner dollar under de senaste tre månaderna, en period som inkluderar hans nyliga kritik av det republikanledda huset. Hans team sa att det var ett rekord för en senatskampanj för april-juni-kvartalet av ett år där det inte hålls val. Kampanjens kommunikationsdirektör Marisol Samayoa sa i ett e-postmeddelande att det ´rekordbeloppet´ hänvisade till insamling i öppna senatsval, där en sittande person inte kandiderar.

Direktlänk Dela Action News Jax fördjupade 6 juli

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare