» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 146 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

USA:s utbildningsdepartement försenar AI-riktlinjer, enligt nationell översikt

En nationell genomgång utförd av Center on Reinventing Public Education (CRPE) har funnit att de flesta amerikanska utbildningsdepartement inte offentligt har erkänt konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) i undervisning och lärande. Förutom Hawaii, som har efterlyst en arbetsgrupp för att rekommendera AI-användning, har ingen av de andra 58 avdelningarna behandlat AI i ett policy-sammanhang. Endast fyra delstater - Georgia, Florida, South Carolina och Arkansas - har publicerat läroplaner eller kurser relaterade till AI. CRPE:s forskning har funnit att delstater ofta fördröjer att ge viktig vägledning under kriser eller osäkerhet.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 27 juli
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare