» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 227 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Utmaningar och möjligheter med artificiell allmän intelligens: En analys av Shelly Palmer

Shelly Palmer, som nyligen utsetts till LinkedIns ´Top Voice in Technology´, skriver om de senaste händelserna på OpenAI, där VD Sam Altman lämnade sin post oväntat. Spekulationer pekar på interna meningsskiljaktigheter om AI-utvecklingens takt, särskilt kring kommersialisering. OpenAI är känt för sin generativa AI-produkt ChatGPT, men företagets uttalade mål är att skapa en modell för artificiell allmän intelligens (AGI) som kan förstå, lära och tillämpa kunskap över ett brett spektrum av områden. AGI:s potential kommer dock med djupgående bekymmer, inklusive oförutsägbarhet och brist på kontroll. Vissa experter argumenterar dock för att marknadsmekanismer och regelverk kan hantera AGI:s utveckling effektivt.

Direktlänk Dela SaskToday fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare