» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 148 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Xi Jinping är den nuvarande generalsekreteraren för Kinas kommunistiska parti, president för Folkrepubliken Kina och ordförande för landets centrala militärkommission. Han har innehaft dessa positioner sedan 2012 respektive 2013. Xi Jinping anses vara en av de mest inflytelserika ledarna i Kinas moderna historia och har främjat en starkare roll för Kina på den globala scenen. Han har också infört en rad reformer inom ekonomi, miljö och militär samt förstärkt kampen mot korruption inom partiet. Xi Jinping är känd för att ha konsoliderat sin makt och avskaffat begränsningar på presidentämbetets mandatperioder.

Senaste nytt kring Xi Jinping

President Biden och President Xi Jinping diskuterar Taiwan, AI och säkerhetsfrågor

USA:s president Joe Biden och Kinas president Xi Jinping diskuterade Taiwan, artificiell intelligens och säkerhetsfrågor i ett telefonsamtal. Samtalet beskrevs av Vita Huset som ´uppriktigt och konstruktivt´ och var ledarnas första konversation sedan deras toppmöte i Kalifornien i november. Biden tryckte på för att Kina ska göra mer för att uppfylla sina åtaganden att stoppa flödet av illegala narkotika. Biden förstärkte också varningar till Xi om att inte blanda sig i USA:s val 2024 samt mot fortsatta skadliga cyberattacker mot kritisk amerikansk infrastruktur. De två ledarna diskuterade också Taiwan inför nästa månads invigning av Lai Ching-te, öns president-elect.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

USA:s och Kinas ledare har första samtalet sedan november

USA:s president Joe Biden och Kinas president Xi Jinping har haft sitt första samtal sedan november. De diskuterade Taiwan, artificiell intelligens och säkerhetsfrågor. Samtalet kommer före veckor av högnivåengagemang mellan de två makterna, med USA:s utrikesminister Antony Blinken och finansminister Janet Yellen förväntas besöka Kina separat. Biden bekräftade USA:s långvariga ´Ett Kina´-policy, men upprepade att Washington motsätter sig alla tvångsåtgärder för att bringa Taiwan under Beijings kontroll. Biden tog också upp bekymmer om Kinas ägande av sociala medieplattformen TikTok i sitt samtal med Xi.

Direktlänk Dela Deutsche Welle fördjupade 2 april

Intels aktier stiger trots negativ trend för AI-aktier

Intels aktier steg med 4,2% på onsdag, trots att aktiekurserna för Nvidia, Super Micro Computer och Broadcom var nedåt eller oförändrade. Advanced Micro Devices lyckades knappt motverka den negativa trenden för AI-aktier idag, med aktier upp 0,97%. Anledningen till att Intel och AMD trots allt gick bra, trots värderingsnedgångar för andra framstående företag med stor exponering för AI-trender, är sannolikt spänningarna mellan Kina och västvärlden. Kinas president Xi Jinping sade idag till Nederländernas premiärminister Mark Rutte att försök att begränsa hans lands tekniska framsteg inte skulle lyckas. Trots geopolitiska risker ökade Intels aktiepris tack vare nyheter som tyder på att produktionen av företagets 3 nanometer (nm) processor-designer snart kan börja skalas upp snabbt.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 28 mars

Intels aktier stiger trots negativ trend för AI-aktier

Aktier i Intel steg med 4,2% på onsdagen, trots att aktiekurserna för Nvidia, Super microcomputer och Broadcom var nedåtgående eller oförändrade. Intels och AMD:s aktier lyckades trotsa trenden tack vare specifika omständigheter. Kinesiska presidenten Xi Jinping meddelade under ett besök i Nederländerna att försök att begränsa Kinas tekniska framsteg inte skulle lyckas. Detta följde på USA:s och Nederländernas försök att begränsa Kinas tillgång till kretskortstillverkningsutrustning. Intel-investerare fick dock positiva nyheter om att tillverkningen av företagets 3 nanometer (nm) processor-designer snart kan skala upp snabbt.

Direktlänk Dela The Bharat Express News fördjupade 27 mars

AI-bildgeneratorföretaget Midjourney överväger att förbjuda bilder på Biden och Trump

Företaget Midjourney, som skapar AI-genererade bilder, överväger att förbjuda bilder på president Joe Biden och före detta president Donald Trump. Enligt företagets VD, David Holz, är det ´nära att förbjuda´ sådana bilder ´för de nästa 12 månaderna´. Midjourney förbjuder redan användare att skapa vilseledande bilder på offentliga personer och händelser. Trots detta har sådana bilder ändå lyckats ta sig igenom förbudet. Förra året förbjöd Midjourney uppmaningar att skapa bilder med den kinesiska presidenten Xi Jinping. Andra företag, som Meta, arbetar också för att märka alla bilder som upptäcks vara AI-genererade.

Direktlänk Dela PetaPixel fördjupade 10 februari

AI driverar aktiemarknaden 2023, USA förblir världsledande

Artificiell intelligens (AI) har blivit den primära drivkraften för aktiemarknadens uppgång 2023. Trots oro om teknologins oreglerade status förblir USA världsledande inom AI och maskininlärning 2024. Konsultföretaget McKinsey förutspår att generativ AI ensamt kommer att lägga till $2,6 till $4,4 biljoner per år till den globala ekonomin, med största delen tillfaller USA. I USA finns nu över 18 000 AI-startups och enligt en studie av Adobe använder 77% av konsumenterna nu AI-teknik. Bland de framstående personerna inom AI-sektorn 2023 finns Sam Altman, tidigare VD för OpenAI, Lisa Su, VD för American Micro Devices (AMD) och Henry Kissinger, tidigare utrikesminister.

Direktlänk Dela The National Interest fördjupade 9 februari

AI förutspår åtta scenarier som kan leda till tredje världskriget

Artificiell intelligens har förutspått skrämmande faktorer som kan utlösa ett apokalyptiskt tredje världskrig. ChatGPT avslöjade åtta skrämmande scenarier som kan tvinga världsledare att föra krig över hela världen, vilket leder till miljontals dödsfall. ChatGPT, som körs på avancerad maskininlärning, förutså åtta olika faktorer som kan få situationen att urarta. Dessa inkluderar territoriella tvister, nationalism och populism, misslyckad diplomati, tekniskt vapenkapplöpning, proxykrig, resursbrist, ekonomiskt kaos och cyberkrigföring.

Direktlänk Dela The Sun fördjupade 27 januari

Ny amerikansk lag kan begränsa komiker och parodier

En ny amerikansk lagförslag, som stöds av både Demokrater och Republikaner, syftar till att begränsa artificiell intelligens, men kan få farliga konsekvenser. Lagförslaget, kallat No Artificial Intelligence Fake Replicas And Unauthorized Duplications (No AI FRAUD) Act, är tänkt att skydda individers rättigheter, men kan också försvåra för komiker och parodier. Om lagen genomförs kan det bli olagligt att härma eller imitera någon annan, vilket skulle påverka program som South Park och Saturday Night Live. Lagförslaget skulle också kunna begränsa yttrandefriheten och konstnärligt uttryck.

Direktlänk Dela Outkick Media fördjupade 19 januari

Språkmodellernas åsikter varierar beroende på språk

Undersökningar visar att språkmodeller som ChatGPT och Google´s Bard inte har personliga åsikter. Trots detta kan de uttrycka åsikter, vilket är intressant. Detta ledde till frågan om språkmodellerna alltid uttrycker en åsikt, om den åsikten är konsekvent, om den är språkberoende och om ChatGPT och Bard delar samma åsikt. Resultaten visade att båda modellernas åsikter varierar beroende på vilket språk som används. Till exempel var det stora variationer i svaren på bengali, medan de flesta uttalanden fick samma svar på spanska.

Direktlänk Dela International Policy Digest fördjupade 8 januari

Kina kan bli världsledande inom AI senast 2030

Kina har gjort AI till en nationell prioritet och siktar på att bli världens främsta centrum för AI-innovation till 2030. Enligt Stanford Institute for Human-Centred Artificial Intelligence har globala investeringar i AI ökat markant under det senaste decenniet. Kinas AI-marknad förväntas nå 38,89 miljarder dollar i år och kommer att växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 18 procent till 104,7 miljarder dollar till 2030. Kina har mer än 4 300 AI-företag och minst 238 stora språkmodeller. Dessutom har Kina 975 miljoner smartphone-användare, vilket genererar en enorm mängd digital information.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade 4 januari

Kina balanserar mellan innovation och kontroll inom AI

Kina försöker balansera mellan att främja innovation och att behålla kontrollen i en alltmer digitaliserad ekonomi. Landets ledare, Xi Jinping, strävar efter att göra Kina till en hyperavancerad ekonomi genom att främja kommersialiseringen av högteknologier. Samtidigt stramar regeringen åt greppet om teknikföretag och industrier den inte godkänner, som onlineundervisning och videospel. Detta har lett till att marknadsvärdet för företag som Tencent har minskat. Kina är särskilt försiktigt med artificiell intelligens (AI), som kan vara subversiv om den inte hålls i schack. Kina har därför förstärkt sin ´stora brandvägg´ för AI-eran. Regeringen har infört världens strängaste regler för AI och kräver att allt AI-genererat innehåll ska ´upprätthålla socialistiska värderingar´. Detta har bromsat upptagandet av konsumentinriktad generativ AI i landet. Trots detta är Kinas digitala ekonomi fortfarande blomstrande, med företag som Tencent som genererar hundratals miljarder dollar i årliga transaktioner. Kina hoppas nu kunna uppnå en liknande balans med AI.

Direktlänk Dela The Economist Newspaper fördjupade 26 december
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Behovet av reglering för artificiell intelligens växer

Politiska ledare över hela världen arbetar för att hantera framsteg inom artificiell intelligens (AI), då AI förväntas ha en djupgående effekt på samhället. Tillämpningar sträcker sig från marknadsföring till sjukvård till vapensystem. Nyligen har utvecklingen inom generativ AI, tekniken som används för att producera text och bilder, både inspirerat och orsakat oro. Det har uppstått bekymmer över hur tekniken kan leda till jobbförluster, äventyra demokratin och kränka medborgerliga friheter. Det finns ett brådskande behov av reglering för att säkerställa att AI-applikationer följer lagen och skyddar nationell säkerhet, mänskliga rättigheter och ekonomisk konkurrens.

Direktlänk Dela Foreign Affairs fördjupade 21 december

USA:s rymdstyrkor förbereder sig för att motverka Kinas hot

USA:s rymdstyrkor, ledda av Lt. Gen. Michael Guetlein, arbetar för att föra nya förmågor till operatörer senast 2026 för att motverka Kina. Guetlein understryker att hela flygvapendepartementet, som övervakar både flygvapnet och rymdstyrkorna, omformas för att förbereda sig för stor makt-konkurrens. Fokus ligger på att modernisera föråldrade datorsystem, integrera AI och maskininlärning i så många system och plattformar som möjligt, förbättra cybersäkerheten för rymdsystem och mognande teknik för dynamiska rymdoperationer. Det finns också oro för att Kinas ledare Xi Jinping kan agera desperat för att stärka sin makt i ljuset av kommande inhemska kriser.

Direktlänk Dela Breaking Defense fördjupade 14 december

Europa enas om regler för artificiell intelligens

Europeiska länder har kommit överens om regler för artificiell intelligens (AI). Enligt experter kan dessa regler påverka människor globalt. AI-lagen syftar till att reglera AI-teknik som kan orsaka problem vid felaktig användning. AI-system som rekommenderar online-material eller kontrollerar e-postmeddelanden skulle vara mindre reglerade. Men teknik som rör hälso- och sjukvård skulle ha högre krav. Vissa AI-system kommer att förbjudas, förutom i vissa fall. Den nya AI-lagen kommer inte att träda i kraft förrän två år efter en omröstning bland europeiska lagstiftare. Omröstningen planeras till början av nästa år.

Direktlänk Dela Voice of America fördjupade 13 december

Microsofts president diskuterar AI och handelsrelationer med Kinas handelsminister

Microsofts president Brad Smith träffade Kinas handelsminister Wang Wentao för att diskutera allt från artificiell intelligens till handelsrelationer mellan Washington och Peking. Mötet understryker Kinas försök att visa att det fortfarande är gynnsamt för amerikanska företag trots fortsatta spänningar med USA. Wang sa att Kina är engagerat i att tillhandahålla bättre tjänster för utländska företag. Teknologin har varit en tvistefråga mellan USA och Kina under de senaste åren. Microsoft ses som en av de ledande aktörerna inom artificiell intelligens, särskilt efter dess rapporterade miljardinvestering i OpenAI tidigare i år.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 7 december

Kina kan komma att förlita sig på artificiell intelligens (AI) för att hantera kommande ekonomiska problem, men det är bara en del av målen Peking har för den växande tekniken, enligt experter. Kina har placerat AI i centrum för sina ekonomiska och militära moderniseringsinsatser, med målet att uppnå ekonomisk och militär överlägsenhet. Landet står inför en rad utmaningar, inklusive en minskande arbetskraft och en långsam tillväxt. Samtidigt har Kina framträtt som en av de ledande nationerna inom AI-utveckling.

Fox News Network fördjupade 3 december

USA:s president varnar för farorna med artificiell intelligens

USA:s president Joe Biden har utfärdat en exekutiv order som varnar för farorna med artificiell intelligens (AI), särskilt inom utvecklingen av förödande vapen och cyberattacker. Ordern definierar ramverket för stark federal intervention, inklusive övervakning av företag som utvecklar AI-produkter och möjligheten att tvinga företag att överge vissa initiativ. Samtidigt har AI-baserade ´deepfakes´ börjat dyka upp i Indien, designade för att påverka väljare och skapa offentlig oenighet. Indien är i framkant för globala ansträngningar att främja AI:s legitima tillväxt utan att låta den skapa någon destruktiv effekt. Vid nästa G20-möte i Brasilien kommer behovet av globala AI-regler att vara en viktig punkt på dagordningen.

Direktlänk Dela Lokmat Times fördjupade 3 december

USA:s ledarskap är avgörande för att hantera framväxande teknologier, säger rådgivare

Amerikanskt ledarskap är avgörande för att etablera normer och lagar för att hantera framväxande teknologier som artificiell intelligens och digitala ekonomiska och sociala plattformar, enligt Anne Neuberger, biträdande nationell säkerhetsrådgivare för cyber och framväxande teknik vid National Security Council. Biden-administrationen har lanserat flera initiativ på ämnet, senast en verkställande order som syftar till att fastställa nya AI-säkerhets- och säkerhetsstandarder. Denna order är beroende av samarbete från privata utvecklare och andra länder. Neuberger diskuterade även administrationens arbete för att förhindra illvillig användning av generativ AI och dess arbete för att bekämpa cyberattacker från Nordkorea och Ryssland.

Direktlänk Dela Voice of America fördjupade 30 november

Mörka sidor av artificiell intelligens: Deepfakes och mer

Deepfakes, eller videor skapade med hjälp av artificiell intelligens (AI), har blivit ett populärt fenomen, men också en farlig form av digitalt missbruk. Ett exempel är en video som nyligen blev viral i Indien, där skådespelerskan Rashmika Mandanas ansikte hade lagts över en brittisk kvinnas ansikte. Många deepfakes används för att sprida falsk information eller icke-samtyckande porr, där en persons ansikte läggs över i en porrklipp. Forskningsföretaget Sensity AI har visat att 90-95% av deepfakes 2021 var icke-samtyckande porr, och 90% av dessa var kvinnor. Men deepfakes är bara toppen av isberget när det gäller de mörka sidorna av AI. Det finns risker med falska bilder, partiska AI-system och ´superintelligens´ som kan utvecklas utan mänsklig inblandning.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 28 november

Open AI:s VD Sam Altman avgår, återanställs och anställda hotar med att gå ut

Först avgick Sam Altman som VD för Open AI. Sedan gick han till Microsoft. Därefter hotade hundratals anställda på Open AI att gå ut om inte styrelsen avgick. Därefter återanställdes Altman som VD. Satirtecknaren Drew Sheneman illustrerar denna situation med en robot som uppmanar människor att få ordning på saker och ting. Nick Anderson jämför den artificiella intelligensen med styrelsens ´verkliga dumhet´. Andra ämnen som tas upp i veckans satirteckningar inkluderar president Joe Bidens 81:a födelsedag, hans möte med Kinas ledare Xi Jinping, och Donald Trumps uttalanden om repressalier om han blir omvald.

Direktlänk Dela Syracuse Media Group fördjupade 26 november

Joe Biden uppmanar APEC-länder att använda AI för att förbättra, inte utnyttja

USA:s president Joe Biden har uppmanat ekonomierna i Asien och Stillahavsområdet att samarbeta för att säkerställa att artificiell intelligens (AI) medför positiva förändringar och inte missbrukas för att utnyttja arbetare eller begränsa potential. Under det två dagar långa toppmötet för det 21-medlemsstarka Asia Pacific Economic Co-operation (APEC) i San Francisco, diskuterade Biden kort AI med Kinas president Xi Jinping. Biden betonade att digitala teknologier som AI bör användas för att ´lyfta, inte begränsa, vårt folks potential´.

Direktlänk Dela The Canberra Times fördjupade 18 november
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Kinas teknikjättar tvingas ompröva AI-projekt på grund av amerikanska restriktioner

Amerikanska restriktioner på avancerade datorkretsar tvingar Kinas teknikjättar att ompröva sina ambitiösa AI-drivna projekt. E-handelsjätten Alibaba blev senast att erkänna att de påverkas av USA:s sanktioner när de övergav en plan att avknoppa sin molndatorarm värd flera miljarder dollar. Detta följde speljätten Tencents erkännande att dess förmåga att sälja avancerade molntjänster har påverkats av restriktionerna. Washington har sagt att exportkontrollerna är en nationell säkerhetsåtgärd för att begränsa Kinas tillgång till avancerade kretsar som är avgörande för utvecklingen av AI-teknik.

Direktlänk Dela Courthouse News Service fördjupade 17 november

Teknikledare deltar i APEC-toppmöte, diskuterar AI och relationer mellan USA och Kina

Under Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) toppmötet i San Francisco deltog ledande teknikledare som Elon Musk och Apples VD Tim Cook i en middag med Kinas president Xi Jinping. Xi betonade sin vilja att vara en partner snarare än en konkurrent till USA. Teknikledare välkomnar en avspänning i relationerna mellan USA och Kina, i hopp om att det minskar risken för de miljarder dollar företag tjänar på kinesiska konsumenter och de kritiska leveranskedjorna över Stilla havet. Men en stor fråga kvarstår: kontroll över avancerad artificiell intelligens (AI) och tillgång till tekniken som krävs för att utveckla den. USA har sedan förra året alltmer begränsat vilka typer av avancerade datorchips amerikanska företag kan sälja till Kina, med hänvisning till att det är avgörande för nationell säkerhet. AI-boomen har gett extra tyngd till Bidens exportkontroller för chips.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 17 november

Googles VD jämför AI med klimatförändringar, uppmanar till globala ramar

Googles VD Sundar Pichai jämförde artificiell intelligens (AI) med klimatförändringar vid Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO-toppmötet i San Francisco. Han menade att AI kommer att spridas över hela världen och att det är allas ansvar att skapa skyddsräcken. Pichai poängterade att om AI går fel i ett land kan det påverka andra länder, vilket gör det svårt att reglera lokalt. Han uppmanade till skapandet av globala ramar och nämnde framsteg i diskussioner, inklusive vid G7-toppmötet i Japan och nyligen mellan president Joe Biden och Kinas president Xi Jinping.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 17 november

Biden ser framsteg i samtal med Kinas Xi Jinping

USA:s president Joe Biden sa att samtal med sin kinesiska motsvarighet Xi Jinping har lett till framsteg i reparationen av ansträngda band i det bilaterala förhållandet. Han hyllade överenskommelser om att återställa högnivå militärkommunikation, bekämpa fentanyl och öppna en dialog om artificiell intelligens. ´Jag tror att de var några av de mest konstruktiva och produktiva diskussionerna vi har haft´, sa Biden på en presskonferens på onsdagen, efter ett toppmöte som syftade till att stabilisera ett bilateralt förhållande under intensiva påfrestningar.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 16 november

Aktiemarknaden fortsätter stiga men stänger av från onsdagens toppar

Dow Jones framtid var oförändrad över natten, liksom S&P 500 och Nasdaq. Palo Alto Networks och Cisco Systems dök sent på vägledning med Walmart och Alibaba på kran. Aktiemarknadsrallyt ökade till tisdagens breda, kraftfulla vinster men stängde av väl från onsdagens intradagshöjder. Skattkostnaderna studsade tillbaka efter att ha dykt på tisdagen. President Joe Biden träffade Kinas Xi Jinping nära San Francisco på onsdag. Microsoft avtäckte en in-house AI-chip onsdag, tillsammans med en driven av Arm Holdings-designer. Microsoft AI-chips kommer att hjälpa till att minska Dow titanens beroende av Nvidia.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 16 november

Framsteg inom neurovetenskap, AI och 5G-teknologi

Neurovetenskap har möjliggjort att ´läsa´ människors tankar i årtionden genom att analysera blodflödet i hjärnan med en fMRI-skanner. Nyare forskning har använt generativa AI-verktyg, som Stable Diffusion och GPT, för att skapa mer realistiska rekonstruktioner av filmer och podcasts baserade på neural aktivitet. Google DeepMinds väder-AI kan förutse extremt väder snabbare och mer exakt. Modellen, kallad GraphCast, baserar sina förutsägelser på fyra decennier av historiska väderdata. Huawei chockade världen i augusti när det började sälja en ny flaggskeppstelefon, Mate 60 Pro, komplett med en ny 5G-chip, trots att företaget har blockerats från att källa 5G-chip eller arbeta med chipfabriker utanför Kina sedan 2020.

Direktlänk Dela MIT Technology Review fördjupade 15 november

Dow Jones futures stiger, Microsoft AI-nyheter och Biden-Xi-möte i fokus

Dow Jones futures steg lätt efter timmar, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq futures. Stora nyheter om Microsofts artificiella intelligens förväntas på onsdag, medan president Joe Biden ska möta Kinas president Xi Jinping. Aktiemarknadsrallyt visade breda, kraftfulla vinster på tisdagen efter att oktober CPI-inflationsrapporten svalnade mer än förväntat, vilket sänkte statsobligationsavkastningen. Flera aktier, inklusive MercadoLibre, Cloudflare, Amazon.com, Super Micro Computer och Toll Brothers, visade starka köpsignaler. Microsoft kommer att tillkännage sina senaste AI-framsteg vid sin Ignite 2023-händelse på onsdag, och det ryktas att de kan avslöja sin egen AI-chip för att minska sitt beroende av Nvidia.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 15 november

USA och Kina diskuterar användning av AI inom militären

USA:s president Joe Biden och Kinas president Xi Jinping kommer att diskutera användningen av artificiell intelligens (AI) inom militären vid APEC-toppmötet. USA hoppas på att inleda en dialog med Kina om att sätta upp skyddsräcken kring militär användning av AI, i syfte att minska potentiella risker. USA leder redan ett initiativ för att bygga internationell överenskommelse kring skyddsräcken för militär AI. De har även lobbat för att andra nationer ska ansluta sig till deklarationen och kommer att lansera genomförandet av deklarationen om militär AI, som nu har undertecknats av 45 andra nationer, vid FN.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 13 november

Senator uppmanar Biden att pressa Kina på immateriell stöld

Senator Mark Warner anser att president Joe Biden bör pressa Kina angående stöld av immateriell egendom inför sitt möte med den kinesiska presidenten Xi Jinping i Kalifornien. Warner, som är ordförande för senatens underrättelsekommitté, framhöll att hans prioritet i kongressen är att säkerställa att lagstiftning antas som kommer att förhindra att artificiell intelligens stör offentliga val och offentliga marknader. Han påpekade också att det är kritiskt att de två länderna återupptar militära kommunikationer.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 12 november

Kinas president uppmanar till gemensam säkerhet i cyberrymden

Kinas president Xi Jinping uttalade sig på onsdagen om potentiella risker kopplade till artificiell intelligens (AI) och menade att dessa är utmaningar som länder bör hantera tillsammans. Detta kommer i skuggan av Kinas strikta kontroll över yttrandefriheten på internet. Xi uppmanade till gemensam säkerhet i cyberrymden istället för konfrontation och uttryckte sitt motstånd mot ´cyberrymdens hegemoni´. Han sa att Kina är redo att ´främja den säkra utvecklingen av AI´ med genomförandet av Global AI Governance Initiative, ett förslag som lanserades av den kinesiska regeringen förra månaden.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 8 november

Världsledare förväntas inte delta i Sunaks AI-toppmöte

Downing Street försäkrar att Storbritanniens finansminister Rishi Sunak inte ignoreras av andra världsledare, trots att många inte förväntas delta i hans toppmöte om artificiell intelligens (AI) på Bletchley Park denna vecka. Bland de som valt att inte närvara finns USA:s president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz. Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, och Italiens premiärminister Giorgia Meloni förväntas vara de mest framstående politikerna på toppmötet. Sunak meddelade konferensen tidigare i år i ett försök att sätta Storbritannien i framkant för internationell AI-reglering.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 30 oktober

Meta utvecklar AI-chatbots, Kina lanserar global AI-styrningsinitiativ och andra tekniknyheter

Meta utvecklar nästan 30 AI-chatbots för sociala medier som Instagram, WhatsApp och Facebook. Många av dessa AI-assistenter kommer i form av kändisavatarer, inklusive Snoop Dogg, Tom Brady, Kendal Jenner och Naomi Osaka. Kina har annonserat en global AI-styrningsinitiativ vid det tredje Belt and Road Forum. Initiativet uppmanar länder att upprätthålla ömsesidig respekt i utvecklingen av denna teknik, vilket innebär att varje nation ska ha ´lika rättigheter´. Microsoft har slutfört sin 69 miljarder dollar-övertagning av Storbritanniens speljätte Activision Blizzard. Internetföretag inklusive Amazon, Google och Cloudflare, säger att de har avvärjt det största distribuerade förnekelse-tjänst (DDoS) -attacken i historien.

Direktlänk Dela World Economic Forum fördjupade 23 oktober

Kinas utrikesdepartement har gett information om detaljerna i det globala initiativet för artificiell intelligenshantering, som introducerades av den kinesiska presidenten Xi Jinping vid öppnandet av det tredje Belt and Road International Cooperation Forum. Det noterades att Kina aktivt har implementerat konceptet om mänsklighetens ödesenhet med detta initiativ, samtidigt som det också är konkreta steg som tas för att uppfylla det globala utvecklingsinitiativet, det globala säkerhetsinitiativet och det globala civilisationsinitiativet. Kina är redo att genomföra pragmatiskt samarbete genom att kontakta andra parter om artificiell intelligenshantering runt om i världen.

Railly News fördjupade 18 oktober

Detta år markerar 78-årsjubileet av slutet på det dödligaste kriget i historien och början på den längsta perioden i modern tid utan storkrig. USA:s ledarskap under dessa decennier i att undvika kärnvapenkrig, bromsa kärnvapenspridning och forma en internationell ordning som gav årtionden av fred mellan stormakterna kommer att gå till historien som en av Amerikas mest betydelsefulla prestationer. Idag, när världen står inför de unika utmaningarna som en annan oöverträffad och på vissa sätt ännu mer skrämmande teknik - artificiell intelligens (AI) - innebär, är det inte förvånande att många har sökt i historien efter vägledning. I denna stund finns det bara två AI-supermakter: USA och Kina är de enda länderna med den talang, forskningsinstitut och massdatabehandlingskapacitet som krävs för att utbilda de mest sofistikerade AI-modellerna. Detta ger dem en smal möjlighet att skapa riktlinjer för att förhindra de farligaste framstegen och tillämpningarna av AI.

Foreign Affairs fördjupade 13 oktober

E-sport gör debut i asiatiska spelen med hjälp av AI

E-sporten gjorde sin debut som medaljgren i de asiatiska spelen i Hangzhou, Kina. Finalen i spelet Arena of Valor spelades inför en fullsatt publik, med ljusshow och hög musik. E-sport har blivit en enorm framgång och förväntas växa ännu mer, särskilt med hjälp av AI-teknik. AI har redan förändrat spelvärlden genom att skapa en organisk, responsiv digital värld. Detta kommer sannolikt att förändra även traditionella sporter, där AI kommer att möjliggöra en helt ny form av superkonsumtion. I framtiden kommer AI att påverka alla aspekter av våra liv, vilket kan vara skrämmande eftersom ingen riktigt förstår tekniken helt och hållet.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 29 september

Artificiell intelligens kan ha djupgående effekter på tillväxtmarknader

Effekterna av artificiell intelligens (AI) på tillväxtmarknader som BRICS-länderna diskuteras intensivt. Vissa experter tror att AI kan minska fattigdom och skapa nya jobb, medan andra fruktar att AI förvärrar ojämlikheter och leder till hög arbetslöshet. Vid det senaste BRICS-mötet i Johannesburg meddelade Kinas president Xi Jinping planer på att bilda en BRICS AI-studiegrupp. Han betonade vikten av att utveckla styrningsramar för att göra tekniken ”mer säker, pålitlig, kontrollerbar och rättvis”.

Direktlänk Dela Business Live fördjupade 29 september

Biden diskuterar hälso- och sjukvård och AI med vetenskaps- och teknologirådet

USA:s president Joe Biden sammankallade till ett möte med hans rådgivande vetenskaps- och teknologiråd i San Francisco på onsdag för diskussioner om hälso- och sjukvård och artificiell intelligens. Gruppen diskuterade rådets rapport om patientsäkerhet som släpptes tidigare i månaden, innan de riktade sin uppmärksamhet mot allt som rör AI, inklusive användning av teknik för att förutsäga extremt väder, skapa material och bättre förstå universums ursprung. Biden tillkännagav ´stora investeringar´ från Advanced Research Projects Agency for Health för att utveckla antibiotika. Han varnade för att en regeringsstängning kan påverka viktigt arbete inom vetenskap och hälsa.

Direktlänk Dela Spectrum News NY1 fördjupade 28 september

I en kurs om mediekommunikation och medieproduktion diskuteras användningen av AI-genererade bilder. Diskussionerna kretsar kring AI-teknologins förmåga att generera realistiska bilder och videor, dess potentiella fördelar och nackdelar samt etiska överväganden. Studenter uppmanas att generera egna AI-bilder med verktyg som Dall-E eller Midjourney och att granska AI-bilder för att identifiera eventuella normer. De diskuterar också användningen av AI-bilder i media, inklusive tidningar, och hur dessa bilder kan påverka publikens uppfattning.

Mediekompass fördjupade 26 september

AI-utvecklingens geopolitiska konsekvenser

AI-utvecklingen påverkar geopolitiken och kan inte stoppas, trots att vissa experter föreslår ett tillfälligt stopp för att utvärdera riskerna. Västvärlden är rädd att Kina, som strävar efter att vara världsledande på AI från 2030, kan få ett försprång om utvecklingen pausas. Kina står inför utmaningen att kontrollera AI-utvecklingen så att den inte hotar kommunistpartiets maktmonopol. Samtidigt försöker västvärlden bromsa Kinas framsteg inom AI genom att förbjuda export av avancerad teknik. I väst finns också en konflikt mellan företag och politiker om vem som ska ha kontroll över AI.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 26 september

Världen denna vecka: Globala politiska händelser och frågor

Världen denna vecka diskuterar flera globala frågor och politiska händelser. I Europa närmar sig den hårdhögra allt närmare makten och påverkar politiken utan att behöva gå med i regeringar. I USA fortsätter Hunter Bidens problem och en ny riksrättsaga. I Asien breddar Narendra Modi Indiens regionala klyftor och Vladimir Putin söker vapen från Nordkorea. I Kina lanserar regeringen en kampanj mot medicinsk korruption. I Mellanöstern och Afrika är politikernas dödliga försummelse i Marocko och Libyen ett problem. I Storbritannien har ekonomisk inaktivitet blivit ett unikt problem.

Direktlänk Dela The Economist Newspaper fördjupade 14 september

Baidus AI-chattbot Ernie Bot skapar kontrovers och återupplivar företaget

Ernie Bot, en AI-chattbot skapad av det kinesiska teknikföretaget Baidu, har skapat kontrovers med sina åsikter om vetenskap, inklusive att COVID-19 började bland amerikanska e-cigarettrökare. Baidu, som en gång dominerade Kinas internet med sin sökmotor, har förlorat mark till rivaler som Tencent, Alibaba och Douyin. Men med lanseringen av Ernie Bot, som laddades ner 1 miljon gånger inom 19 timmar efter sin lansering, har Baidu börjat återhämta sig. Företaget har också blivit Kinas största AI-molnleverantör och erbjuder skräddarsydda lösningar för företag som vill ha AI-modeller utformade för dem. Framtiden för Baidu kommer dock att bero på politiken i både Beijing och Washington.

Direktlänk Dela The Economist Newspaper fördjupade 3 september

Baidu utmanar ChatGPT med ny AI-bot ErnieBot

Det kinesiska teknikföretaget Baidu har lanserat ErnieBot, en ny AI-bot, på den kinesiska marknaden. ErnieBot, som liknar ChatGpt, kan konversera i text, svara på frågor och lösa matematiska problem. Robin Li, VD för Baidu, säger att företaget genom att göra ErnieBot tillgänglig för hundratals miljoner internetanvändare kommer att samla in stor och värdefull mänsklig feedback från verkliga världen. Detta kommer inte bara att hjälpa till att förbättra Baidus grundmodell, men också att iterera ErnieBot i en mycket snabbare takt, vilket i slutändan leder till en överlägsen användarupplevelse.

Direktlänk Dela Financial-world.org fördjupade 1 september

Kina engagerar sig i utvecklingen av AI-chips trots USA:s sanktioner

Jensen Huang, grundare och VD för NVIDIA, varnade USA:s regering för att underskatta Kinas engagemang i utvecklingen av GPU:er. Joe Bidens regering har förbjudit NVIDIA att sälja sina mest avancerade AI-chips, A100 och H100, till kinesiska företag. Som ett svar har NVIDIA modifierat dessa GPU:er för att uppfylla de krav som USA:s regering ställer, vilket resulterat i A800 och H800-chipsen. Huang förutser att Kina på medellång sikt kommer att utveckla egna processorer för AI-applikationer och djupinlärning. Kinesiska företag som MetaX, Biren Technology, Moore Threads, Innosilicon, Zhaoxin, Iluvatar CoreX, DenglinAI och Vast AI Tech utvecklar redan egna hårdvarulösningar för AI.

Direktlänk Dela World Nation News fördjupade 29 augusti

Kina inför första regelverket för artificiell intelligens

Kina ska införa sitt första regelverk för artificiell intelligens (AI) den 15 augusti. Dessa riktlinjer, kända som ´Generative AI Measures´, publicerades den 10 juli och är resultatet av ett samarbete mellan sex regeringsorgan, inklusive Cybersäkerhetsadministrationen i Kina (CAC) och Vetenskaps- och teknikministeriet. Regelverket består av 24 riktlinjer, som kommer att kräva att plattformar som erbjuder AI-tjänster registrerar sig och genomgår en säkerhetsgranskning innan offentliggörande. Den kinesiska regeringen kommer också att kräva etiketter för artificiellt skapat innehåll.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 15 augusti

AI skapar ´Celebrity Street Fighter´ videospel och folk är angelägna om att spela det

AI har skapat ett videospel betitlat ´Celebrity Street Fighter´, vilket har fångat internetanvändares uppmärksamhet. Spelet presenterar kända personer som Donald Trump, Elon Musk, Taylor Swift, Joe Biden, Peter Dinklage, Xi Jinping, Miley Cyrus, Will Smith, Joe Rogan, Mark Zuckerberg, Lizzo, Tom Cruise, Chris Farley, Vladimir Putin, Hillary Clinton, Kanye West och Justin Trudeau som karaktärer. Spelare på Reddit har uttryckt sin önskan att spela spelet.

Direktlänk Dela UNILAD fördjupade 12 augusti

Kinas väg till AI-dominans stöter på hinder

Kina strävar efter att bli ledande inom artificiell intelligens (AI) till 2030 och har nyligen avtäckt nya regler för tekniken. Men landets slutna onlinesystem, Beijings kontroll över internetinnehåll och USA:s begränsningar av halvledarexporter kommer att hindra framstegen. Trots höga förväntningar och stöd från regeringen, ser saker och ting mindre lovande ut idag. Kinas senaste regler för generativ AI kommer att bana väg för techjättar att lansera produkter för att konkurrera med OpenAIs ChatGPT. De nya reglerna gäller endast konsumentinriktade tjänster, vilket tyder på att företagsprodukter kan ges mer frihet. Detta bör gynna företag som sökmotoroperatören Baidu, den första stora kinesiska företaget att komma med ett svar på ChatGPT. Men Kina står också inför unika utmaningar. Washington kan snart skärpa exportrestriktionerna till Kina genom att rikta in sig på AI-halvledare, vilket kan sätta Baidu och andra företag tillbaka med flera år. Dessutom kommer Kinas strikta censurkrav att begränsa mängden information företag kan använda för att träna sina AI-modeller, vilket potentiellt kan sätta företag i landet i underläge jämfört med västerländska konkurrenter. En annan utmaning är hur man tjänar pengar. Det är svårt att se hur kinesiska mjukvaru- eller molnleverantörer som Alibaba kan ta ut premiumpriser från inhemska företag som ligger långt efter sina globala motsvarigheter när det gäller IT-utgifter.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 28 juli

Kinas ekonomiska tillväxt minskar, öppnar för diplomatiska samtal

Kinas ekonomiska tillväxt har minskat till drygt 3 procent under våren, vilket är betydligt under regeringens mål. Förlusten av ekonomisk styrka verkar ha lett till en ökad vilja hos kinesiska tjänstemän att delta i diplomatiska samtal med geopolitiska rivaler utomlands och visa större öppenhet för ekonomisk politik på hemmaplan. Kina har välkomnat tre amerikanska höga tjänstemän till Peking, inklusive John Kerry och finansminister Janet L. Yellen. Kinas regering har också försökt vinna över inhemska och internationella företagsledare. Trots detta förblir säkerhetsfrågor högst på agendan och det finns få tecken på att landets ledare, Xi Jinping, har godkänt en bred politisk förändring mot USA.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 17 juli

Ukrainas högsta militärbefälhavare arbetar för att minska förlusten av liv i kriget mot Ryssland

General Valery Zaluzhny, Ukrainas högsta militärbefälhavare, arbetar för att minska förlusten av liv i kriget mot Ryssland. Han står inför utmaningen att bekämpa en större och bättre utrustad rysk styrka och försöker varje dag att begränsa antalet soldater som dödas eller skadas. Trots bristen på moderna stridsflygplan och begränsningar i ammunition och missilräckvidd, kämpar Zaluzhny för att återta Ukrainas förlorade territorium och minimera ukrainska förluster. Han kritiserar västerländska allierade som har hävdat att Kyiv inte behöver F-16-flygplan och uttrycker frustration över att behöva be om tillstånd att agera på fiendens territorium.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 14 juli

Svenska forskare lockas till Kina: Förmögenhet och forskningsmöjligheter väger tungt

Svenska akademiker och forskare får erbjudanden om att flytta till Kina för att starta bolag och forska där, med löften om höga inkomster och majoritetsägande i bolag. Samtidigt har det framkommit att mycket svensk forskning har gjorts i samarbete med universitet som är kopplade till Kinas militär. Detta har lett till oro bland svenska universitetsledningar. Erik Renström, rektor på Lunds universitet, konstaterar att den kinesiska staten använder sina medborgare för att utnyttja svenska universitet och få tillgång till teknik och kunskap som stärker Kinas militära förmåga. Mellan 2008 och 2016 rekryterade Kina 60 000 forskare från utlandet.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 10 juli

Kinesiska investeringar i Sverige och deras koppling till Kommunistpartiet

Artikeln diskuterar kinesiska företags koppling till Kommunistpartiet och hur detta påverkar deras verksamhet och investeringar i Sverige. Det påpekas att det är omöjligt för kinesiska företag att vara oberoende av partiet och att partiet har inflytande över alla aspekter av företagens verksamhet. Exempelvis nämns hur Sanxings moderbolag firar Kommunistpartiets 100-årsjubileum och hur personal svär trohetseden till partiet. Dessutom diskuteras hur Kina har en strategi för att bli en världsledare inom teknikområden som nästa generationens informationsteknologi och biomedicinsk och högeffektiv medicinsk utrustning, och hur kinesiska företag uppmuntras att förvärva utländska företag för att få tillgång till expertis inom dessa områden. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har nyligen släppt en rapport som kartlägger kinesiska investeringar i Sverige och finner att många av dessa investeringar sammanfaller med Kinas industriplan.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 10 juli

President Biden och Kung Charles III Delar Gemensamma Intressen Inför Mötet

Trots spänningar mellan Washington och London delar president Biden och kung Charles III intressen och har mött liknande utmaningar, vilket bör underlätta deras möte. De träffades vid ett klimattoppmöte i Glasgow 2021, där de båda delar en passion för att bekämpa global uppvärmning. De båda männen har väntat decennier på sina drömjobb och delar en passion för att bekämpa hot mot miljön. De står inför en allmänhet som blir allt mer tveksam till deras institutioner och kämpar med skepticism över om de är rätt personer att leda de allt mer mångfacetterade grupper de styr över. Deras gemensamma grund kommer att vara bakgrunden för mötet mellan presidenten och kungen på måndag på Windsor Castle, nära London, där de förväntas diskutera investeringar i ren energi och insatser för att bekämpa klimatförändringar i utvecklingsländer.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 10 juli

USA:s finansminister ser framsteg i ekonomiska samtal med Kina

USA:s finansminister Janet L. Yellen har avslutat en högprofilerad diplomatisk resa till Kina och beskriver sina samtal med kinesiska ledare som ett ´steg framåt´ i ansträngningarna att stabilisera relationerna mellan världens två största ekonomier. Yellen erkände ´betydande meningsskiljaktigheter´ mellan de två nationerna och pressade den kinesiska regeringen över dess behandling av amerikanska företag i Kina och dess användning av statlig makt för att få en ´orättvis´ fördel på världsmarknaderna. Kinesiska tjänstemän klagade över USA:s tullar och begränsningar på handel med högteknologi. Yellen uppmanade Kina att ´växla till ett marknadsorienterat system´, en uppmaning som troligen inte kommer att påverka Kinas ledare Xi Jinping. Yellen avvisade påståenden om att USA:s planer på att minska sitt beroende av kinesiska leverantörer speglar en bredare kampanj för att dela världen i rivaliserande block. Yellen beskrev sitt besök som bevis på att Biden-administrationens ansträngningar att utveckla en fungerande relation med Kina efter år av växande bitterhet och drift betalar sig. Men hon sa att inga nya diplomatiska förhandlingar eller dialoger hade kommit överens.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 9 juli

USA:s finansminister Yellen möter Kinas nya ekonomiska ledare

Amerikanska finansministern Janet L. Yellen har rest till Kina för att möta landets nya ekonomiska ledare. Tidigare i år ersatte den kinesiska regeringen sin policygrupp med nya namn, bland annat vice premiärminister He Lifeng, 68, som tog över efter Liu He i mars. Yellen och He förväntas diskutera hur varje regering omformar linjen mellan kommersiella länkar som genererar vinster och de som skapar säkerhetsrisker. USA:s mål är att återuppliva regeringskommunikation som försvagats under pandemin. Yellen har uppmanat Kina att ´skifta mot marknadsreformer´, medan He har stött statligt styrda investeringar under sin statliga karriär.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 8 juli

Kvinnan som misstänker att hennes make var en anonym dissidentbloggare

Bei Zhenying misstänker att hennes make, Ruan Xiaohuan, var författaren bakom en anonym dissidentblogg som kritiserade Kinas kommunistparti. Ruan, en talangfull datorprogrammerare, greps av Shanghai-polisen och anklagades för att försöka störta den kinesiska regeringen genom att skriva artiklar som ´smutskastade vårt lands politiska system´. Han dömdes till sju års fängelse. Bei tror nu att Ruan var författaren bakom bloggen Program Think, som under 12 år kritiserade kommunistpartiet inifrån landet. Bloggen hade en nästan mytisk status bland sina hängivna följare och avslöjade de dolda rikedomarna hos Kinas ledare.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 5 juli

Antony Blinkens besök till Kina: En analys av USA-Kina relationen

USA:s utrikesminister Antony Blinken besökte Kina, fyra månader efter att hans resa avbröts på grund av upptäckten av en kinesisk spionballong i USA:s luftrum. Trots positiva initiala reaktioner var besöket mer inriktat på skadekontroll och att skapa en strategi för att stabilisera det alltmer skakiga förhållandet. Båda sidor kom överens om att etablera arbetsgrupper, initiera fler kommersiella flyg och främja fler utbyten bland studenter, akademiker och journalister. Djupa skillnader kvarstår dock gällande Taiwans framtid, spänningar i Sydkinesiska havet och teknologirestriktioner.

Direktlänk Dela INSEAD Knowledge fördjupade 5 juli

PM Narendra Modi uppmanar till kritik av länder som stödjer terrorism vid SCO-toppmötet

Indiens premiärminister Narendra Modi har uppmanat Shanghai Cooperation Organisation (SCO) att inte tveka att kritisera länder som stödjer terrorism. Han talade vid en virtuell SCO-toppmöte där ledare från Ryssland, Kina, Pakistan och andra SCO-länder deltog. Modi betonade behovet av att bekämpa finansiering av terrorism och spridning av extremism bland ungdomar. Han framhöll också behovet av att respektera varje lands territoriella integritet och att SCO bör fokusera på att främja fred, välstånd och utveckling i Eurasien.

Direktlänk Dela NewsGram fördjupade 5 juli

Kina skärper kontrollen över exporten av nyckelmaterial för chiptillverkning

Kinas regering skärper kontrollen över exporten av två nyckelmaterial som används för att tillverka datorchips. Från nästa månad kommer särskilda licenser att krävas för att exportera gallium och germanium från Kina, som är världens största producent av metallerna. Detta kommer efter Washingtons ansträngningar att begränsa Kinas tillgång till vissa avancerade mikroprocessorer. Kinas handelsministerium sa att restriktionerna behövdes för att ´skydda nationell säkerhet och intressen´. Dessa metaller används i halvledare, kommunikations- och militärutrustning och är också nyckelmaterial i produkter som solpaneler.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 5 juli

Rika kineser flyr från Kina medan västerländska miljardärer reser dit

Enligt uppskattningar kommer 13 500 kineser med hög nettovärde att flytta till länder som Australien och USA under 2023. Detta beror på att Kinas president Xi Jinping har infört kommunistiska politiska kampanjer som försvårar för förmögna individer. Samtidigt besöker västerländska miljardärer som Elon Musk och Bill Gates Kina för att investera och expandera sina företag. Trots svårigheter att repatriera vinster och kopiera teknik fortsätter dessa företag att verka i Kina, medan kinesiska miljonärer försöker skydda sina tillgångar och familjer genom att flytta till demokratiska länder.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 24 juni

Alibaba lanserar AI-chatbot för att konkurrera med OpenAI´s ChatGPT

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba har officiellt lanserat sin nya artificiella intelligens (AI) chatbot och integrerat tekniken i sina appar, inklusive sin flaggskeppsmeddelandeapp DingTalk. Detta är första gången den stora språkmodellen (LLM) kommer att vara tillgänglig för allmänheten, i form av en digital assistent som kan analysera filer och generera textsummeringar av video- och ljudfiler. Alibaba planerar att kontinuerligt introducera fler funktioner för chatboten under året, inklusive realtidsöversättning från engelska till kinesiska för multimedia-innehåll och en Google Chrome-tillägg. Kinas ledare Xi Jinping har nyligen uppmanat till större kontroll över AI-utvecklingen i landet.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 1 juni

AI kan innebära faror för mänskligheten

En del individer som är vana vid att betraktas som de smartaste varnar oss för farorna med artificiell intelligens (AI). Elon Musk, Apples medgrundare Steven Wozniak och andra experter vill att utvecklingen av AI pausas i minst ett halvår för att de ska kunna förstå hur man kan förhindra att AI går på rämmen. De fruktar att utvecklingen av fullständig AI kan innebära slutet för mänskligheten. För diktatorer som Kinas Xi Jinping är AI en gåva från himlen, och han uppmanar specialister att säkerställa att Kina får mer AI än något annat land, inklusive USA. AI har redan en inverkan på många typer av kulturella aktiviteter och kan göra det mycket enklare för tyranner och demagoger att nå sina mål.

Direktlänk Dela Buenos Aires Times fördjupade 27 maj

G7-ländernas ledare diskuterade under sitt toppmöte i Hiroshima Kinas växande makt och oro för landets kärnvapenarsenal. De enades om att stödja Taiwan och sanktioner mot Ryssland, och uppmanade Kina att ha en mer öppen dialog. Mötet ägde rum vid en kritisk tidpunkt då kärnvapenspänningarna i världen är på den högsta nivån sedan kalla krigets slut. G7-ledarna fördömde även Ryssland för dess kärnvapenhot i samband med kriget i Ukraina.

Aftonbladet fördjupade 20 maj

G7-toppmöte i Hiroshima fokuserar på Kina och Ryssland

Världsledare samlas i Hiroshima, Japan, för G7-toppmötet, där en gemensam hållning gentemot Kinas växande makt och åtdragna sanktioner mot Ryssland diskuteras. Mötet anses ha symbolisk betydelse på grund av ökat kärnvapenhot. G7-ländernas ekonomiska relation till Kina bör präglas av mindre risktagande, men utan att klippa banden. EU har väckt ilska i Peking genom förslag på exportbegränsningar av känslig teknologi för åtta kinesiska företag som misstänks göra affärer med Moskva. Mötet hålls vid en kritisk tidpunkt, där kärnvapenspänningarna i världen är på den högsta nivån sedan kalla krigets slut.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 19 maj

Trots att Kina beskrevs som ett gemensamt säkerhetshot vid Nato-mötet förra sommaren, har USA inte lyckats övertyga omvärlden om att se landet som ett globalt hot mot demokratin. Detta beror bland annat på interna motsättningar och att många amerikanska företag fortfarande investerar i Kina. Dessutom skadar amerikansk chauvinism och nationalistiska utspel landets trovärdighet. För att Washington ska kunna sprida sitt budskap om Kinas hot måste det baseras på demokratiska principer som inkluderar allierade.

Dagens Nyheter fördjupade 18 maj

G7-ledare diskuterar gemensamt tillvägagångssätt för AI-reglering

G7-ledarna möts för att diskutera hur man bäst kan stödja Ukraina i dess motoffensiv mot Ryssland och hur man kan förbättra relationerna med Kina. Under mötet förväntas de även utforska nya områden, som att diskutera en gemensam strategi för att reglera användningen av generativ AI, som GPT-4. Det är oklart om G7 kan upprätthålla en diskussion om en teknik som dykt upp så snabbt, men amerikanska tjänstemän tror att även en vag grundläggande diskussion kan hjälpa till att etablera gemensamma principer.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 18 maj

Kina varnar ambassader att inte visa politiserad propaganda

Kinas utrikesdepartement varnar utländska ambassader i Peking att inte använda fasader för att visa politiserad propaganda, vilket syftar på ukrainska flaggor som hissats utanför ambassader för att visa stöd för Ukraina. Varningen skickades ut den 10 maj och uppmanar ambassader att respektera Kinas lagar och bestämmelser. Kina är en nära partner till Ryssland men har inte fördömt den ryska invasionen av Ukraina.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 18 maj

AI som verktyg för massproduktion av desinformation

Debatten om farorna med AI har hittills handlat om maskinernas hot mot vår överlevnad. Desto mer skrämmande är tanken på hur AI kan bli ett verktyg för att massproducera desinformation och effektivt så split mellan människor. AI kan bli ett vapen i konflikten mellan människor, med tekniken som används för att skapa och manipulera digitalt innehåll. Det har börjat talas om en stundande ”infokalyps”, en kollaps av informationsekosystemet där sanningen blir än mer marginaliserad än i dag.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 17 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare