» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 168 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI:s styrelse har avsatt Sam Altman i en dramatisk kupp. Avskedandet av Altman, som blev ansiktet utåt för AI:s mest djärva drömmar, var plötsligt och omgärdades av hemlighetsmakeri. Detta ledde till en kedjereaktion som skakade grunden för OpenAI, ett företag som lovade att demokratisera AI och använda dess potential för det allmänna bästa. Händelserna visar att vägen till AI:s framtid inte bara skrivs i kod, utan också i de mycket mänskliga berättelserna om dem som använder den. Samtidigt har OpenAI:s övergång från en ideell organisation till ett vinstdrivande företag lett till frågor om balansen mellan innovation och AI-etik, vinst och syfte.

New Delhi Television fördjupade 19 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare