3 timmar online:

AI på jobbet

Välkommen till AI på jobbet, en nödvändig 3-timmars onlinekurs som är skräddarsydd för att hjälpa anställda på svenska företag och offentliga institutioner att förstå och utnyttja kraften i AI för att effektivisera sitt dagliga arbete, spara mycket tid och göra arbetsdagen mer intressant. Haktappning utlovas!

Varför ska du delta i denna kurs?

Vad kommer du att lära dig?

För vem är denna kurs?

Denna kurs är designad för alla som klickar i rutan "Jag är inte en robot", när det valet kommer upp. Om du använder en dator i ditt dagliga arbete, oavsett bransch eller yrkesroll, så är detta en ovanligt nödvändig utbildning.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet med AI, eller ens vara det minsta tekniskt begåvad, för att dra nytta av kursen.

Anteckningar

För att få ut max av denna utbildning rekommenderar vi att du inte tar anteckningar under kursen, utan i stället koncentrerar dig på mental närvaro.

Repris · Kursen spelas in och kapitelindelas så att du i efterhand, i lugn och ro, kan hoppa till rätt avsnitt och kan se vad Rickard klickade på, eller vad begreppen heter. Ovärderligt för dig som har fullt upp.

Alumni-gruppen

I kursen ingår även 12 månaders fortsatt experthjälp i vår Alumni-grupp på Facebook. En riktigt bra utbildning behöver även en fantastisk efterföljande support.

Kickstarter

Är du helt grön? Ingen fara. :) Du får en kortare, studieförberedande förinspelad video innan själva kursen. Titta igenom denna innan kurstillfället. Här får du de grundläggande kunskaperna som gör att du enkelt hänger med under själva kursen.

Din kursledare

Rickard, som inte är AI utan en livs levande människa, har 27 års erfarenhet av att jobba kommersiellt med sociala medier och tillika traditionell PR, med hundratals mediaframträdanden och talargig i bakfickan. Rickard grundade bland annat världens första sociala medium LunarStorm som då hade 75 anställda i Varberg, Stockholm och London. Och omsatte ca 100 MSEK. Han sålde och lämnade sin skapelse helt när det låg på topp 2006.
         Något som ständigt är väldigt uppskattat är att han alltid väver in sina egna praktiska erfarenheter från LunarStorm och sina andra entreprenörsresor, vilket ger en tyngd till varje argument, fast totalt prestigelöst à la go gubbe från västkusten. Han har inte bara gjort det mesta, han har rattat både strategi och hållit i de flesta detaljerna. Generalistens fågelperspektiv och specialistens the devil is in the details.
         Sedan ett år tillbaka har han ägnat större delen av sin tid åt att forska inom AI. Vilka verktyg och användningsområden är konkret användbara idag för svensk arbetskraft? Hur filar man bort AI:ns svagheter så att resultatet blir användbart och pålitligt?

Boka din plats

För fler än 10 deltagare, eller om du vill boka flera deltagare på olika datum, vänligen ring 08-24 62 00 eller mejla [email protected].


ChatGPT 5

Några av våra kursdeltagare

Transfer Learning

Keras

AI-strategi

OpenCV

AI-utbildning

Robotprocessautomatisering

Chatbots

AI för lärare

AI-regler

AI och GDPR

Semantisk analys

Naturlig språkbehandling

AI-juridik

Anomalidetektion

Data Science

ChatGPT 4

Genetiska algoritmer

ETL-verktyg

Djupinlärning

Maskininlärning

Federated Learning

Windows CoPilot

DALL-E 3

Maskinvision

Automatiserad beslutsfattning

ChatGPT 6

Förstärkande inlärning

ChatGPT

Webb skrapning

Regressionsanalys

Internet of Things

AI

Windows CoPilot

Scikit-learn

Bildigenkänning

Random Forests

AI inom offentlig sektor

Algoritmisk handel

Beslutsträd

ChatGPT 4

Data Lake

AI-säkerhet

AI-värdegrund

Edge Computing

AI-konferens

Bias in AI

OpenAI

AI inom kommunal verksamhet

ChatGPT 5

Unsupervised Learning

Office CoPilot

OpenAI

AI-drivna rekommendationssystem

Taligenkänning

Modellering av tidsserier

Prediktiv modellering

Office 263 CoPilot

AI-etik

Dataanalys

AI-kurs

Dataintegritet

AI-kickoff

Data Visualisering

Hadoop

Konvolutiva neurala nätverk

Databehandling

AI-policy

PyTorch

Big Data

TensorFlow

Data Mining

Office 365 CoPilot

Cloud Computing

AI Governance

Bing CoPilot Enterprise

Llama

Artificiell Generell Intelligens

ChatGPT 3.5

Datainsamling

Text Mining

Supervised Learning

Statistisk inlärning

Microsoft CoPilot

Neurala nätverk

Office CoPilot

GPT-3

ChatGPT för lärare

Data Warehouse

Neurala nätverk i realtid