Hur följer Skräddarsydd AB GDPR-lagstiftningen?

Skräddarsydd AB har utgivningsbevis för databas. Utgivningsbeviset ger webbplatsen Nischad.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser.

Webbtjänsten drivs och kontrolleras av Skräddarsydd AB och ansvarig utgivare är Jan Westermark.

Det som lagras är primärt företagsinformation, innehållande företagsnamn, adresser, namn och e-post till befattningshavare, bokslutsinformation m.m. Befattningshavare och dess e-postadresser är i huvudsak inhämtade från företagens hemsidor och uppdateras kontinuerligt av egen personal. Om en befattningshavare meddelar oss att han/hon inte vill ha sin arbetsrelaterade information registrerad hos oss så raderar vi den direkt.

Syftet med e-postadresserna är att de ska kunna användas för marknadsföringsändamål B2B. Vi finner stöd för detta i GDPR, vi hävdar berättigat intresse i enlighet med:

  • Artikel 6.1.f. Här anges att behandling av personuppgifter anses laglig när den är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
  • Skäl 47. Här anges att behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.

Dessutom anges i Skäl 14 att GDPR inte ska tillämpas på kontaktuppgifter till juridiska personer, d.v.s företag. Befattningshavares e-postadresser är en kontaktuppgift till företag, som i stor utsträckning är öppen information och publiceras på företagens egna hemsidor.

Skräddarsydd AB innehar som tidigare angivits i sin tur utgivningsbevis enligt tryckfrihetsförordningen. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller när de strider mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. GDPR-förordningen påverkar alltså inte verksamheter med utgivningsbevis.

Självklart ska marknadsföringslagen iakttas vid e-postutskick. Enligt den ska budskapet vara relevant för mottagaren, det ska gå att tacka nej till ytterligare utskick från den aktuella avsändaren och adresskällan ska anges.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Skräddarsydd ABs dataskyddsombud:

Skräddarsydd AB
Jan Westermark
E-post: [email protected]

Kontakta oss

Nischad Utbildning drivs av Skräddarsydd AB. Kontakta oss gärna om du undrar något. Antingen med nedanstående uppgifter, eller via chatten som du finner längst ned till höger på denna sida.

Tel: 08-24 62 00
E-post: [email protected]

Skräddarsydd AB
Norrgatan 16
432 41  VARBERG