67

Instagram-analys av

Falkenbergs Skafferi

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Falkenbergs Skafferi. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*67, vilket är 35 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Falkenbergs Skafferi publicerar ett inlägg igenomsnitt 22,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
50
Frekvens
100
Följare
1,2K
Interaktioner
4,3K
Interaktioner per inlägg
89,3
Interaktioner per följare
3,7
Inlägg per vecka
22,2

Vinnarinlägg

Falkenbergs Skafferi

Årets värt en resa! #FBG ❤️ @whiteguidessverige

446 interaktionspoäng på 1 163 följare
Falkenbergs Skafferi

Ny härlig dag på @passionformat. Kom och häng med oss! #falkenbergsskafferi #smakapåvarberg #passionförmat

214 interaktionspoäng på 1 163 följare

Förlorarinlägg

Falkenbergs Skafferi

HÖRSEL För att uppfatta ljud krävs ljudvågor. En trevlig konversation mellan tår och påtår rör sig med en hastighet av 340 m/sek. När vi hälsar dig ”välkommen tillbaka” hamnar den uppmaningen mellan 20 och 20 000 Hz. Inom den nivån ligger normal samtalston. Och använder de…

39 interaktionspoäng på 1 163 följare
Falkenbergs Skafferi

En vecka går fort! Vi tackar nu för oss och lämnar över kontot från en bakelse till en annan; @stalbomskonditori ????

39 interaktionspoäng på 1 163 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.