60

Instagram-analys av

Visit Trosa

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Visit Trosa. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*60, vilket är 20 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Visit Trosa publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
59
Följarskara
50
Frekvens
61
Följare
1,1K
Interaktioner
1,4K
Interaktioner per inlägg
80,2
Interaktioner per följare
1,4
Inlägg per vecka
4,0

Vinnarinlägg

Visit Trosa

#trosa #visittrosa #sörmland #sweden ☀️

130 interaktionspoäng på 1 064 följare
Visit Trosa

#trosa #trosaån #visittrosa ☀️

113 interaktionspoäng på 1 064 följare

Förlorarinlägg

Visit Trosa
18 interaktionspoäng på 1 064 följare
3 v sedan
Visit Trosa
28 interaktionspoäng på 1 064 följare
2 v sedan

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.