65

Instagram-analys av

A 9 GU Boden

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från A 9 GU Boden. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 30 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. A 9 GU Boden publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,8 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
79
Följarskara
50
Frekvens
38
Följare
1,0K
Interaktioner
2,3K
Interaktioner per inlägg
188
Interaktioner per följare
2,2
Inlägg per vecka
0,8

Vinnarinlägg

A 9 GU Boden

Efter regn kommer faktiskt solsken, även i Boden. 2 & 3.pluton blir bortskämda med sol denna dag på skjutbanan.

225 interaktionspoäng på 1 022 följare
A 9 GU Boden

Som gruppbefäl så ska du inte bara kunna leda din grupp i stridssituationer; ibland måste du utbilda din egen grupp inom olika områden. I veckan har därför eleverna på gruppbefälsutbildningen erhållit utbildning i pedagogik och utbildningsmetodik. Det vi i vårt yrke kallar Trupputbildning.…

223 interaktionspoäng på 1 022 följare

Förlorarinlägg

A 9 GU Boden

På kvällen blir mörkt! Igår kväll utgick pjäserna för att öva körning med avskärmad och släckt belysning. Månen underlättade!

103 interaktionspoäng på 1 022 följare
A 9 GU Boden

Under kompaniövningen övades delar av kompaniet i TOS (Taktiskt omhändertagande av stridsskadad). Fokus här låg på sättande av tourniquet! I den oförlåtliga vintermiljö vi befinner oss i gäller det också att hela tiden betänka nedkylningsrisken, framförallt för den "skadade"…

141 interaktionspoäng på 1 022 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.