63

Instagram-analys av

Landstinget i Värmland

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Landstinget i Värmland. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 25 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Landstinget i Värmland publicerar ett inlägg igenomsnitt 6,9 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
55
Frekvens
71
Följare
6,4K
Interaktioner
11,7K
Interaktioner per inlägg
417
Interaktioner per följare
1,8
Inlägg per vecka
6,9

Vinnarinlägg

Landstinget i Värmland

Vi söver också barn. För att göra upplevelsen så bra som möjligt erbjuds barn som skall opereras en möjlighet att gå på narkoslek innan sin operation. På bild 1 visar anestesisjuksköterskan Helena hur vi "söver" Pippi. Barnen får klämma och känna på utrustningen. Att söva…

660 interaktionspoäng på 6 421 följare
Landstinget i Värmland

En ofta återkommande kurs uppe på KTC är CEPS. CEPS står för Center för patientsimulering och kommer från Södersjukhuset. På denna kurs tränar personal från Barnkliniken, Kvinnokliniken och ibland AnOpIVA tillsammans för att ta hand om det sjuka, nyfödda barnet. Fokus på kursen ligger…

620 interaktionspoäng på 6 421 följare

Förlorarinlägg

Landstinget i Värmland

Sist men inte minst så vill vi slå ett slag för blodomloppet! ???? Förra året deltog 91 landstingsarbetsplatser i Blodomloppet i Karlstad. I år vill vi bli fler lag och att fler anmäler sig som blod- eller plasmagivare. Peppa dina arbetskamrater att bilda lag och gå eller springa 5 eller 10…

162 interaktionspoäng på 6 421 följare
Landstinget i Värmland

God Morgon! Den här veckan får ni följa första linjen, en verksamhet som hjälper barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vi finns redan i Karlstad och under veckan får ni följa oss när vi startar upp verksamhet i övriga Värmland. Först ut är Första linjen unga östra som nu finns i…

175 interaktionspoäng på 6 421 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.