62

Facebook-analys av

Kramfors kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Kramfors kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 25 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Kramfors kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 12,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Kramfors kommun för oengagerande inlägg. De 3541 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Kramfors kommun. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
48
Följarskara
53
Frekvens
92
Följare
3,5K
Interaktioner
7,8K
Interaktioner per inlägg
50,7
Interaktioner per följare
2,2
Inlägg per vecka
12,8

Vinnarinlägg

Kramfors kommun

Årets småföretagare: Roger Wedin som driver Time, Nyland. Grattis! Prisutdelare är Bert Olsson, Småföretagarna Kramfors

332 interaktionspoäng på 3 541 följare
Kramfors kommun

Årets ambassadör blir skicrossåkaren Sandra Näslund. Grattis! Prisutdelare är Hjördis Rislund Åsander, näringslivsenheten.

326 interaktionspoäng på 3 541 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Kramfors kommun

På grund av tekniska problem kan det vara svårt att komma fram till kommunens växel för närvarande. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt. Det går bra att kontakta oss här på Facebook eller skicka ett mejl till [email protected]

0 interaktionspoäng på 3 541 följare
Kramfors kommun

Under vecka 7 och 8, med start måndag 12 februari, stängs vattnet av för ett antal abonnenter i Kungsgården så att vi kan lägga om en vattenledning. Avstängningen sker dagtid kl 08-16. Läs mer på

1 interaktionspoäng på 3 541 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.