65

Instagram-analys av

Norrköpings Danscenter

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Norrköpings Danscenter. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 29 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Norrköpings Danscenter publicerar ett inlägg igenomsnitt 11,9 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
51
Frekvens
89
Följare
1,9K
Interaktioner
5,2K
Interaktioner per inlägg
113
Interaktioner per följare
2,8
Inlägg per vecka
11,9

Vinnarinlägg

Norrköpings Danscenter

God Jul !! #Repost @dccheerleaders (@get_repost) ・・・ Meet the new DCGs... Dallas Cowboys Gingerbreads! ???? #XmasIsLitChallenge

245 interaktionspoäng på 1 853 följare
Norrköpings Danscenter

De VAAAANNNN ????????????

217 interaktionspoäng på 1 853 följare

Förlorarinlägg

Norrköpings Danscenter
33 interaktionspoäng på 1 853 följare
2 v sedan
Norrköpings Danscenter

Breaking med Marre, torsdagar Vt -18 . www.norrkopingsdanscenter.se

43 interaktionspoäng på 1 853 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.