60

Instagram-analys av

LINTEX

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från LINTEX. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*60, vilket är 21 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. LINTEX publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,0 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
66
Följarskara
51
Frekvens
48
Följare
1,2K
Interaktioner
1,6K
Interaktioner per inlägg
114
Interaktioner per följare
1,4
Inlägg per vecka
1,0

Vinnarinlägg

LINTEX

Dream office styled by @lottaagatoninteriors, with Mood Fabric on the wall, designed by @mattiklenell and @christianhalleroddesign #lintex

151 interaktionspoäng på 1 161 följare
LINTEX

Beautiful Monday office in shades of pink. Softly rounded writing boards, sound absorbers and noticeboards designed by @halleroed and @mattiklenell #lintex

143 interaktionspoäng på 1 161 följare

Förlorarinlägg

LINTEX

Behind the scenes from yesterday’s photoshoot together with amazing Mikkel Mortensen @yellowsstudio and @lottaagatoninteriors #lintex

73 interaktionspoäng på 1 161 följare
LINTEX

Wipe with style. Whiteboard eraser and magnets designed by our dear friend @mattiklenell #lintex

84 interaktionspoäng på 1 161 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.