74

Instagram-analys av

Polisens officiella Instagram

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Polisens officiella Instagram. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*74, vilket är 48 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Polisens officiella Instagram publicerar ett inlägg igenomsnitt 10,3 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Polisens officiella Instagram för oengagerande inlägg. De 60852 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Polisens officiella Instagram. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
45
Följarskara
100
Frekvens
83
Följare
60,9K
Interaktioner
29,2K
Interaktioner per inlägg
2,4K
Interaktioner per följare
0,5
Inlägg per vecka
10,3

Vinnarinlägg

Polisens officiella Instagram

Bild från polisens halkutbildning i Västernorrland - Medelpad. Poliserna fick möjlighet att känna på bilarnas prestanda. Det är väldigt viktigt att vi känner våra fordon då vi vissa gånger måste köra väldigt fort i besvärligt väglag. Viktigt som sagt, Vi ska ju fram till er! …

6 811 interaktionspoäng på 60 852 följare
Polisens officiella Instagram

Polisen inleder försök med kroppskameror Under våren inleds polisens nationella testverksamhet med kroppsburna kameror. Poliser i yttre tjänst i vissa lokalpolisområden har möjlighet att få en kroppskamera till sin utrustning. Vi tror att kroppskamerorna bland annat kommer att minska våldet…

5 644 interaktionspoäng på 60 852 följare

Förlorarinlägg

Polisens officiella Instagram

Del 6: ”Det är extra känsligt när det är barn. När man ser hur illa vissa barn far.” #polisen #blipolis #malmö #söder

941 interaktionspoäng på 60 852 följare
Polisens officiella Instagram

Del 4: ”I det långa loppet, om man bara släcker bränder och inte tar reda på orsaker till problemet så kommer problemet bara att fortsätta.” #polisen #blipolis #Malmö #söder

1 017 interaktionspoäng på 60 852 följare

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.