70

Instagram-analys av

Hasselblad

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Hasselblad. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*70, vilket är 41 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Hasselblad publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Hasselblad för oengagerande inlägg. De 398248 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Hasselblad. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
47
Följarskara
100
Frekvens
61
Följare
398,2K
Interaktioner
287,7K
Interaktioner per inlägg
11,1K
Interaktioner per följare
0,7
Inlägg per vecka
4,0

Vinnarinlägg

Hasselblad

Close up by @thetylershields - my first ever 6 by 6 camera a Hasselblad 500 c shooting 6 by 6 changed my work and gave me a new perspective, if you have never tried it I highly recommend it. (With @tumorrrow) . . #hasselblad #createtoinspire #hasselblad500c

26 375 interaktionspoäng på 398 248 följare
Hasselblad

"Back in 2016, I documented the activities of LYSD, an NGO using basketball as a tool of social inclusion in Western Africa. While in Lomé the capital of Togo we stopped by a schoolyard and started playing basketball with some of the local students. One of the student´s little brother…

21 136 interaktionspoäng på 398 248 följare

Förlorarinlägg

Hasselblad

Commercial photographer Toshi Oku (@toshioku) has perfected the art of bringing luxurious automobiles to life through photography and video. His work, perfectly showcases the engineering and design prowess of some of the most renowned car manufacturers in the world. When offered the chance to…

2 898 interaktionspoäng på 398 248 följare
Hasselblad

A tribute to Jack O´Neill by Gian Paul Lozza (@lozzaphoto) on Hasselblad H system. - #hasselblad #mediumformat

4 586 interaktionspoäng på 398 248 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.