38

Instagram-analys av

P4 Norrbotten

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från P4 Norrbotten. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*38, vilket är 25 % sämre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. P4 Norrbotten publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,0 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar P4 Norrbotten för oengagerande inlägg. De 3375 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för P4 Norrbotten. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
40
Följarskara
53
Frekvens
0
Följare
3,4K
Interaktioner
5,0K
Interaktioner per inlägg
78,7
Interaktioner per följare
1,5
Inlägg per vecka
0,0

Vinnarinlägg

P4 Norrbotten

Veckans bild är fotad av Peter Björklund i Boden. Har du en fin bild? Lägg upp den under #p4bild

310 interaktionspoäng på 3 375 följare
P4 Norrbotten

Rockar du sockorna idag på internationella Downs syndromdagen? Morgonredaktionen glömde bort det och bytte helt sonika en strumpa med varandra. #rockasockorna

154 interaktionspoäng på 3 375 följare

Förlorarinlägg

P4 Norrbotten

USA:s ståltullar kan påverka LKAB. ???? USA väntas införa ståltullar på 25 procent nästa vecka och det kan ge stora negativa effekter för de europeiska ståltillverkarna där LKAB har sin största marknad. ???? Och järnmalmsbolagets vd Jan Moström säger att ståltullar kommer att få följder även LKAB.

24 interaktionspoäng på 3 375 följare
P4 Norrbotten

Paulina Nilsson som läser teknisk design vid Luleå tekniska universitet delar med sig sina tankar inför en grupp gymnasieelever. ???? Ett centralt budskap är att det är viktigt att ha roligt.????

27 interaktionspoäng på 3 375 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.