66

Instagram-analys av

Jönköpings kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Jönköpings kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 31 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Jönköpings kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 17,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
53
Frekvens
100
Följare
3,6K
Interaktioner
3,1K
Interaktioner per inlägg
129
Interaktioner per följare
0,9
Inlägg per vecka
17,5

Vinnarinlägg

Jönköpings kommun

Hej, mitt namn är Jonas Kalbe och denna veckan har jag hand om kommunens Instagram. Denna veckan börjar arbetet på Södergatan! Där vi ska byta vatten,avlopp och dagvattenledningar. #jönköping #jkpgkommun

291 interaktionspoäng på 3 599 följare
Jönköpings kommun
227 interaktionspoäng på 3 599 följare
3 v sedan

Förlorarinlägg

Jönköpings kommun

Allianskyrkan som håller i veckans gudstjänst. #jönköpingskommun

30 interaktionspoäng på 3 599 följare
Jönköpings kommun

APK med Gustav Wass som föreläser om värdegrunden#jönköpingskommun

81 interaktionspoäng på 3 599 följare

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.