62

Facebook-analys av

M/S Wettervik

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från M/S Wettervik. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 25 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. M/S Wettervik publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,1 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
69
Följarskara
50
Frekvens
50
Följare
1,1K
Interaktioner
970
Interaktioner per inlägg
108
Interaktioner per följare
0,9
Inlägg per vecka
1,1

Vinnarinlägg

M/S Wettervik

Då var vi uppe på slipen i Karlsborg. Nu tar vinterns arbete vid.

172 interaktionspoäng på 1 095 följare
M/S Wettervik

Till alla våra trevliga gäster och följare på Facebook. Välkomna ombord igen 2018

161 interaktionspoäng på 1 095 följare
Kurstipset: Facebook för företag 1
För dig med begränsade kunskaper i hur man jobbar strategiskt med Facebook. Välkommen till Jakobsberg 20 mars, Örebro 10 april, Göteborg 12 april eller Södertälje 17 april.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

M/S Wettervik

Nu har vi satt datum och tid för våra populära räkfrossor för 2018. dessa är bokningsbara via telefon alt vår bokningssida www.wettervik.se/bokning

40 interaktionspoäng på 1 095 följare
M/S Wettervik

På rymmen.. fast några bykgummor vid Forsvik har vi inte sett.

61 interaktionspoäng på 1 095 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.