65

Instagram-analys av

Volvo Cars

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Volvo Cars. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 29 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Volvo Cars publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Volvo Cars för oengagerande inlägg. De 863310 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Volvo Cars. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
34
Följarskara
100
Frekvens
63
Följare
863,3K
Interaktioner
248,5K
Interaktioner per inlägg
20,7K
Interaktioner per följare
0,3
Inlägg per vecka
4,6

Vinnarinlägg

Volvo Cars

Here are a few highlights from yesterday’s reveal of the stunning #newV60. Discover more in bio.

48 303 interaktionspoäng på 863 310 följare
Volvo Cars

Caught in the spotlight. #newV60

36 480 interaktionspoäng på 863 310 följare

Förlorarinlägg

Volvo Cars

Continuing a legacy. Enjoy music from premium Bowers & Wilkins audio in the #newV60. Link in bio.

4 939 interaktionspoäng på 863 310 följare
Volvo Cars

Made for memory making. The #newV60 is revealed tomorrow. Link in bio.

5 168 interaktionspoäng på 863 310 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.