61

Instagram-analys av

MagganEk och PeterEBengtsson

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från MagganEk och PeterEBengtsson. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 22 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. MagganEk och PeterEBengtsson publicerar ett inlägg igenomsnitt 6,9 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
51
Frekvens
71
Följare
1,3K
Interaktioner
3,2K
Interaktioner per inlägg
84,2
Interaktioner per följare
2,6
Inlägg per vecka
6,9

Vinnarinlägg

MagganEk och PeterEBengtsson

Grattis grattis grattis!!! @josefinitoz #ysby

215 interaktionspoäng på 1 253 följare
MagganEk och PeterEBengtsson

FINALIST! #ysby

162 interaktionspoäng på 1 253 följare

Förlorarinlägg

MagganEk och PeterEBengtsson

Konsthallen Hishult ställer ut Anders Thessing och vi är här!! @louiseekwirack

39 interaktionspoäng på 1 253 följare
MagganEk och PeterEBengtsson

Goooo stämning med @johtay i afton. Hurra och tack!!!

42 interaktionspoäng på 1 253 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.