73

Instagram-analys av

Koenigsegg

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Koenigsegg. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*73, vilket är 46 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Koenigsegg publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,3 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
100
Frekvens
51
Följare
1,1M
Interaktioner
1,4M
Interaktioner per inlägg
68,1K
Interaktioner per följare
1,2
Inlägg per vecka
1,3

Vinnarinlägg

Koenigsegg

Agera XS - the second of two XS badged cars and part of the exclusive Agera RS model family. #fastestcarintheworld #AgeraRS #koenigsegg #redroadster #V8 #swedenstrong

102 836 interaktionspoäng på 1 136 123 följare
Koenigsegg

277,9 MPH

100 057 interaktionspoäng på 1 136 123 följare

Förlorarinlägg

Koenigsegg

We test every hand-built engine we make on our dyno before it goes into a car, but we still have to test it once it’s installed, just to make sure everything is working as it should. This clip shows the first time this engine is started in-car. It’s a bit like a baby’s first breath. While…

21 822 interaktionspoäng på 1 136 123 följare
Koenigsegg

Regera Track time - Instant power everywhere is fun and efficient at the same time. A leisure lap can easily become a record lap! #koenigsegg

26 766 interaktionspoäng på 1 136 123 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.