71

Instagram-analys av

Juliane | Notes from Björkåsa

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Juliane | Notes from Björkåsa. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*71, vilket är 43 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Juliane | Notes from Björkåsa publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,9 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
90
Följarskara
50
Frekvens
44
Följare
1,1K
Interaktioner
3,0K
Interaktioner per inlägg
246
Interaktioner per följare
2,6
Inlägg per vecka
0,9

Vinnarinlägg

Juliane | Notes from Björkåsa

One last cup of cocoa for little Emma before she leaves for her new home in Switzerland ❤️

344 interaktionspoäng på 1 130 följare
Juliane | Notes from Björkåsa

Happy Saint Lucy´s Day! In Sweden, we celebrate the feast day of Saint Lucy (Lucia) today. Girls and boys in white gowns gather to celebrate the ancient mythical bringer of the light. Tradition has it that the child chosen as Lucia for the early-morning procession, bears a crown with lit (nowadays…

316 interaktionspoäng på 1 130 följare

Förlorarinlägg

Juliane | Notes from Björkåsa

Far from eye, yet close to heart - the beautiful mountain hut in Switzerland where I spent eight days on my own in August. To keep my hands busy, I often picked hazelnuts, mushrooms and rosehips on my hikes - and one day I made this pretty little heart that I put on the front door of the hut. A post…

159 interaktionspoäng på 1 130 följare
Juliane | Notes from Björkåsa

"(...) I have never told anyone else about the parcel. It was one of those gloomy afternoons in November. My sister and I were on our way home from school. And that day, we took a shortcut through the moor. We weren’t allowed to walk there at this time of the year. The fogs could get heavy…

187 interaktionspoäng på 1 130 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.