64

Instagram-analys av

Region Jönköpings Län

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Region Jönköpings Län. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 28 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Region Jönköpings Län publicerar ett inlägg igenomsnitt 8,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
55
Frekvens
78
Följare
5,2K
Interaktioner
17,1K
Interaktioner per inlägg
336
Interaktioner per följare
3,3
Inlägg per vecka
8,8

Vinnarinlägg

Region Jönköpings Län

ÄNTLIGEN är det Infektionsklinikens instagramvecka! Kul att ni vill följa vår vardag. Vi är en länsövergripande klinik som möter patienter med många olika sjukdomar, smittsamma och icke smittsamma. Vissa vill komma till infektionsmottagningen och vaccinera sig inför en semesterresa, eller…

717 interaktionspoäng på 5 205 följare
Region Jönköpings Län

Vi på infektionskliniken, ”där det roliga varar” tackar för alla glada tillrop och lämnar över stafettpinnen! Bild 2 Vi vill skicka med er denna fina bild på våra miljöprisvinnare och Signe Thorfinnstipendiater till lika helt ovärderliga tuberkulossjuksköterskor Elisabeth och Rebecca,…

647 interaktionspoäng på 5 205 följare

Förlorarinlägg

Region Jönköpings Län

Varje år arrangerar Qulturum en konferens som vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Årets tema är Kraft till rörelse och målet är att fånga den gemensamma kraften och tillsammans skapa en rörelse för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.…

91 interaktionspoäng på 5 205 följare
Region Jönköpings Län

Ett annat exempel på rum för samverkan är Mikrosystemfestivalen som börjar idag. Qulturum står i år värd för 15:de gången. Ca 200 representanter från 15 olika nationer möts för att utbyta erfarenheter kring mikrosystemet – den lilla enheten. Följ med oss under dagarna på…

141 interaktionspoäng på 5 205 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.