73

Instagram-analys av

Jaktjournalen

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Jaktjournalen. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*73, vilket är 47 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Jaktjournalen publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
53
Följarskara
100
Frekvens
61
Följare
24,2K
Interaktioner
14,8K
Interaktioner per inlägg
1,2K
Interaktioner per följare
0,6
Inlägg per vecka
4,0

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.