75

Instagram-analys av

Vuoggatjålme

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Vuoggatjålme. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*75, vilket är 50 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Vuoggatjålme publicerar ett inlägg igenomsnitt 17,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
71
Följarskara
51
Frekvens
100
Följare
1,6K
Interaktioner
5,1K
Interaktioner per inlägg
213
Interaktioner per följare
3,2
Inlägg per vecka
17,5

Vinnarinlägg

Vuoggatjålme

Man älskar när det kommer snö och skottningen ger ju härlig motion ????????

289 interaktionspoäng på 1 607 följare
Vuoggatjålme

Otroligt vackra vyer när man får jobba på fjällen ????????

245 interaktionspoäng på 1 607 följare

Förlorarinlägg

Vuoggatjålme

Stugstädning på schemat då söndagar är bytesdag, snön faller utomhus så ger ju lite längtan efter skoterkörning imorgon ????

147 interaktionspoäng på 1 607 följare
Vuoggatjålme

Arbetsredskap för att kolla näten ????

158 interaktionspoäng på 1 607 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.